Zbrojařští migranti

V médiích jsem zaregistroval zprávu, že přesun bojovníků Islámského státu (IS) z Blízkého východu do Afriky může znamenat novou migrační vlnu. Prohlásil to výkonný ředitel Světového programu OSN pro výživu David Beasley. Jedná se o velice závažné varování zejména ve vztahu k událostem roku 2015, kdy Evropou hýbala migrační krize. Troufnu si tvrdit, že další vlnu by Evropa neustála jak ekonomicky, morálně i destabilizačně. S největší pravděpodobností by došlo k různým nepokojům a nárůstu násilí. Byť by mnozí uprchlíci z daných oblastí byli například lidé, kteří utíkají před hrůzami války. Problém tedy tkví v tom, jak zabránit oné masové migrační vlně, než poté řešit vzniklé následky.

Problém migrace typicky vzniká ze dvou důvodů. Prvním důvodem je klasický vztah migrace směrem k základním lidským potřebám (potravinám a vodě). Problém s vodou bude čím dál častější a migrace za ní rovněž. Na tento problém není připraven žádný stát na světě a všichni se tváří, že k tomu nedojde. Nicméně jsme na prahu, kdy k tomu může reálně dojít a z minulosti jsou známy případy migrace lidí za vodou. Nicméně v dnešní společnosti migrace lidí vzniká nejvíce z důvodu válečného konfliktu. Lidé typicky utíkají před hrůzami válek ve snaze si zachránit životy. Otázkou ale zůstává jak moc se na tom podílí byznys a zda jsou v tom zakomponováni ekonomičtí migranti. Ekonomická migrace může (a také většinou hraje) v řadě ohledů hrát velice významnou roli, ale doutnák je vždy zapálen něčím jiným.

Vzhledem k tomu, že se Islámský stát začíná přesouvat do Afriky, tak se bude snažit destabilizovat onu oblast a tím pádem bude docházet k mnoha lidským tragédiím. S tím vším souvisí fakt, že bojovníci Islámského státu musí někde brát zbraně. Ať už je získávají legální nebo nelegální cestou, tak jablkem sváru se stává zbrojní kapitál. Jedná se o kapitál, který expanduje na mrtvých lidech a také násilí nebo destabilizaci regionů. Největším zastáncem zbrojařského kapitálu jsou USA. Skomírající velmoc, která všude zasahuje vojensky a rozvrací země. Ne jinak tomu bylo v případě Arabského jara.

Evropa má s migrační vlnou negativní zkušenosti ve vztahu k nárůstu terorismu, osobních útoků cizinců na zavedená pravidla nebo nerespektování zákonů nově příchozími. Musím se ptát, proč migranty v tak velkém měřítku jako přijímala Evropa nepřijímají arabské země? Dle mého názoru to nedovolí z důvodu ochrany svých posvátných území a dále, aby si svůj stát nenechali rozvrátit (např. těžko přijme migranty Dubaj, která žije z cestovního ruchu). Poté se vždy z jejich strany použije argument, že Evropa musí být solidární. Ptám se tedy, když Evropa musí být solidární, tak proč nejsou solidární země, které primárně pomáhají destabilizovat určité regiony (např. USA a jejich plot s Mexikem)? Nebo lidé, kteří z migrace mají prospěch a ještě si nechávají od migrantů zaplatit za to, že je přivezou do vysněné Evropy. Tito lidé mnohdy bývají napojeni na různé korporace (zbrojní) a de facto inkasují dvojnásob. První je za prodej zbraní a destabilizaci a druhý je za doprovod migrantů na jejich vysněné (případně nucené) místo.

Osobě vidím řešení tohoto problému ve snižování vývozu zbraní do chudých zemí a naopak kapitál investovat do přímé pomoci státům. Ty ale nesmí být zkorumpované a musí chtít postavit svoji zemi na nohy. Pokud totiž odstraním chudobu v daných regionech, kam se primárně přesídlil Islámský stát, tak snížím možnost migrace a také radikalizace tamních obyvatel.