Chytrý městský úřad

Zásadní institucí pro fungování našeho města je náš Městský úřad. Jedná se o instituci, kterou často navštěvuje každý z nás. Prosadíme změnu fungování našeho městského úřadu v projektu „chytrý úřad“. Jedná se o koncepci lepšího přístupu k občanům města ve vztahu úředník – občan a také zastupitelstvo města – občané města. Občané musí vědět, že když se na úřad obrátí, tak mu zde bude poskytnuta pomoc, případně informace k jeho dotazům. Je nutné zefektivnit fungování našeho úřadu směrem navenek, a to například úpravou úředních hodin a dní tak, aby co nejvíce vyhovovaly občanům a lidem, kteří na úřad dojíždějí ze spádových obcí v rámci řešení svých problémů.

Nově zavedeme úřední den všech odborů městského úřadu také v pátek a to například od 8 – 15 hodin. Chceme tím vyjít vstříc občanům, kteří náš úřad navštěvují a musejí si často brát na vyřizování základních úkonů dovolenou. Pátek je běžným pracovním dnem a nevidíme důvod, aby nebyl úředním dnem. Argumenty, že úřednice a úředníci musí vyřizovat došlou poštu, vnímáme jako lichý, protože v dnešní době se stále více komunikuje elektronickou cestou. Mnoho lidí využívá datovou schránku nebo e-podatelnu. Ostatní úřední dny zůstanou beze změn. Úprava je v kompetenci zastupitelstva, rady i starosty města.