Záhada zmizelých let

Záhada zmizelých let

Zmizelé továrny, opuštěné kravíny, zchátralé budovy JZD. To je obrázek dnešní doby. Věci, které dříve fungovaly, dnes již neexistují. Hledíme pouze na jejich torza, která jsou připomínkou minulých let. Byla to léta rozvoje naší republiky, soběstačnosti a nového směřování. Vzhledem k tomu, že z dnešních měst a obcí nadobro ve velké většině zmizel průmysl, tak se lidská sídla ocitla v pasti konzumní společnosti. Dříve bývalo zvykem, že na vesnicích bylo k sehnání zaměstnání. Dnes je tomu naopak a vy musíte za prací jezdit i desítky kilometrů daleko. Dříve se snažila práce přijít za vámi, dnes musíte jít vy za prací. Čím více je dnešní obec protkána individualismem a konzumerismem, tak dochází k jevu, že se čím dál víc zaměřujeme na boj jeden proti druhému. Všichni si začínají konkurovat a co je ještě horší, závidět. Soused závidí sousedovi nové auto, manželku nebo zdraví. Kapitál tomu dal přidanou hodnotu, která vše převedla na konkurenci. Jak se vše proměňuje, tak se proměnila i dělba práce na obci, městě, velkoměstě. 

Pokud dnes vzpomínáme na dobu minulou s nostalgií, tak je to naprosto v pořádku. Byla to doba klidu, jasné práce, odměny za ni a většinou doba bez stresu. Dnes se ale boj odehrává na všech úrovních žití ve městech. Máte strach, že se něco přihodí. Riziko se pomalu, ale jistě plíží díky volnému pohybu všeho a všech. Zaměstnání vám rovněž uniká. Často se přesouvá pryč, kde je levnější pracovní síla. Dnes se samozřejmě tvrdí, že máme tolik volných míst a že je nedostatek lidí. Bohužel si ale musíme říci, jak jsou pracovní místa ohodnocena. Když jsem v nedávné době jel Prahou, tak jsem zahlédl kluka, jak se prodírá v koloně automobilů a nabízí mytí oken. Tento jev ukazuje na to, že dnešní pojetí práce není to, co bylo dřív. Jak se ten kluk musí cítit, když běhá mezi stojícími auty v koloně.

Možná se ptáte, proč k tomu všemu dochází. Dochází k tomu z důvodu rychlého přelévání kapitálu z jedné části světa na druhý. Vzhledem k tomu, že je dnešní společnost postavena jen na spotřebě, tak dochází k nespravedlivému přerozdělování bohatství. Mnohdy dochází k takovým excesům, že státy vyváží jeden druh zboží a ten samý druh zboží zase dováží. Vše jen proto, aby byla uspokojena spotřeba. Výroba se přesunula do oblastí, kde lidé pracují téměř jako otroci. Ostatně pojem novodobého otroctví se objevuje právě už v dobách koloniálních správ a dnes tento typ správy převzaly nadnárodní korporace. Ocitáme se tak ve společnosti, která je ovládána pouze trhem. Volný trh vtrhl do všech oblastí lidských životů. 

Mnohdy přemýšlím, jak zpomalit svět, který je propojen díky sítím a také kapitálu (ten ostatně pro své šíření využívá moderních technologií). Možnosti existují, ale je otázkou, zda někdo bude chtít vzít korporacím, které ovládají dnešní svět, jejich moc. Pokud k tomu totiž nedojde, tak se nezadržitelně budeme blížit k nějakému globálnímu konfliktu. Ostatně i druhá světová válka byla vyústěním fáze globalizace. Stačí si vzpomenout, kdo všechno podporoval Adolfa Hitlera. Byli to průmyslníci a bankéři.

Vše je o tom, zda budeme chtít vytvářet sociálně spravedlivou společnost. Můžeme začít klidně na lokálních úrovních (obcích, městech). Poté se můžeme přesunout na centrální úroveň a zajistit spravedlivé přerozdělování. Není to jednoduché, ale za pokus to stojí. Už jen proto, abychom se vyhnuli konfliktu a boji, který již v současné době svádíme sami mezi sebou.

Děsivý jev dneška

Děsivý jev dneška

V nedávné době zveřejnil Národní ústav duševního zdraví varující zprávu, která říká, že v průměru zemřou sebevraždou čtyři Češi denně, což je vysoko nad průměrem Evropské unie a také světa. Toto velice smutné zjištění ukazuje na fakt, že v naší společnosti není něco v pořádku. Ještě smutnější ale je to, že sebevraždu volí nejčastěji mladí lidé do 30 let. Co nebo kdo je viníkem takového marasmu naší společnosti? Jak je možné, že sebevraždy narůstají, když lidé mají, dle rétoriky zastánců volného trhu, úplně všechno? Pokusím se to objasnit ze sociologického hlediska.

Podle mého názoru může za nárůst sebevražd současná společnost, která je postavena na výkonu. Všichni se ženou za ziskem, ať už peněžním nebo majetkovým. Nemusí to být nutně jednotlivci, kdo se ženou za ziskem, ale stále více tuto funkci plní zaměstnavatelé, kteří chtějí vydělat více peněz. Člověk je poté používán jen jako nástroj pro vytváření zisku. V práci nebo zaměstnání je poté člověk konfrontován s drtivou konkurencí jeden vůči druhému a tím vzniká deprese nebo jiné duševní onemocnění. Chceme být ještě výkonnější, přeskočit jeden druhého a vůbec nemyslíme na odpočinek. Snažíme se přesvědčit zaměstnavatele, že my jediní jsme ti praví, kdo danou věc zvládnou za každou cenu.

Jelikož je dnešní kapitalistická společnost globálního typu postavena na drtivé konkurenci, tak i lidé jsou nuceni si konkurovat. Značnou konkurenci poté nalézáme i v takových zaměstnáních, kde to do nedávna nebylo možné vídat. Začínají si konkurovat uklízečky v tom, která danou věc rychleji uklidí nebo prodejci, kteří se snaží prodat co nejvíce věcí a to za každou cenu. Lidé v této fázi totiž začínají pociťovat strach, že by mohli přijít o své zaměstnání, protože dnes nepatří mezi základní společenské jistoty. Snaží se přesvědčit sami sebe a své zaměstnavatele, že jsou výkonní. Jenže s výkonem je potřeba i aktivní odpočinek, který nám chybí. Mladí lidé, kteří se narodili do konkurence, jsou na tom nejhůře a snaží se pracovat do úplného skonu. Druhou skupinou lidí, kteří jsou podobným jevem postiženi, jsou senioři nad 60 let, kdy si připadají nepotřební ve vztahu ke konkurenčnímu boji. I v této věkové kategorii narůstá děsivě počet sebevražd a to je velice alarmující. 

Samozřejmě bychom našli mnoho dalších ukazatelů (sem můžeme zařadit dluhy, exekuce atd.), proč narůstá počet sebevražd, ale dle mého názoru je hlavní spouštěčem právě výkonová společnost. Existuje nějaké východisko z tohoto marasmu dnešní kapitalistické společnosti? Nepochybně ano. Zahraniční studie dokazují, že pokud klesá nerovnost (majetková i příjmová), tak klesá i počet sebevražd. Rovněž jistota zaměstnání, tak jako v době před rokem 1989, má v sobě punc lidství, protože nenutí tolik si konkurovat. Vytváří jistý typ přátelské konkurence, kdy si týmy předávají své objevy a úspěchy v zájmu celé společnosti. To právě v dnešní společnosti žalostně chybí. Je tedy jasné, že východiskem z marasmu je sociálně spravedlivá společnost, kdy bude docházet ke snižování nerovnosti a také bude spravedlivě přerozdělováno bohatství. Poté bude i člověk šťastnější a nebude se hnát jen za výkonem v zájmu kapitalismu. Stačí si vzpomenout, že před rokem 1989 existovaly různé podnikové rekreace (chcete-li odborové). Lidé se tehdy utužovali v kolektivu, odpočívali. Revoluce roku 1989 ale tohle vše zničila jen proto, abychom měli volný trh, konkurenci a individualismus.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Sociologie