Kaly se sem nevrací?

V dubnu roku 2016 se prvotně v České televizi v pořadu Reportéři ČT objevila informace, že kaly z laguny Ostramo budou opět  likvidovány. V oné době se reálně uvažovalo o tom, že skládka AVE v Čáslavi bude využita jako deponie či mezideponie  oněch toxických kalů. Začal jsem se  tedy jako poslanec o danou věc zajímat více. V průběhu dvou let jsem dvakrát interpeloval Ministerstvo životního prostředí a dvakrát Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vždy se mi dostalo odpovědi, že se kaly budou skutečně likvidovat /spalovat ve vhodném zařízení/ převážet tedy z Ostravy jinam, třeba i někde mezideponovat. Nikdo však nechtěl sdělit kam a kde. Jednalo se o velice citlivé téma. Lidé Čáslavska se v roce 2016 bouřili v petici proti ukládání kalů na skládku. V onom roce se odehrály volby do Senátu a svůj post obhajoval starosta Čáslavi. Celý problém s kaly začal hýbat předvolební kampaní. Pan starosta Strnad všechny ujišťoval, že se na skládku nic vozit nebude a nic takového nedovolí. Dokonce pan starosta na jednání o své podpoře ve druhém kole senátních voleb se zástupci KSČM, aby vyvrátil naše obavy ohledně skládkování toxických ostravských kalů, prohlásil, že pokud by se na skládku něco takového začalo vozit, tak musí odstoupit. Prý by se před občany styděl. Rok se s rokem sešel a ze všech ministerstev chodily jen vyhýbavé odpovědi na mé otázky. Na začátku letošního roku se na mě obrátili obyvatelé Čáslavska, že prý mají podezření, že se na skládku již kaly vozí. Nedalo mi to a obrátil jsem se tedy s dotazem na Ministerstvo životního prostředí. To posléze můj podnět k prošetření předalo České inspekci životního prostředí. Byl jsem zvědavý na výsledek šetření. V úterý 20. 3. mně byl zaslán e-mail, který obsahoval následující informaci: „Na skládku v Čáslavi jsou ukládány použité filtrační hlinky, které mají jiné chemické složení než surové kaly.  S uvedeným způsobem zpracování hlinek odtěžených při sanaci bylo počítáno v projektu sanace, který prošel procesem hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Hlinky jsou na skládku v Čáslavi ukládány jako nebezpečný odpad v souladu integrovaným povolením skládky. Na skládku v Čáslavi je možné uvedený odpad použité filtrační hlinky ukládat.

Nicméně, i na základě Vašeho upozornění zahájila ČIŽP kontrolu  nakládání s odpady na předmětné skládce. Následně, po vyhodnocení prvních výsledků kontroly, kdy byly zjištěny nedostatky při zpracování navezených odpadů (hlinek), požádalo MŽP investora, Ministerstvo financí, o pozastavení plateb firmě AVE za odvoz odpadů na skládku až do doby ukončení kontroly ČIŽP. Odvoz odpadů na skládku v Čáslavi byl zastaven. Konečné výsledky z kontroly ČIŽP zatím k dispozici nejsou, protože ta stále probíhá.“

Jsem osobně rád, že inspekce zjistila, že něco není v pořádku. Od začátku bylo jasné, že v pořádku není nic. Od nepravdivých a zavádějících informací od pana starosty Čáslavi Strnada, který často jen mlžil, až po to, že na skládce AVE v Čáslavi nebude nic ukládáno. Musíme si uvědomit, že likvidace kalů je půlmiliardová zakázka a město Čáslav by mělo mít samo od sebe zájem se více tomuto tématu věnovat. Smutné na celé věci ale je, že město Čáslav se vůbec nezapojilo do připomínkového řízení v rámci procesu EIA, i když hrozilo, že kaly budou převáženy právě sem. Jedná se totiž o velice citlivou věc jak pro životní prostředí, tak obyvatelstvo. Musím totiž poznamenat, že se blíží konec skládkování, takže vše do sebe pěkně zapadá. Zbavit se odpadu co nejrychleji a za každou cenu. Peníze až na prvním místě. Osobně jsem zvědavý, co inspekce zjistí a jaké budou následovat sankce. Pan starosta Čáslavi asi pod tlakem svolal na pátek 6. 4. zastupitelstvo města prý kvůli zavádějícím informacím k této věci. Nevím, co je na výše uvedené informaci z ministerstva životního prostředí zavádějící? Navíc výše uvedenou informaci na můj podnět obdržela dne 23. 3. paní Ing. Nezbedová, protože se městský úřad ani neobtěžoval zjistit si požadované informace. Nyní tedy všichni mají odpověď na mé dotazy. Jsem velice zvědavý, co se bude na zastupitelstvu řešit. Aby to nebyly jen „kecy v kleci“. K tomu ostatně asi dojde. Vedení města bude tvrdit, že s tím nemohou nic dělat. AVE vyhrálo zakázku a vše probíhá v souladu s povolením. Když vše probíhá v souladu, tak jak je možné, že inspekce zjistila nedostatky? Celé je to záhada a navíc když pan starosta říkal, že prý odstoupí, když se kaly budou na skládku vozit, tak je to celé divné. Na svoji obhajobu pravděpodobně uvede, že se jedná o hlinky a ne kaly. Nicméně se jedná o složku, která je součástí kalů. Takže se jen mlží, aby se uklidnila veřejnost. Mezi tím se v klidu a tichosti vše ukládalo až do doby šetření inspekce, která zahájila činnost na můj podnět.