Bruselští byrokraté a terorismus

V posledních dvou letech se značně rozšířil jev, který můžeme nazvat teroristický útok spáchaný vozidlem. Ano, teroristé začali prostředek pro dopravu zboží a osob používat ke spáchání hrůzného teroristického činu. Ať už se jednalo o útoky v Německu, Francii, Velké Británii a na posled ve Španělsku. Všude je společným jmenovatelem automobil. Buď osobní (dodávka) nebo kamion. Čím větší automobil, tím větší škody a zkáza. Dnes se začíná rozvíjet otázka možné regulace automobilů, protože se čím dál více používají jako zbraň. Jelikož je automobil, jeho koupě i půjčení, poměrně snadnou záležitostí, tak teroristické útoky touto formou porostou a to do chvíle, než se tento proces začne regulovat. Sami zapátrejte v paměti a zjistíte, že pokud máte peníze a platné doklady, tak si automobil v klidu půjčíte. Jak ale zamezit páchání hrůzných činů automobily? Nabízí se hned několik možností.

První možností je samotná regulace dostupnosti automobilů. Například si jej budete moci koupit až v určitém věku. To samé lze udělat při půjčení. Druhou možností, ke které se kloním já osobně, je zákaz vjezdu větších automobilů do center měst. S tím samozřejmě souvisí vybudování záchytných parkovišť vně měst, ale zcela jistě naroste bezpečnost. Jak je možné, že se například kamion vesele prohání v nějakém městě přesně jeho centrem a najíždí do lidí? Dokud nebudou mít ozbrojené složky možnost teroristu na místě zneškodnit, pokud neuposlechne výzvu například k zastavení, tak se nikam nehneme. Nicméně terorismu je potřeba předcházet a nenechat jej expandovat do možností, kde umírá mnoho nevinných lidí. 

S terorismem souvisí samozřejmě už mnohokrát skloňované slovo migrace, která je deregulovaná. Nikdo ji neřídí, protože v Evropě funguje volný pohyb osob po vzoru bruselských byrokratů. Ti říkají, že hranice nelze zavřít, protože by to zamezilo pohybu zboží a kapitálu. To je ale pouhý mýtus právě těch samých byrokratů, kteří volný pohyb vymysleli od stolu. Nikdo z nich si neuvědomil s tím spojená rizika. S nekontrolovanými hranicemi logicky vznikne riziko nárůstu kriminality a s tím i terorismu. Logickým vyústěním eliminace terorismu je tedy zavedení kontrol na hranicích. V poslední době k této formě sáhlo Rakousko na hranicích s Itálií a snaží se tak migraci regulovat. Jelikož je ale Evropa bez jasných pravidel a řízena úředníky z Bruselu, kteří nemají ponětí, co se na druhém konci unie děje, tak se dostáváme do fáze neklidu a silného znepokojení s fungováním Evropské unie.

Zatím se nám teroristické útoky vyhýbají, ale pokud nebude migrace řízená a v některých případech nedojde k reexportu některých uprchlíků, kteří nemají doklady, jsou problémoví, tak se terorismus nevyhne nikomu. Objeví se vždy nečekaně a o to více bude děsivější. Jediné, na co se bruselští úředníci ve snaze migraci regulovat zmohli, bylo zavedení povinných kvót. Nesmysl, který opravdu mohl vymyslet jedině úředník v šedivém obleku. Důsledky takových rozhodnutí jsou stále živé. A co Evropská unie? Ta raději žene k soudu ty země, které kvóty odmítají. Je na čase začít vážně mluvit o referendu o vystoupení z Evropské unie nebo alespoň mít status podobný jako měla Velká Británie. Tedy takový člen/nečlen. Ostatně ona celá unie se musí změnit od základů, protože není schopná pružně reagovat a rozhodnutí bruselských byrokratů to jenom potvrzují.