Naše volební desatero

1. Zlepšíme dopravní obslužnost v našem městě se zaměřením na okrajové části. Vítáme zavedení autobusové dopravy MHD pro osoby nad 70 let zdarma. Totéž požadujeme i pro žáky do 15 let.

2. Dokončíme revitalizaci všech městských sídlišť.

3. Nově zavedeme pátek jako úřední den na všech odborech městského úřadu.

4. Začneme budovat infrastrukturu, která je v žalostném stavu (chodníky, přechody pro chodce, osvětlení, místní komunikace, parkování, vyřešení křižovatky Na Skalce atd.).

5. Odmítáme vytvoření azylového centra pro imigranty. Tuto věc v našem městě dostatečně plní organizace Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

6. Zahájíme přípravy na vytvoření „kutnohorského oblouku“ z hlavního nádraží do města, a to ve spolupráci se Středočeským krajem, ministerstvem dopravy a SŽDC. S tím souvisí i prodloužení podchodu na stranu Malína.

7. Obnovíme trhy v centru města, které byly zrušeny za městské vlády ODS.

8. Budeme navyšovat a více medializovat kulturní akce v našem městě, a to rovněž ve spolupráci se Středočeským krajem.

9. Zefektivníme fungování komisí města, kdy je jejich funkce v současné době devalvována.

10. Od Římskokatolických farností v Kutné Hoře budeme nově požadovat, aby přispívaly do rozpočtu města. Nelze se do nekonečna alibisticky dívat na to, jak nejen Římskokatolické farnosti vydělávají na vstupném do svých památek a ještě od státu dostávají v rámci církevních restitucí nemalé peníze.