Migrační a azylová politika

V našem městě existují primárně dva zaměstnavatelé, kteří ve značné míře zaměstnávají cizince. Jsou jimi Foxconn a ČKD. Chápeme obavy našich mnohých spoluobčanů, kteří v tom vidí značný problém z hlediska migrace. Nicméně nemáme žádné dostupné informace, které by vedly k tomu, že cizinci, kteří jsou zaměstnáváni v různých společnostech, svojí přítomností zvyšují nebezpečí v našem městě.

Jako velice problematický však shledáváme záměr ministerstva vnitra, které chtělo v našem městě vytvořit azylové centrum pro uprchlíky, což vyvolalo v našich občanech rozhořčení. V tomto případě jsme jasně proti tomu, aby takové centrum v Kutné Hoře vzniklo, protože by to ve společnosti budilo značné kontroverze a obavy. Dle našeho názoru je současný stav integrace cizinců do společnosti v našem městě dostačující. Poskytování sociálních služeb pro cizince, zajištění výuky českého jazyka a pořádání kulturních akcí je totiž dostatečně zajištěno ze strany organizace Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Zároveň se jasně stavíme proti tomu, aby jakékoliv středisko pro uprchlíky vzniklo v areálu bývalých kasáren.