Městská sídliště

Městská sídliště

Srpen 08, 2018

Je nutné provést revitalizaci sídliště Hlouška, které na to čeká již několik let. Zlepšení podmínek tohoto sídliště se však stále odkládá. Namísto toho se vyhazují peníze za sportovní halu a také revitalizaci Vlašského dvora. Problémem je také klientela charity, která v přilehlých ulicích a dokonce i kolem divadla dělá problémy. Z tohoto důvodu je nutné zvážit přesun charity do jiného objektu.

Kutnohorský oblouk

Kutnohorský oblouk

Srpen 08, 2018

Urychlíme výstavbu tzv. Kutnohorského oblouku z hlavního nádraží do města. O tomto problému se diskutuje již mnoho let, ale stále se nedomluvili tři hlavní aktéři. Město – Správa železniční dopravní cesty – Středočeský kraj. Na nich také záleží řešení dalšího palčivého problému města, a to prodloužení podchodu na hlavním nádraží směrem k Malínu. V tomto případě zahájíme jednání s dotčenými aktéry, aby se celá věc posunula ke zdárnému konci.

Kulturní dům Lorec

Kulturní dům Lorec

Srpen 08, 2018

Neustále se skloňuje, co s tímto společenským domem bude do budoucna. Odmítáme jeho prodej do soukromých rukou a zasadíme se o to, aby nadále zůstal v majetku města. Není možné, aby tento jediný kulturní dům ve městě chátral nebo zel prázdnotou. Jsme proti tomu, aby se stavěl nový v lokalitě současného autobusového nádraží, protože by zde mohlo být nestabilní podloží. Z toho však plyne, že město musí na jeho provoz a údržbu najít finanční prostředky.

Kultura

Kultura

Srpen 08, 2018

V rámci rozvoje cestovního ruchu zavedeme úzkou spolupráci se Středočeským krajem ve vztahu ke Galerii Středočeského kraje (GASK). Budeme prosazovat více akcí během tzv. Kutnohorského léta, v období Vánoc a dalších ročních období. Každá památka v Kutné Hoře by měla být maximálně využita pro cestovní ruch, ale i pro občany Kutné Hory. Získané výnosy mohou pomoci prospěchu celého města. Problémem Kutné Hory je to, že památky patří různým vlastníkům. Pokud by se tito vlastníci sešli a prodiskutovali podmínky (např. možnost zakoupení komplexní vstupenky do všech památek v Kutné Hoře), které by přilákaly více návštěvníků do Kutné Hory, byl by to přínos jak pro ně, tak pro celé město. 

Integrace MHD

Integrace MHD

Srpen 08, 2018

Jsme pro další rozvoj integrace městské hromadné dopravy, a to ve spolupráci se Středočeským krajem. Od začátku jsme byli proti zavedení stávající linky do centra města, protože se jednalo o nekoncepční řešení. Je tedy nutné připravit návrh koncepce městské hromadné dopravy, která bude řešit i dopravní obslužnost okrajových částí města, kam MHD často nezajíždí a které se rychle rozvíjejí.

Zlepšíme dopravní obslužnost MHD okrajových částí města. Je nutné počítat s tím, že ve městě vyrůstají nová „sídliště“. Jedná se zejména o oblast „Na Třešňovce“ a také o oblast Karlova, kde rovněž vyrůstá menší sídliště. Rovněž začneme řešit problém dolního Žižkova, kam MHD rovněž nezajíždí. Stejně tak je nutné zlepšit dopravní obslužnost i do osad, které spadají pod Kutnou Horu (Neškaredice, Poličany, Perštejnec). Také je nutné vybudovat MHD zastávku na parkovišti u centrálního hřbitova a navést sem některý spoj MHD. Víme, že je poblíž zastávka v České ulici a Na Valech, ale pro starší a imobilní občany jsou obě nevyhovující. Navíc dle územního plánu se zde plánuje další výstavba rodinných domků, a proto je nutné postupně tuto lokalitu zasíťovat.

Pokud jde o zajíždění autobusu do centra města, tak to vnímáme jako problém. Po šesti měsících provedeme audit oné dopravy s tím, že upravíme jízdní řády i počty spojů.

Chytrý městský úřad

Chytrý městský úřad

Srpen 08, 2018

Zásadní institucí pro fungování našeho města je náš Městský úřad. Jedná se o instituci, kterou často navštěvuje každý z nás. Prosadíme změnu fungování našeho městského úřadu v projektu „chytrý úřad“. Jedná se o koncepci lepšího přístupu k občanům města ve vztahu úředník – občan a také zastupitelstvo města – občané města. Občané musí vědět, že když se na úřad obrátí, tak mu zde bude poskytnuta pomoc, případně informace k jeho dotazům. Je nutné zefektivnit fungování našeho úřadu směrem navenek, a to například úpravou úředních hodin a dní tak, aby co nejvíce vyhovovaly občanům a lidem, kteří na úřad dojíždějí ze spádových obcí v rámci řešení svých problémů.

Nově zavedeme úřední den všech odborů městského úřadu také v pátek a to například od 8 – 15 hodin. Chceme tím vyjít vstříc občanům, kteří náš úřad navštěvují a musejí si často brát na vyřizování základních úkonů dovolenou. Pátek je běžným pracovním dnem a nevidíme důvod, aby nebyl úředním dnem. Argumenty, že úřednice a úředníci musí vyřizovat došlou poštu, vnímáme jako lichý, protože v dnešní době se stále více komunikuje elektronickou cestou. Mnoho lidí využívá datovou schránku nebo e-podatelnu. Ostatní úřední dny zůstanou beze změn. Úprava je v kompetenci zastupitelstva, rady i starosty města.

Církevní restituce

Církevní restituce

Srpen 08, 2018

Nevidíme důvod, aby z rozpočtu města byly financovány a dotovány církve ve městě. Ty jsou nyní přece placeny z církevních restitucí od státu. Potažmo si na svoji činnost vydělávají samy.

Nově budeme požadovat, aby se zdejší církve více podílely na fungování města, a to přispíváním do obecního rozpočtu. Nelze se do nekonečna alibisticky dívat na to, jak například Římskokatolická farnost Sedlec vydělává na vstupném do svých památek a ještě od státu dostává v rámci církevních restitucí nemalé peníze.

Cestovní ruch

Cestovní ruch

Srpen 08, 2018

Kutná Hora musí být vnímána jako město památek. Musí být bránou do srdce památek UNESCO v České republice. V tomto případě je nutné navázat na vlaková spojení Kutná Hora – Žďár nad Sázavou – Telč. Jedná se o města, která jsou také zapsána na listině UNESCO. Je tedy nutné vytvořit vhodné podmínky pro turisty, kdy přijedou nejprve do Kutné Hory, kde přespí a druhý den budou pokračovat dál do dalších měst. Mnozí přijíždějí i nad ránem, hlavně v létě, aby se vyhnuli cestě vlakem v horku. V té době ještě není v provozu informační centrum na hlavním nádraží. Pro ten případ je nutné, aby návštěvníci dostali alespoň základní informace (výraznější orientační tabule, upoutávky akcí, místo s volně dosažitelnými propagačními materiály…) i bez informačního centra. V dnešní době aplikací v mobilech je orientace sice snadnější, ale výraznější propagací nic nezkazíme.

Když půjdou turisté ze Sedlce pěšky, cesta z hlavního nádraží do města není nijak zajímavá a reprezentativní - kolem ohavné plechové ohrady, přes velký kruhový objezd u Kauflandu – tohle místo je i nepřehledné, špatně se zde orientují. Někteří zabočí i do centra sídliště, protože tam vidí zajíždět autobusy. Ti, kteří pokračují do centra přímo, mají před sebou pro ně nezajímavou a nekonečně dlouhou Masarykovu ulici, bez pořádného turistického značení.  A co teprve, když jdete později a za letního horka! Není úniku před sluncem. Zde však alespoň narazí na potraviny, které otevírají brzy ráno (ve městě samém si totiž nemají ráno kam dojít). Další problémy nastanou na křižovatce U Podlipných, někteří odbočí již do Štefánikovy ulice a ztratí záchytné vodítko. Ti šťastnější pokračují Na Náměti, do Tylovy ulice a na Palackého náměstí, kde konečně naleznou informační centrum. Aplikace v mobilech poslouží a dříve či později je k cíli dovedou, ale stejně, jen označení „Centrum“ na orientačních ukazatelích není jako pozvání k návštěvě památek Kutné Hory nijak reprezentující.

 Je tedy třeba zaměřit se na vytvoření lepšího orientačního systému po celé Kutné Hoře, a to v takové podobě, aby odpovídalo duchu města UNESCO. V tomto případě je nutná konzultace s městskými památkáři, aby značení odpovídalo duchu historického města. Zajímavé je tzv. vodorovné značení na chodnících, tedy různé šipky na zemi s nápisem „centrum“.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - manifest