Integrace MHD

Jsme pro další rozvoj integrace městské hromadné dopravy, a to ve spolupráci se Středočeským krajem. Od začátku jsme byli proti zavedení stávající linky do centra města, protože se jednalo o nekoncepční řešení. Je tedy nutné připravit návrh koncepce městské hromadné dopravy, která bude řešit i dopravní obslužnost okrajových částí města, kam MHD často nezajíždí a které se rychle rozvíjejí.

Zlepšíme dopravní obslužnost MHD okrajových částí města. Je nutné počítat s tím, že ve městě vyrůstají nová „sídliště“. Jedná se zejména o oblast „Na Třešňovce“ a také o oblast Karlova, kde rovněž vyrůstá menší sídliště. Rovněž začneme řešit problém dolního Žižkova, kam MHD rovněž nezajíždí. Stejně tak je nutné zlepšit dopravní obslužnost i do osad, které spadají pod Kutnou Horu (Neškaredice, Poličany, Perštejnec). Také je nutné vybudovat MHD zastávku na parkovišti u centrálního hřbitova a navést sem některý spoj MHD. Víme, že je poblíž zastávka v České ulici a Na Valech, ale pro starší a imobilní občany jsou obě nevyhovující. Navíc dle územního plánu se zde plánuje další výstavba rodinných domků, a proto je nutné postupně tuto lokalitu zasíťovat.

Pokud jde o zajíždění autobusu do centra města, tak to vnímáme jako problém. Po šesti měsících provedeme audit oné dopravy s tím, že upravíme jízdní řády i počty spojů.