Jak na migraci?

Jak na migraci?

Opět se začíná přetřásat slovo migrace a migrační politika. Jedná se o téma, které je velice živé a neutuchající. Naopak. Téma je to velice eskalující a vzbuzující emoce. Do toho všeho Evropská unie přichází s novým nápadem tzv. nařízení Dublin IV, který má upravovat onu spornou migrační politiku. Je nespornou pravdou, že v migrační politice Evropa jako celek zaspala. K samotnému uspání vedl relativní klid od doby volného pohybu osob. Jenže onen pověstný Schengen pokulhává a naopak vytváří různé problémy, které v samotném důsledku stojí mnoho lidských životů při teroristických útocích. Evropa dokázala v reakci na celý problém vytvořit nefunkční systém kvót, které následně začala vnucovat všem členským státům Evropské unie. To nevěstilo nic dobrého, protože řada státu toto vnucování rázně odmítla. Možná právě proto se vytváří nařízení Dublin IV, které se sice tváří, že jeho schválení nevede k aktivnímu přijetí imigračních kvót. Jedno přísloví ale říká, aby se nikdy neříkalo nikdy.

Musíme si ale jasně říci, že migrační vlny, které postupují do Evropy jsou jednak z Afriky a poté z oblasti Sýrie. Samozřejmě sem ještě můžeme zahrnout Ukrajinu, ale třeba také Slovensko. I z těchto zemí k nám proudí migranti. To je nesporný fakt. Druhou stranou mince je, že se do Evropy dostává stále více nelegálních migrantů. Levicová politika by měla být ráznější a kritičtější v postoji právě vůči nelegální migraci. Výhodou naší republiky je, že se na našem území naštěstí nevyskytuje vysoký počet nelegálních migrantů. V tomto případě nevidíme důvod, abychom přijímali kvóty, protože co když se tomu či onomu člověku zde nebude líbit? K tomu si řekněme, že státy, odkud lidé migrují, jsou dost často rozvráceny válkou, krizí a to téměř vždy účelově.

Z tohoto důvodu je nutné jasně říkat, že my klidně migrační kvóty přijmeme, ale za určitých podmínek. Nemáme s tím reálně problém, ale učiníme teprve až tehdy, když se odpovědné státy veřejně omluví těm zemím, které rozvrátily. K omluvě musí připojit samozřejmě i placení válečných reparací. Co je ale nejhlavnější, tak je nutné, aby byli potrestání váleční zločinci a štváči, kteří jsou zodpovědní za rozvrácení zemí jako Libye, Sýrie, Egypt atd. Pokud se naplní tyto požadavky, tak můžeme uvažovat o migračních kvótách. Lze tedy říci, že tak učiníme až tehdy, když vy splníte naše požadavky. Vy nám přeci nemáte co nařizovat. Jsme suverénní stát, který má své hranice, i když formálně neexistující.

Svoboda pohybu osob v rámci Evropy je sice hezká věc, ale zároveň je velice diskutabilní, protože přináší problémy. Nyní se chytá kočka za ocas, když chceme více hlídat vnější hranice. To se mělo dít už dávno a ne jen sledovat, jak k nám připlouvají migranti ze zemí, které jsou rozvráceny. Samozřejmě, že se jedná o byznys zbrojařské lobby, která nejdříve vyprázdní svůj arzenál a poté v rámci šíření demokracie začne vnucovat rozvráceným státům svoji správu. Ať už nařízení Dublin IV bude přijato nebo ne, tak se musíme mít velice na pozoru a hlavně předkládat jasné podmínky za kterých ono nařízení přijmeme. Jak už jsem napsal výše, tak musíme trvat na jasných věcech a neustupovat. Musí být potrestáni ti, kdo jsou zodpovědní za rozvrácení zemí odkud pochází nejvyšší počet migrantů. To je totiž alfa a omega celého problému.

Panika elit

Panika elit

Před nedávnem se do švýcarského Davosu sjely elity současného globalizovaného světa. Od amerického prezidenta Donalda Trumpa, až po našeho předsedu vlády v demisi Andreje Babiše. Na tomto místě se každý rok schází všechny špičky světa, aby debatovaly nad budoucností našeho světa a planety. S čím dál větším znepokojením ale sleduji, že i když se zde sjedou všichni známí a neznámí, tak se vlastně nic neděje. Na fóru se pronesou aktuální data a možný další vývoj. Sem tam zazní kritické hlasy, které říkají, že je něco v nepořádku a poté se všichni zase pokojně rozjedou do svých domovů. Ne jinak tomu bylo v letoším roce. Nicméně letošní ročník tohoto fóra byl o něco málo jiný. Odlišný byl v tom směru, že zde více, než kdy jindy, zaznívaly kritické hlasy a to hned na úvod onoho rokování.

Indický premiér hned v první den jednání varoval přítomné, že globalizace začíná ztrácet přitažlivost. Musím podotknout, že on jediný věděl, o čem mluví. Varoval totiž před protekcionismem, který ovládá současnou podobu globalizace. Rovněž nezapomněl zmínit neblahý stav současného světa. Indický premiér však nemluvil jako kritik globalizace, ale její obhájce. Má totiž obavu, že když globalizace bude pozastavena nebo utlumena, tak na tom nejvíce prodělá jeho země. Má pravdu. Pokud by se globalizace utlumovala, tak nejvíce na tom budou tratit velké země, které jsou nyní v rozmachu. Ať už se jedná právě o Indii, Čínu nebo třeba USA. Je zde vidět první náznak paniky elit.

Elity, které  nastartovaly globalizaci si jsou vědomy, že pokud by došlo k její regulaci, tak na tom začnou tratit. Nicméně se zvyšující se nerovností mezi lidmi k tomu bude muset dříve nebo později stejně dojít. Globalizace nám sice přinesla řadu výhod z hlediska propojení světa a jeho dostupnosti, ale na druhou stranu vytvořila nespravedlivý systém v rámci odměňování a přerozdělování kapitálu či bohatství. Touto nespravedlností vzniká jev, kdy jsou některé země neúměrně bohaté a ještě více k sobě koncentrují kapitál z periferních oblastí. Místo toho by se ale mělo bohatství rozdělovat rovnoměrněji, aby z něj měli prospěch všichni obyvatelé planety. Tohle se ale elitám nelíbí a proto začínají panikařit, když si začínají skupovat různé ostrovy nebo místa, kde nebudou dosažitelné nebo si stěžují na různých ekonomických fórech.

Ukrýt, schovat se mimo dosah „obyčejných“ lidí. To je sen mnohých superboháčů a lidí, kteří ovládají současný svět. Chtějí se vyhnout hněvu „neprivilegovaných“. Chtějí být mimo reálný svět, který vytváří a ovlivňují, protože v něm číhají různá nebezpečí. Nejedná se o nebezpečí ryze lokální, ale právě globální. Všichni jsme postiženi stejně. Ať už jde o přelidnění lidstva, nemoci nebo globální oteplování. To vše jsou rizika, která sdílíme všichni naprosto stejně. Elity nevyjímaje. Snad právě proto se snaží najít na naší planetě místa, kde toto nehrozí. Zaseli ale vítr a nyní sklízí bouři.

Realizátorům současné podoby globalizace se nelíbí regulace volného trhu a různá opatření proti nárůstu konzumu. Není divu, protože přicházejí o nemalé zisky. Jenže závislost na konzumu nás všechny žene ke konečnému problému kterým je ničení přírody a celé naší planety. Z tohoto důvodu je potřeba konzum regulovat. Je sice hezké, když všechno máte na dosah, vše si můžete koupit, ale položte si otázku: za jakou cenu? Tuto otázku nevyřešilo ani Davoské ekonomické fórum, kde si vlivní postěžovali, jiní si zase potřásli pravicí a řekli jak jsou dobří. Nikdo však nezmínil konečnou fázi globalizace, která bude ve znamení ještě více zničeného světa, světa nerovností, násilí a bojů o nerostné bohatství nebo vodu.

Deformace reality

Deformace reality

Několik dní před druhým kolem prezidentských voleb nám začíná vybublávat na povrch skutečnost ve financování předvolební kampaně kandidátů. Z jejich transparentních účtů je patrné koho podporují velké firmy, korporace a bohatí lidé. Například můžeme zjistit, že Jiřímu Drahošovi na jeho účet „připlulo“ mnoho milionů a k dispozici má něco přes 12,5 milionu. Miloš Zeman je proti němu „žabař“, když má na účtu něco přes 4,5 milionu. V naší společnosti se tak razí trend, že lze finančně podporovat toho či onoho kandidáta. Existuje pouze finanční limit, který se nesmí překročit (hlídá to slavný Úřad pro dohled).  Jenže v západních zemích je častější, že žádnou politickou stranu ani kandidáta nesmí podporovat nějaká významná firma nebo korporace. Příklad je nasnadě. Když totiž nějaká společnost mnoha miliony podpoří nějakého kandidáta a ten bude zvolen, tak to silně zavání korupčním jednáním. Firma poté často vyžaduje od takto zvoleného člověka poslušnost a loajalitu. Nejvíce je tento jev markantní v USA, kde je mnoho lidí ve vysoké politice svázáno s nějakým typem byznysu – Donalda Trumpa nevyjímaje. Postupně se tím naše republika čím dál více blíží spíše oligarchickému státu, kde neomezeně vládnou peníze. V demokratických státech není běžné, aby  firmy korumpovaly politiky. Takový Zákon má například Francie, kde jakoukoliv podporu tvrdě regulují. Naproti tomu v oligarchiích se korupce nazývá zaobaleným souslovím: financování volební kampaně.

V našich podmínkách se tím pádem etablovala otevřená oligarchie, kdy nikdo nezakrývá, že je podporován soukromým (někdy státním) kapitálem. Nejsmutnější na celé věci je, že k etablování otevřené oligarchie pomohla ČSSD svými chybnými kroky v době vlády s hnutím ANO. Sama vláda peněz totiž ukazuje na pokleslost charakteru společnosti. Začíná to neúctou k úřadu prezidenta a hlavě státu. Ať už je prezidentem kdokoliv, tak je přeci volen přímo lidmi a ti co „prohrají“ musí svoji prohru unést a strpět. Pokud ale někomu na účtu přistanou miliony korun (rozumějte přímo desítky), tak se musím ptát koho zájmy vlastně bude hájit? Opravdu to budou zájmy „obyčejného“ člověka nebo zájmy bohatýrů, korporací a firem? Které lobby za celou věcí stojí? Zde vidíte základní propojení Jiřího Drahoše s kapitálem ryze soukromým. Je to veřejný údaj na transparentním účtu (možná jej podporují donátoři, kteří chtějí posléze nenápadně ovlivňovat politiku, když to nedokázali jinak. Pod donátorem si můžete představit i kmotra). Miloš Zeman je v tomto ohledu vnímán v režimu prezident, který nevede předvolební kampaň a nemá k tomu ani moc peněz. To se lidem velice libí a to i přes jeho občasné nevhodné chování.

Volby prezidenta jsou ve znamení střetu otevřené korupce versus demokratická realita. Demokratické volby jsou ale neslučitelné s korumpováním politiků donory. V demokraciích přeci musí být vliv každého občana stejný (postaven na stejnou rovinu i váhu). Ve své podstatě nikdo nemá disponovat většími zdroji než ostatní občané. Poté můžeme tvrdit, že volby probíhají naprosto demokraticky. Pokud se ale do všeho bude ve velké míře prosazovat kapitál, tak bude docházet ke stále větším deformacím.

Chybné preference

Chybné preference

Proběhlé volby do Poslanecké sněmovny si nesou stín pochybností. Někteří lidé pochybují o tom, že skutečně tak drtivě vyhrál Andrej Babiš, jiní pochybují o tak velkém propadu levice. Nikdo však nečekal, že se zjistí tak veliké pochybení při samotném sčítání hlasů přímo ve volebních místnostech. Narážím zde na to, že se ve Středočeském kraji pochybilo při sčítání preferenčních hlasů v případě ODS. Jednalo se o pana Martina Kupku, který kandidoval na 31. místě jejich kandidátky a jen tak tak se podle prvních výsledků do sněmovny nedostal. Místo něj se tam dostal Petr Bendl. Jelikož byly výsledky napadeny, tak muselo dojít k přepočítávání hlasů a světe div se (nebo raději nediv) výsledky v rámci preferenčních hlasů byly značně odlišné.

Při přepočítávání vzorku Nejvyšší správní soud zjistil, že panu Martinu Kupkovi nebylo přičteno přes 100 preferenčních hlasů. Co bylo ale ještě horší, tak Petru Bendlovi bylo neprávem přičteno přes 400 preferenčních hlasů! Pokud jde o pana Kupku, tak to by se dalo vysvětlit tím, že jeho jméno bylo na zadní straně volebního lístku a snáze tak šlo přehlédnout. U Petra Bendla je to ale podivné, protože ten kandidoval na 4 místě kandidátky ODS. Tato věc ukazuje na to, že se jedná o systémovou chybu a že lze jednoduše svého „kamaráda“ lehce pošoupnout v pořadí na kandidátce. Ze zjištěných věcí a zkušeností plyne jedno ponaučení: je nutné změnit systém voleb, protože jak je nastavený, tak může být snadno zneužitelný právě při fyzickém sčítání hlasů. Všichni měli velkou obavu, že dojde ke kybernetickým útokům a problém se najednou vyskytl někde úplně jinde. Je tedy nutné začít uvažovat o novelizaci volebního zákona.

Když se podíváme na systém udělování preferenčních hlasů, tak tento systém umožňuje voliči, aby preferoval své kandidáty. Tuto možnost je nutné zanechat, protože se jedná o jistý prvek přímé demokracie, kdy volič může zasáhnout do sestavené kandidátní listiny. Mnohem lepší variantou je konání jednodenních voleb. Chápu, že v našich podmínkách jsou dvoudenní volby jistou tradicí, ale doba je opět jinde. Věřím, že kdyby se konaly jednodenní volby, tak by dorazili všichni, kdo chtějí volit. Rovněž by odpadly problémy s tím, že se nejde dostat do volební místnosti druhý den atd. Nevyřeší se tím ale špatný přepočet preferenčních hlasů. Ten je potřeba řešit řádným proškolením lidí, kteří sedí u okrskových volebních komisí. Každý člověk je omylný a občas se stane chyba, ale nesmí být natolik velká jako v případě chybně udělených 400 preferenčních hlasů! Je tedy nutné dávat důraz na přesnost a nikoliv na rychlost. Ne nadarmo se říká dvakrát měř a jednou řež.

Další možností, o které je nutné začít uvažovat, je zavedení elektronických voleb pomocí dálkového přístupu. Samozřejmě nesmíme zavádět oba dva výše uvedené atributy najednou, ale postupně. Takže nejdříve jednodenní volby a poté klidně začít testovat volby elektronické – v některých státech Evropy to tak funguje.  Tento druh voleb by mohl využívat značný počet lidí. Chápu, že mnoho lidí k nim bude mít odpor právě proto, že mohou být poměrně lehce zmanipulovány kybernetickými útoky (chcete-li informační válkou). Je ale potřeba se o těchto věcech začít reálně bavit, protože žijeme v digitální společnosti, která je protkána sítěmi různého typu. Zcela jistě lze zabezpečit síť, která bude určena pro volby, natolik, aby odolala útokům hackerů. Není to jednoduché, ale i postupné krůčky jsou řešením. Pokud totiž nedojde k nějaké změně, tak zůstane stávající stav, který je nevyhovující a do budoucna se může stát, že soud klidně zneplatní celé volby.

Pirátská digitalizace

Pirátská digitalizace

Tak nám v Poslanecké sněmovně vznikne nový výbor. Bude se jmenovat Výbor pro digitalizaci státní správy. S nápadem přišli Piráti, kteří chtějí zavést úplnou elektronizaci státní správy a to co nejrychleji. Osobně nemám problém s vytvořením takového Výboru, protože digitalizace je u nás poměrně pomalá a jednání je dost často roztříštěno mezi Výbor pro veřejnou správu a také Hospodářský výbor. Pes je ale zakopán někde jinde. Pokud chceme digitalizovat státní správu, tak to přeci musí být úzce provázáno s Výborem pro veřejnou správu. Problémem není veřejná správa, nýbrž samotná digitalizace.

Se zájmem jsem si pročetl „sny“ Pirátů, jak chtějí, aby se již od roku 2019 vše vyřizovalo z pohodlí domova a člověk nemusel na „otravné“ úřady. Jejich sen je sice hezký, ale nereálný. První skládačka v podobě elektronického občanského průkazu je již na světě. Nyní se čeká na další atributy. S čím však Piráti zjevně nepočítají jsou přímé dopady digitalizace státní správy. Nejen, že nám usnadní komunikaci s úřady, ale paradoxně pomůže zvýšit nezaměstnanost. Představte si klasický proces. Dojde k elektronizaci státní správy, vy si o vše zažádáte z domova a pošlete na příslušný úřad. Jelikož se vše zjednoduší, tak na úřadech budete muset mnoho úředníku buď propustit nebo přeškolit na něco úplně jiného. Jedná se o jev, kdy průmysl 4.0. začne mnohým lidem brát práci a proto se budou vehementně změnám bránit. Určitým řešením by bylo, že by na úřadech zůstal stejný počet lidí a ten by jen papíry (data) přesouval sem a tam.

Další věc, která Pirátům zřejmě nedochází (možná také některým mladším lidem, kteří se narodili a žijí v digitální době), že stále existuje značné procento lidí, kteří nemají připojení k internetu, neumějí s počítačem nebo nemají prostě k digitalizaci důvěru. Všechny tyto možnosti reálně existují. Stačí se podívat na velkou skupinu seniorů a celkově starších lidí, kteří si raději na ten úřad dojdou pro tištěný formulář. Jsou na to zvyklí. Z tohoto důvodu musí s elektronizací jít ruku v ruce tzv. přechodné období, kdy se bude digitalizace spouštět a například po dobu 10 let budou možné obě dvě varianty (tištěná i elektronická verze). Stále není dořešeno, v jaké podobě se budou žádosti (vaše osobní dokumenty) uchovávat. Zda to bude jen v ryze digitální (na disku, CD, síti atd.) podobě nebo také v tištěné formě. Sám za sebe jsem pro tištěnou podobu, protože u ní máme jistotu, že „data“ při správném skladování nezmizí. Na digitálních nosičích onu jistotu nemáme.

Digitalizace státní správy je nádherná věc a to ve vztahu občan – úřad, ale stále je zde několik elementů, které budou hrát významnou roli. Jedná se například o to jak budou zálohována data, kde budou uchovávána, jak to bude, když vypadne elektrický proud a co když teprve dojde k magnetické sluneční bouři a vše digitálně uchované se nám zničí? Vím, že někdo může říci, že se jedná o malou pravděpodobnost, ale i s tím je nutné počítat a myslet na to, když se bude zavádět digitalizace státní správy.

Tandem

Tandem

O prohraných volbách z pohledu levice toho bylo již napsáno mnoho. Nyní začíná pokus o sestavení vlády pod vedením Andreje Babiše a již se začínají objevovat první náznaky, že tentokrát bude všechno jinak. Již před volbami bylo patrné, že „téměř“ všechny strany, které se dostanou do Poslanecké sněmovny nebudou s Babišem spolupracovat. Vytvořila se tak antibabišovská hráz. To v zásadě vede k tomu, že už se ani nikdo nesnaží vytvořit většinovou vládu, ale automaticky se vytváří vláda menšinová. Dokonce prezident Miloš Zeman upouští od zvyklostí, kdy od budoucích předsedů vlád byla požadována záruka minimálně 101 podpisů poslankyň a poslanců, kteří budou hlasovat pro důvěru. Nyní je opět všechno jinak a prezident již toto nepožadoval, takže se ve své podstatě hraje vabank a je téměř jisté, že menšinová vláda důvěru nezíská. Alespoň ne na první pokus. Zde vyvstává otázka, jak to bude dál. V lednu příštího roku jsou totiž prezidentské volby a pokud Miloš Zeman obhájí svůj post, tak teoreticky může menšinová vláda vládnout bez důvěry i nadále. Vytvořil by se tak precedent, který v našich podmínkách nemá obdoby a renomovaní ústavní právníci již říkají, že taková vláda by měla vládnout maximálně v řádu týdnů a ne měsíců.

Celé to je zapeklitá situace, kdy je ve hře dvakrát prezident a poté předseda sněmovny. Do toho všeho v Ústavě chybí jasné termíny do kdy vláda bez důvěry vlastně může vládnout. Je to ponecháno na určité volnosti. Ať tak či onak, tak se naše republika rozložením sil v Poslanecké sněmovně dostává do značné nestability. Nevím, zda český volič něco takového chtěl nebo předpokládal. Osobně mi přijde, že se dostáváme opět do období nestabilních vlád, tak jako tomu bylo po roce 2002, akorát to bude v opačném menšinovém gardu. Troufnu si tvrdit, že po nějakou dobu se bude vládnout v tandemu Miloš Zeman – Andrej Babiš. Pokud se na to celé podíváte s nadhledem, tak zjistíte, že se jedná o výborný tah Miloše Zemana, který tím říká, aby jej volili lidé, kteří ve volbách podpořili hnutí ANO. Celé to na mě takhle působí.

Mnoho lidí mně říká, že žijeme v Kocourkově. Něco na tom bude a stojí to za zamyšlení, protože ve své podstatě si sami nedokážeme řádně vládnout. Ústava se dlouho neaktualizovala. Jediná věc, která se do ní zakomponovala byla právě přímá volba prezidenta bez jasných pravomocí a pravidel. Zákonodárci to v oné době mysleli určitě dobře, ale nedomysleli důsledky. Na jedné straně se tak ozývají hlasy po úpravě ústavních pravidel, pravomocí prezidenta a na straně druhé je volání po ochraně hlavy státu. Obě dvě strany mají své pro i proti. Zcela jistě stojí za zvážení úprava prezidentských pravomocí, aby odpovídala přímo volenému prezidentovi a na straně druhé stojí za zvážení větší ochrana hlavy státu. Chápu, že se někomu nemusí líbit vyjadřování přímo zvoleného prezidenta, ale to je o respektování výsledků voleb. Pokud tedy chci do našeho právního řádu zavádět více přímé demokracie, tak ale musím respektovat výsledky voleb.

Dokonale nedokonalé volby

Dokonale nedokonalé volby

Se zájmem sleduji politická vyjednávání o budoucí vládě. Občas mi to připomíná jednu písničku od Jana Buriana, kterou v roce 1989 nazval Píseň strašlivá o tom velikém dialogu, který nastal v Čechách. V písni slyšíme následující: s Frantou ne a s Karlem jo, a s Honzou ne a s Jirkou teprve ne a v dalších akordech se zpívá s Vaškem jo, s Láďou jo a s Lubošem už ne. Tehdy to popisovalo onu atmosféru revoluce, ale dnes to vystihuje současnou politickou situaci. Výsledky voleb totiž můžeme nazvat, že to byly volby dokonale nedokonalé a to pro všechna politická uskupení. 

Vzpomínám si na předvolební výzkumy, které byly v předvolební atmosféře uveřejňovány jako na běžícím páse. Jeden výzkum říkal, že tam budou Piráti, druhý říkal, že SPD, ale ani jeden nepředpovídal propad levicových stran. Nicméně v den otevření volebních místností se mi do rukou dostal výzkum, který již nemohl být uveřejněn, protože to zákon zakazuje tři dny před začátkem voleb. Výzkum ukazoval nejaktuálnější rozložení politických sil (jakož i náladu ve společnosti) a jako sociolog jsem byl zděšen, protože v tu chvíli jsem věděl, že je s levicí zle. Výzkum říkal, že vysoko bude SPD, Piráti a tratit na úkor těchto stran budou všechny ostatní strany. Výzkum se téměř trefil. Otázkou zůstává, proč se sociologické výzkumy, které se konaly měsíce před volbami, netrefily. Na to mám jednoduchou odpověď. Výzkumy už totiž často neodrážejí stav nálady ve společnosti, ale účelově se náladu snaží ovlivnit. Říká se tomu amerikanizace společnosti. W. Churchill kdysi řekl: nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval.

V realitě dnešních dní však vyvstává ještě jeden faktor. Oním faktorem je zjištění, že polovina lidí není spokojena s výsledky voleb a k tomu všemu jim vadí Andrej Babiš. Zde se tedy musím ptát, kdo jej volil, když najednou všichni říkají, že jim výsledek vadí. Na druhou stranu je nutné poznamenat, že téměř 40% oprávněných voličů k volbám nešlo. To jsou podle mého názoru právě ti lidé, kteří často na všechno nadávají, jsou to i voliči levice a zůstávají raději doma, kdy si řeknou, že jejich hlas nerozhodne. V horším případě si řeknou, že se stejně nic nezmění. Ejhle, změnilo. Drtivě vyhrálo hnutí ANO a pak je velká propast mezi druhou ODS. Najednou se ukazuje, že nikdo s nikým nechce vlastně vládnout a že nám hrozí předčasné volby. Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že pokud vláda nebude ani na třetí pokus, tak budou předčasné volby. Zajímavé tvrzení, když volby prezidenta jsou již v lednu. Opět se jedna o politický tah, který říká: urychleně sestavte vládu a dejte jí důvěru.  Zároveň je to jistý signál voličům Andreje Babiše, aby v prezidentských volbách volili právě Miloše Zemana. Poté by se vytvořil tandem Zeman – Babiš, kdy by prezident mohl ustanovit buď úřednickou vládu (vládu odborníků chce ostatně sestavit i sám Babiš) nebo by ustanovil takovou vládu, kterou by si de facto sám sestavil. Ostatně něco podobného jsme tady již měli v roce 2013 za vlády premiéra Jiřího Rusnoka. Dělal jsem si z té nedokonalosti občas i legraci, kdy jsem říkal, že ve finále nás čeká úřednická vláda, která bude vedena Františkem Ringo Čechem. Docela by nám to do celé skládačky zapadalo.

Za pět minut dvanáct

Za pět minut dvanáct

Tak jsem si vysloužil označení xenofob. Ptáte se, kdo a proč mě takhle označil? Pokud odpovím na první část otázky zcela otevřeně, tak mě tímto slovem označili moji bývalí spolužáci ze základní školy (vesměs voliči pravice). Zajímavější však je, proč mě tak označují. Je to prý za můj následující výrok, který se týká nárůstu terorismu v Evropě. Můj výrok zní následovně: ne každý islamista je terorista, ale je divné, že teroristické útoky většinou spáchal islamista. Mám zde na mysli teroristické útoky v Evropě. Od Nice, přes Berlín, až po Londýn. Všude stále stejný scénář. Najíždějící auto do lidí nebo nastražené výbušniny. Když se poté pátrá po vinících, tak se zjistí, že téměř vždy nějakým způsobem inklinovali k islámskému fundamentalismu nebo se paktují s organizací Islámský stát. Takže můj výrok popisuje jen základní stav současné doby.

Sám osobně (a určitě nejen já) mám strach o budoucnost a částečně i z budoucnosti, protože neustálý přiliv migrantů ze zemí, kde je odlišná kultura, náboženství a zvyky, bude plodit jen další konflikty. Musíme si uvědomit, že tím, kdy do Evropy přijdou miliony naprosto odlišných lidí, tak zaséváme sémě příštího konfliktu. Buď to bude konflikt, kdy se Evropané budou bránit nově příchozím, nebo se nově příchozí budou snažit ještě více ovládnout procesy v Evropě. Jistě mi dáte za pravdu, že pokud někdo někam migruje, tak když přijde do nové země, tak se musí přizpůsobit místním zákonům a pravidlům. Tomu se říká proces asimilace (včleňování). Jenže v současné době je již nově příchozích tolik, že proces včleňování nefunguje a nastává vážný problém v tom, že „noví lidé“ se snaží více prosazovat své zvyky, názory a náboženství. Evropa se tedy dostává do procesu „islamizace“ společnosti namísto toho, aby bránila své hodnoty, na kterých byla postavena. Ani se nedivím, že například v Rakousku posilují strany, které nechtějí na svém území migranty, protože se začíná ukazovat jejich negativní stránka.

Německo si svoji vítací migrační politikou částečně řeší své problémy s nízkou porodností, ale jejich kancléřka Angela Merkelová se přepočítala s celkovým počtem uprchlíků. To se jí vrací jako bumerang v podobě nárůstu teroristických útoků, protože v takovém proudu lidí nerozeznáte spící buňku nebo osamělého vlka. Poté se ani nedivím návrhům, které přicházejí z Rakouska, kde pravděpodobně nový kancléř (premiér) této země Sebastian Kurz už v roce 2016 navrhl řešení migrační krize. Jeho řešení vychází z modelu, který aplikuje Austrálie a to jasně říká, aby se čluny s uprchlíky zachycovaly již na moři a ty byly ihned vraceny do místa původu. Případně migranty internovat na nějakých ostrovech. Ano, tak to skutečně činí Austrálie. Namísto toho, aby na hranicích Evropy vždy koukali zástupci Amnesty International a jiných organizací, zda připlouvá nějaký ten člun. Austrálie přijala jasné a efektivní řešení. Bohužel politické elity Evropské unie opět spí a čekají, co se bude dít. Místo jasného řešení jen představují migrační kvóty a chtějí nesmyslně něco nařizovat. Namísto toho, aby problém migrace řešili na začátku, tak jej ještě podporují a řeší už pouze následky, ale je nutné přeci řešit příčiny. Australský model je vyzkoušený a fungující, tak proč jej nepoužít? Pravděpodobně se někomu nechce, protože současná podoba migrace tomu či onomu vyhovuje. Je potřeba s tím něco začít dělat, než bude pět minut po dvanácté.

Skryté pojetí neziskovek

Skryté pojetí neziskovek

Ve 21. století se s neziskovými organizacemi doslova roztrhl pytel. Po celém světě se jich nacházejí tisíce. Některé jsou zakládány zcela účelově, řada z nich pro to, aby lidem pomáhaly. Neziskový sektor má totiž ze své podstaty stát doplňovat v oblastech, kde selhává. Typicky se takové selhávání projevuje v péči o seniory nebo zdravotně postižené. V této oblasti se vytváření neziskového sektoru vítá, protože stát většinou tuto oblast nestíhá ze svého centra logisticky pojmout. Nicméně od poslední dekády 20. století se z neziskových organizací stal poměrně lukrativní byznys a s kapitalizací světa tento proces ještě nabírá na obrátkách. Neziskové organizace už tolik nedoplňují stát v oblastech, kde selhává, ale účelově se jej snaží v těchto oblastech nahradit nebo alespoň oslabit. Vše jen proto, aby tu či onu oblast mohly plně ovládnout a stát tak eliminovat na nejnižší míru. Jedná se o logiku, kterou do tohoto prostředí zanesl George Soros, americký multimiliardář, který po celém světě zakládá společnosti typu Člověk v tísni nebo Amnesty International. Tento pán, který se v poslední době v pasoval do role zachránce světa, převedl neziskový sektor na klasické pojetí trhu. V posledních letech je tedy čím dál více patrnější, že neziskový sektor je tvrdě dotační a mnoho přispěvatelů právě přes neziskový sektor prosazuje své soukromé (nebo korporátní) zájmy. 

 Nejsmutnější na celé věci je to, že státy jsou nuceny podporovat (nebo lépe řečeno dotovat) neziskové organizace ze svých rozpočtů. Naší republiku tento jev nevyjímá z průměru. Ba naopak u nás je to ještě horší, než jinde ve světě. Naše vláda neustále posílá peníze různým nevládním neziskovým organizacím. Jedná se například o peníze určené pro pomoc imigrantům nebo třeba šíření demokracie v americkém pojetí jinde ve světě a mnoho dalších věcí. Nemyslete si, že peníze určené na tyto věci, celým svým objemem, doputují přímo na místo určení. Než najdou svého příjemce, tak jsou často rozebrány ve sktruktuře nevládních neziskových organizací, protože pokud neziskový sektor neprodukuje z logiky věci zisk, tak jej někdo musí platit (dotovat). Tento ziskově neziskový, jak já říkám, typ neziskových organizací vznikl v USA a dále se šíří po světě za účelem dalšího zisku. Jak jsem již napsal výše, tak je mnoho neziskových organizacím, které jsou prospěšné a pro společnost potřebné. Takové si stát má udržovat a klidně je i podporovat, ale nikdo mně nevysvětlí, proč bych měl podporovat například Člověka v tísni, který ze získaných peněžních prostředků podporuje různé rozvratné akce v jiných státech (v jejich pojetí se nejedná o rozvratné podporování, ale o šíření demokratických procesů po vzoru USA). Dle mého názoru se neziskový sektor má starat o blaho a pomoc občanů ve svých státech, má pomáhat při živelných pohromách atd. To je jeho účelem a údělem a ne šířit pod vlajkou Spojených států amerických specifické pojetí demokracie v zájmu volného trhu.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuální problémy