Socialismus mileniálů

Socialismus mileniálů

Květen 26, 2019

V západních zemích začíná ve veřejném prostoru kolovat slovo socialismus, třídní boj a zestátnění. V našich podmínkách se jedná o negativní slova, protože jsou úzce spojena s dobou, která zde končila před lety. Ta je dnešními politickými elitami označována jako doba „nesvobody“. Dnes se z logiky výkladu nacházíme v době „svobody“, ale bohužel ne pro všechny. Svobodně si sice můžeme říkat, co chceme, ale jsme natolik ovládání penězi, že na svobodu musíme mít dostatečně velký obnos. Astronomicky rostou náklady na bydlení, život jako takový, neustále se zvětšuje oblast pracovních pozic, které jsou nespravedlivě odměňované, bohatí ještě více bohatnou. Koncentrace moci leží často v institucích, které nemají nic společného s fungováním státu a jen tyjí z peněz daňových poplatníků. Hnacím motorem nespokojenosti se současným systémem jsou mladí lidé. Na ty totiž začala dopadat negativní stránka globalizace a uvolnění ve společnosti, která je ve své podstatě bez státních zásahů.
Jestliže se na pověstném západě opět objevuje myšlenka socialismu, tak v podmínkách naší republiky je dost upozaďována. Je vnímána jako cesta někam zpátky, co zde již jednou bylo. Ať už byl systém před 30. lety jakýkoliv, tak ozvěny jeho výkladu z doby krátce po jeho pádu, jsou patrné dodnes. Politické elity se myšlenku socialismu snažily přesunout na smetiště dějin ve víře, že jim k tomu pomůže svoboda a demokracie. Jenže k tomu nedošlo. Myšlenka socialismu totiž není nijak negativní. Naopak. Jedná se o myšlenku humanitní, protože se snaží o snížení nerovnosti ve společnosti. To, že se tato myšlenka deformovala v pojetí sovětského socialismu, je věc jiná a navíc se jedná už o historii.
V našem případě byl socialismus, který končil před třemi desítkami let, postaven primárně na Komunistickém manifestu a díle Stát a revoluce. Byl to typický model sovětského socialismu, jak byl ve své době „vyvážen“ všude po světě v rámci šíření revoluce. Naproti tomu na pověstném západě, kde dnes doznávají renesanci myšlenky socialismu, byl socialismus představován sociálním státem po vzoru Švédska. Dnes tedy otázka nezní, zda potřebujeme socialismus, ale to, zda je socialismus cíl nebo prostředek k dosažení cíle. Mladí lidé, kteří vzývají myšlenky socialismu, jej vnímají jako cíl, proto například chtějí opět zavést prvky sociálního státu do podoby, než byl na západě likvidován.
Naše mladá generace je do jisté míry ale zmatena, když je jim z médií, ve škole, chrleno, že socialismus je zlo. Poté se nemůžeme divit tomu, že mladí lidé hledají jiné alternativy a mohou se přiklánět i k fašizujícím hnutím. Elity totiž zapomněly (možná záměrně) na opačný efekt, že když budu negativně odsuzovat socialismus, tak zasévám podhoubí fašismu. I tento případ známe z minulosti, z doby před začátkem druhé světové války. Ať tak nebo onak, jsou dnes myšlenky sociálně spravedlivé společnosti na vzestupu a je to dobře. Potřebuje je jak společnost, stejně i životní prostředí, protože ideologie kapitalismu o nekonečném růstu je pouze honbou do propasti. Otázka tedy nezní, zda k propasti skutečně dorazíme, ale kdy se u ní ocitneme.

Vzájemně zaručené zničení

Vzájemně zaručené zničení

Květen 25, 2019

Od konce soupeření dvou bloků Západ – Východ uplyne již 30 let. Svět se diametrálně proměnil. Některé státy již neexistují, jiné jsou na vzestupu. Nicméně pozůstatky Studené války, jak je období let 1945 – 1991 nazýváno, se objevují dodnes. Dokonce i dozvuky geopolitiky vítězů druhé světové války neustále rezonují a to na základě rozdělení sfér vlivu. Když totiž druhá světová válka končila, tak bylo předem rozhodnuto, které státy budou patřit do té nebo oné sféry. Ať už šlo o sféru Sovětského svazu nebo USA. Po vzájemném soupeření těchto dvou velmocí zůstala funkční jen jedna – USA. A ta toho patřičně využívá při udržení sfér vlivu po světě. Jestliže největšího vrcholu doznala síla USA v roce 1945 svržením atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, tak dnes je v úpadku a zaměřuje se na obchodní války ve vztahu k nově nastupujícím velmocím.
V dobách studené války byl svět relativně bezpečnější, než je ten dnešní. Všichni totiž žili ve světě, který byl rozdělen na přátele a nepřátele. Všichni byli jasně identifikovatelní. Ruku v ruce šla s dobou i doktrína, která se nazývala MAD (vzájemně zaručené zničení). To znamenalo, že nikdo nemohl stisknout tlačítko k odpálení jaderných střel, protože by to znamenalo odplatu a všichni by se zničili. Z tohoto důvodu byl svět bezpečnější. Po roce 1990, kdy se začíná rozpadat úhlavní nepřítel USA, SSSR, tak se svět ocitl ve fázi, kdy se nevědělo, co s vojenskými pakty, které stály proti sobě. NATO a Varšavská smlouva byly úhlavními nepřáteli, a když se jeden svět hroutil, tak dostal příslib, že když v propadlišti dějin zmizí Varšavská smlouva, zmizí i NATO. Ale nestalo se tak. Za posledních 30 let jsme byli svědky přetransformování NATO z ochranného a obranného paktu na útočný, potažmo střežící různé produktovody, případně naleziště nerostných zdrojů. Zejména ropy a zemního plynu.
Ve středu Evropy se neustále odehrávají mocenské tahanice USA versus nástupce SSSR, Ruska. Vše je zasazeno do kontextu, že Rusko je nepřítel a USA přítel. Naše republika vždy balancovala na rozhraní velmocenských her. Ne jinak je tomu dnes. Jestliže se po našem území před rokem 1990 „proháněla“ vojska Varšavské smlouvy, tak dnes jsou to vojska NATO a USA. I když tenkrát byla vojska spíš jen na určitých místech (Milovice) a jen tak se po našem území nemohla prohánět. Dnes nicméně vojska USA podnikají pověstná tour z jednoho cvičení na druhé, aby se ukázalo: my se Ruska nebojíme. Rázem jsme se všichni ocitli v demokracii, která je určována silou nejen NATO. Nakonec si všechny státy v Evropě nechávají líbit průjezdy konvojů USA po svých územích a to jen proto, že se jedná o spojence. Jenže jací to jsou spojenci, když vedou ilegální války po světě, případně se vměšují do záležitostí jiných zemí? Pamatujme, že demokracie i svoboda, amerického typu je úzce svázána s ekonomickými, vojenskými, strategickými a mocenskými zájmy. Je to přesně ona svoboda, kterou jsme si v roce 1989 nechali vnutit, a nyní jsme v ní zakomponováni natolik, že USA jsou naším přítelem stůj, co stůj. Jedná se o svobodu, která je určována ekonomikou, byznysem a korupcí. Tento mix je nastaven pro ty, kteří z něj chtějí těžit a těží. Jestliže se lidé v roce 1989 těšili na svobodu a stín minulosti měl zmizet v propadlišti dějin, tak jsme se všichni nově ocitli na prahu nového vzájemného zničení. Jen s tím rozdílem, že nevíme, kdo nás zničí dříve. Zda příroda, válka, jaderná katastrofa nebo jiné nezamýšlené důsledky zamýšlených událostí.

Obrácení Václava Havla

Obrácení Václava Havla

Květen 23, 2019

Je tomu 30 let, co byl naposledy z vězení propuštěn tehdejší disident Václav Havel. Dnešní média tohoto člověka vzývají jako ikonu svobody a dokonce na něj vytvářejí různé komiksy. Tak si říkám, že když je to vlastně komiks, tak to bude (nebo byla) asi pěkná legrace. Mediální společnost začíná vytvářet mytické dějiny, které se staly asi jen na půl. To, že Václav Havel byl ve vězení, je nesporná pravda. Druhá pravda je taková, že se jednalo o prominentního disidenta. Byl to disident, který podrýval tehdejší režim, až jej ten samý režim na konci roku 1989 zvolí svým prezidentem. Zajímavé to osudy Václava Havla a samotného systému, který jej nejprve věznil a poté zvolil do nejvyšší funkce.
Jenže nic není černobílé. Dokonce ani politika tehdejšího disentu, jehož nejvyšší ikona se stane mantrou následující doby, nebyla růžová. Zejména v roce 1990 došlo k zajímavému jevu, kdy Václav Havel řeční v americkém kongresu. V onom proslovu k tehdejším zákonodárcům USA vyzdvihne jejich politiku proti nepříteli, SSSR. Zároveň obhajuje americkou zahraniční politiku jinde na světě. Tedy obhajuje ilegální války, které byly vedeny v zájmu národní bezpečnosti USA. Dokonce obhajuje zásah proti disidentům v Salvadoru. Jaké to zajímavé zjištění. Nicméně náš bývalý prezident se takovými prohlášeními jen stkví. Stejně je tomu i v případě bombardování Jugoslávie v roce 1999. Jak je ale možné, že bývalý disident ve svém projevu v USA těsně po pádu „berlínské zdi“ obhajuje násilí na disidentech jinde na světě? Zřejmě není disident jako disident a rychle jsme se zařadili k těm, co se po konci studené války přesunuli na pověstný západ.
Na výroky dějin se rychle zapomíná ve vřavě různých informací. Jednou za čas je potřeba si ale různé kontroverzní výroky připomenout. Nebo si snad umíte představit, že nějaký jiný disident by přijel do Moskvy, kde by řečnil, jak je dobré násilí a politika proti nepříteli? Samozřejmě by k tomu došlo až poté, co by několik disidentů přišlo o život. V našem případě by se jednalo o naše disidenty a samotného Václava Havla. Zajímavý scénář, který se ale nenaplnil. Nicméně se naplnil scénář opačný, který byl popsán výše.
Dějiny se od té doby posunuly na jinou stranu. Amerika začíná ztrácet dech, i když si myslí, že je pořád světovou jedničkou. Snaží se dokonce nenápadně zvěčňovat ikony doby před 30 lety. Onou ikonou je Václav Havel, který je vzýván jako ten, kdo vybojoval svobodu, kterou zde máme. Jenže opravdu máme svobodu, kterou si všichni přáli v roce 1989? Případně v roce 1990, kdy u nás zvoní na zvon svobody tehdejší prezident USA George Bush starší? Nebo nám spíš byla americká svoboda vnucena? Ať už tomu bylo jakkoliv, tak je nutné si uvědomit, že i svoboda, zejména v podání USA, může být i násilná.

Autokratická ulice

Autokratická ulice

Květen 22, 2019

V naší české kotlině to opět trochu vře. Svolávají se různé demonstrace, které jsou namířeny proti Andreji Babišovi a jeho vládnímu týmu. Respektive některým lidem, kteří nejsou organizátorům demonstrací po chuti. Vypadá to, že opět začíná ležet moc na ulici, tak jako v roce 1989. Rozdíl je ale v tom, že dnes zde je jiná společnost. Ta je ryze ovládána kapitálem a penězi. Všichni mají svá demokratická práva i povinnosti. Z toho je jasné, že v našich podmínkách není ohroženo fungování demokracie. Byť zastánci demokracie tvrdí opak, tak já říkám, že ohroženo nic není. Máme zde totiž právě ona demokratická pravidla a dokonce i instituce, která je mají hájit, střežit i vymáhat.
Předpokládám, tedy, že u nás je demokracie. Jestliže je u nás demokracie, pak jsou všechny akce namířené proti někomu, kdo se nám třeba nelíbí, že zasedá v parlamentu nebo jinde, bezpředmětné. Leda, že by u nás demokracie nebyla. Pak je i ale otázkou, kdo volil nedemokratický parlament? Ulice nebo prostý lid? Sami si odpovíte, že složení parlamentu proběhlo v řádných, svobodných, demokratických, volbách na základě soutěže politických stran. Vzhledem k tomu, že zástupci v parlamentu byli zvoleni ve svobodných volbách, tak zde máme demokracii. Nebo snad nebyli? Pokud nebyli zvoleni ve svobodných volbách, pak u nás demokracie není. Demokracie je vláda většiny. Byť tato většina je žel jen průměrem. Pokud ale chceme demokratický režim, pak bychom měli VŠICHNI respektovat výsledky voleb, i když individuální představa každého z nás může být jiná.
Co je ale ještě nebezpečnější pro fungování demokracie, než Andrej Babiš nebo Marie Benešová? Je to autokratická ulice, kde davy skandují a provolávají hesla, která jsou vytažena z doby dávno minulé. Navíc zcela vytržena z dobového kontextu. Navíc se mnozí představitelé spolku, který svolává ony demonstrace, chovají ryze autoritářsky nebo vyděračsky, protože si stanovují různá ultimáta. Například, pokud s námi nepůjdeš do konfrontace, tak svoláme další demonstraci. Nemůžu si pomoct, ale nějak mně to připomíná běh dějin před třemi desítkami let. V roce 1989 také davy skandovaly a provolávaly různá hesla. Tenkrát chtěla většina svobodné volby. Dnes je zde máme, ale někteří se s jejich výsledky nechtějí smířit. Vadí jim prý, že předseda vlády je trestně stíhaný. Pokud by ale všichni ctili demokratická práva, tak musí ctít i presumpci neviny.
Současný stav, tedy i to, kdo je zvolen do parlamentu, je výsledkem událostí v roce 1989, kdy právě ona ulice chtěla svobodné volby. Jenže dnes je složení oné ulice docela odlišné. Pohybují se v ní vesměs mladší lidé, kteří se v inkriminovaném roce narodili. Současný systém jim „vycinkali“ většinou jejich rodiče, tak si vlastně nemají na co stěžovat. Z logiky věci mají být demonstrující rádi, že zde funguje demokracie, když je prezidentem Miloš Zeman a předsedou vlády Andrej Babiš. Všichni přeci byli zvoleni ve svobodných volbách, kterých se mohou zúčastnit všichni, až dovrší věku volebního práva. Jakou jinou demokracii by demonstrující chtěli? Asi tu autokratickou, kdy by oni rozhodovali o tom, kdo bude nebo nebude vládnout, kdo se nám zlíbí nebo ne, kdo bude lynčován nebo ne. Takovou demokracii já ale rozhodně nechci.

Chameleón svobody

Chameleón svobody

Květen 12, 2019

V letošním roce si připomínáme 30 let od událostí, které naprostým způsobem změnily naši společnost. Je otázkou, zda k lepšímu nebo horšímu. Nový systém, který zde byl nastolen změnami po onom zlomovém roce, zde existuje již o dekádu déle, než existovala pověstná první republika. Za další dekádu bude existovat stejně dlouho, jak zde existoval reálný socialismus právě do onoho zlomového roku. Jestliže si letošní rok budeme připomínat jako „festival svobody“, tak je nutné poznamenat, že za oněch 30 let došlo k výrazné změně výkladu slova „svoboda“. Ještě v roce 1989 se neustále provolávalo: cestou přestavby a demokratizace. Aby hned na konci onoho roku bylo provoláváno: svobodu a svobodné volby. Obojího jsme se skutečně dočkali, ale za cenu omezení svých vlastních práv. Byť to nemusí být na první pohled patrné. Ocitli jsme se ve společnosti „svobody volby“, kdy si můžete se svým životem nakládat, jak se vám zlíbí. Politickou reprezentaci si můžete svobodně zvolit ve svobodných a demokratických volbách. Existuje pluralita politických stran i názorů. Tohle všechno bylo před oním pověstným rokem 1989 upozaďováno. Některým lidem to samozřejmě vyhovovalo, ale bylo stejně jasné, že reálný socialismus, respektive socialismus sovětského typu v oné době postihla eroze. Mnozí si totiž mysleli, že zde bude navždy, stejně jako Sovětský svaz. Obojí ale postihla katastrofa.

Po 30 letech záplavy svobody, jsme ocitli v nové historické fázi, kdy na svobodu musíte mít finanční prostředky. Dovolit si můžete všechno, nezaměstnanost je na nejnižší úrovni za poslední dvě dekády, cestovat můžete po celém světě, stejně se můžete svobodně rozhodnout znečišťovat životní prostředí. Vše je na vás. Samozřejmě, že existují i jistá pravidla, které říkáme zákony. Ty jsou ale pod tlakem zájmových skupin, lobbistů, korporací i kapitálu, vytvářeny tak, aby vyhovovaly těmto skupinám. Opět zde máme skupinu lidí, kterým dnešní systém vyhovuje. Je to džungle, kde se pohybuje chameleón svobody. Svobody se totiž v průběhu času mění, stejně jako onen chameleón. Zatímco v roce 1989 si lidé svobodu představovali tak, že budou naplněny jejich konzumní požitky, tak dnes si lidé svobodu představují jako svoji vlastní – individuální. Naprosto se zavrhla myšlenka kolektivní svobody i fungování společnosti, která byla vlastní době před 30 lety. Zkuste například dnes uspořádat v nějakém městě nějakou akci na zkrášlení prostranství. Samozřejmě, že se několik jedinců najde, ale většina lidí si řekne: zadarmo nic dělat nebudu nebo, že nemám čas. Systém před rokem 1989 byl postaven i na tomto principu, aby hned po něm byly věci, které byly budovány společně, zprivatizovány, prodány, rozkradeny nebo zničeny. Vše ve jménu svobody, kterou mnozí tak toužebně vyhlíželi.

Na rozhraní dvou epoch

Na rozhraní dvou epoch

Květen 07, 2019

Čím více se vzdalujeme od nejhorší války v dějinách lidstva, tím víc dochází k jevu, kdy si buď minulost začínáme relativizovat, ale co je horší, vykládat úplně jinak. Jedni tvrdí, že minulost špatně vykládá Rusko, druzí zase, že USA. Navíc v záplavě polopravd a lží se v tom těžko někdo dokáže vyznat. Zde je ale nutné mít se na pozoru, protože přepsání minulosti ve smyslu, že válku začal někdo jiný, vede k zasetí sémě pro válku novou. Jako typický příklad z poslední doby si můžeme uvést relativizování začátku druhé světové války, popírání holocaustu nebo i jen to, že nás osvobodili jen vojáci z USA. Tohle vše je nebezpečné a těmito různými jevy se začínáme nacházet na rozhraní dvou epoch. Minulé, kde byla pravda jasně určována výsledky druhé světové války a dnešní, kdy jsou výsledky oné války překrouceny do současného pojetí geopolitiky. Rozumějme rozdmýchávání nenávisti jednoho státu vůči druhému, které se často vede na internetu a sociálních sítích, případně médiích jako celku.
Současnou epochu můžeme nazvat dobou postpravdy. Všichni mají svoji pravdu. Je jedno v čem, ale každý má tu svoji pravdu. Pod tíhou argumentů může každý svoji pravdu upravit a také se tomu tak děje, ale čím dál více vidíme snahy přeměnit minulost k obrazu svému. V minulosti si každý systém upravoval svoji pravdu a tu posléze předával pomocí médií širokému publiku. Někdo může namítnout, že se jednalo o dobu cenzury a my jsme si museli povinně myslet jen to, co se nám řeklo. Dnes si naopak můžeme myslet, co chceme, ale ve finále se v záplavě informací ztrácíme a stejně pochybujeme i o tom, co je a co není pravda. Uvedeme si jeden příklad částečného pozměnění minulosti směrem k současnosti.
Připomínáme si 74 let od konce druhé světové války. Konají se pietní akty a každý je pojímá dle svého. Vzhledem k tomu, že zde máme několik vítězů oné války, tak i každý vítěz si řeší oslavy dle sebe. Rusko jako nástupnický stát SSSR pořádá přehlídku na Rudém náměstí a v západních zemích se konají různé piety. V naší republice „poblázněně“ slavíme Dny svobody v Plzni, abychom zapomněli na další pomníky, které patří padlým vojákům ze strany Sovětského svazu. Zde začíná první upravení minulosti, kdy je zveličováno osvobození Plzně americkými vojsky na úkor osvobození téměř celého Československa Rudou (Sovětskou) armádou. Ke všemu si ještě připočtěme jízdu Nočních vlků z Ruska do Berlína, kteří projíždějí napříč kontinentem a problém je na světě. Jedni říkají, že jsou to poslové Vladimíra Putina a mají za úkol přinášet nepravdy o minulosti, zatímco my tady vesele slavíme osvobození části republiky vojsky USA. Navíc, když se v Praze objevil plakát, který říkal, že druhou světovou válku začal Stalin. To je nebezpečné překroucení minulosti ve vtahu k budoucnosti, kdy se z vrahů dělají oběti a z obětí vrazi. Na tomto místě si ale jasně řekněme, že i v onom plakátu, který pozměňuje výklad minulosti, je část pravdy a to, že Stalin skutečně podepsal pakt Molotov – Ribbentrop v srpnu 1939 o rozdělení sfér vlivu a rozdělení Polska. Jenže tohle nebylo žádné zahájení války. Stalin pouze podepsal pakt s úhlavním nepřítelem, protože nevěřil západním demokraciím v jejich boji proti Hitlerovi. To se nakonec ukázalo v politice ústupků, které primárně vedly k zahájení nejhorší války v dějinách.
Ať už se na minulost díváme různými pohledy, tak je nutné ji vykládat objektivně, jak skutečně probíhala. Vítězové sice píší dějiny, ale všichni si musí uvědomit, že minulost už nezměníme, byť se o to v nové epoše různých pravd snažíme. Nyní se nacházíme na pomezí oněch dvou epoch, kdy jedna jasně drží dikci výkladu výsledků druhé světové války a druhá, která se onen výklad snaží minimálně upravit do podoby, že Sovětský svaz, dnes Rusko byli a jsou nepřátelé i „štváči“. Možná se brzy dočkáme podobného příběhu směrem k Číně, že nakonec Japonsko na jejím území vlastně nic neprovedlo a Čína se vlastně posléze snažila o vývoz své (násilné) revoluce po světě. Jen poté nechci vidět pochmurnou budoucnost, kdy se svět přiblíží novému fašismu a nové válce. Možná je to něčí scénář, protože jako náhoda je to nějaké divné.

Blbákov

Blbákov

Květen 04, 2019

Senát v čele s jejím předsedou Jaroslavem Kuberou opět zaperlil. Prý se senátoři budou snažit o to, aby se opět o státních svátcích otevřely velké obchody. Je nutné podotknout, že to byl právě Senát, který tento zákon předložil a nyní by jej chtěl opět zrušit. Pan Kubera argumentuje tím, že se pokladní těší na příplatky a proto je nutné, aby bylo opět o svátcích otevřeno. Je tomu skutečně tak, jak říká pan Kubera nebo nám do procesu vstupuje více neznámých?
V celém procesu uzavření obchodů o některých státních svátcích existují následující aktéři: obchodníci, nakupující a zaměstnanci. Uzavření obchodů se nelíbí zejména obchodníkům, kteří díky tomu přicházejí o své zisky. Otázkou zůstává, zda o nějaké zisky skutečně přichází, protože mají otevřeno každý den. Opravdu je tedy uzavření zničí? Kdepak! To jen u nás chceme být papežštější, než papež. Když se podíváme jinde po Evropě, tak zjistíme, že mnohde mají o státních svátcích zavřeno. Ten je totiž od toho, aby se slavil a ne, že se budou lidé hnát za konzumem a roztáčet kola kapitálu.
Nakupující proti uzavření obchodů často nic nenamítají právě ve vztahu „dne pracovního klidu“, ale také říkají, že by tento zákon měl platit pro všechny státní svátky. To je nesporně pravda. Když už, tak bez výjimek. Někteří konzumenti ale říkají, že si prý nestihnou nakoupit, když pořád pracují a státní svátek jim nabízí příležitost k nákupu. Musím se ale ptát, zda nemají volné víkendy a opravdu se musí hnát za konzumem i o svátek? Případně je v chrámech otevřeno často do noci. Pamatuji si ještě doby, kdy bylo zavřeno i v neděli a nikomu se nic nestalo. Vše fungovalo jako vždycky a nikdo nic nenamítal.
Posledním aktérem, který nám do procesu vstupuje, jsou samotní zaměstnanci chrámů konzumu. Ti jsou často nespravedlivě odměňováni a to musí obstarávat veškerý chod onoho chrámu, kam chodí konzumenti. Od pokladních, přes skladníky, až po logistiku. Jeden argument říká, že potřebují příplatky a těší se na ně, protože potřebují každou korunu. Nicméně zahraniční sociologické výzkumy ukazují, že lidé místo peněz chtějí raději volno, aby si mohli odpočinout a věnovat se rodině. Je tedy logické, že volno má být o státních svátcích. Kdy jindy?
Pokud by došlo ke zrušení zákona o prodejní době, tak jsme opravdu jak v „blbákově“. Protože když už se něco zaběhlo a funguje, tak to budu rušit? Senát je očividně ve vleku korporací a obchodní lobby, která by chtěla nejlépe prodávat 24 hodin denně. Osobně jsem pro, aby se zákon upravil, ale ve vztahu zpřísnění. Musí se vztahovat na všechny státní svátky. Nikomu to neublíží a zaměstnanci (ale i nakupující) si odpočinou. Někdo může namítnout, že mu takto znemožňuji, aby si přivydělal. To je sice pravda, ale vzpomeňme si na nedávnou dobu, kdy tohle nikoho moc netrápilo. Obchody byly totiž zavřené i v neděli, lidé se více věnovali sami sobě, rodině, přátelům.

Tenkrát, kdy začal včerejšek

Tenkrát, kdy začal včerejšek

Květen 03, 2019

V pondělí 1. května 1989 pochodují po Václavském náměstí davy lidí. Jedná se o poslední manifestaci pracujících v tehdejší Československé socialistické republice v rámci oslav Svátku práce. Na tribuně se střídají řečníci, kteří slibují přestavbu, ale také modernizaci. Jenže za několik málo měsíců bude všechno jinak. Svátek práce sice zůstane v kalendáři zachován, ale jeho pojetí se stane torzem a v poslední době už ani nebude připomenutím jeho původního vzniku. Před 30 lety se totiž práce slavila jinak, než jen prací. Lidé chodili do průvodů. Kdo tvrdí, že do nich musel povinně, tak nemluví pravdu. Lidé měli v onen sváteční den volno (samozřejmě některé provozy volno neměly). Dnes je volno jen na oko, byť se jedná o státní svátek. Obchody jsou všude otevřené, manifestuje se často jen sporadicky a mnoho lidí vnímá oslavy Svátku práce jako něco špatného, co se vztahuje k době minulé. Ti, kdo pochodovali onoho pondělního květnového dne roku 1989 po Václavském náměstí, neměli ani potuchy, kam se celé Československu řítí. Že už příští rok bude ve znamení očerňování minulého roku a doba minulá bude prohlášena za protiprávní. V tento moment se začala odvíjet „nová doba“, která vlastně byla dobou včerejší, protože byla známa z doby před první světovou válkou. Celá naše společnost se totiž postupem času dostala do područí kapitálu, tak jako tomu bylo mnohde na světě před rokem 1914.
Před 30 lety dospívala generace lidí, kteří se narodili v době intervence vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 nebo krátce po ní. Tato generace si přála změny ve zkostnatělém aparátu tehdejší KSČ. Dnes dospívá generace lidí, kteří se narodili na přelomu tisíciletí. Je to generace, která je naprosto odlišná od té minulé a také budoucí. Jestliže tenkrát mladá generace pojímala Svátek práce ještě v určitém kontextu jako skutečnou oslavu (v roce 1989 tomu bylo 100 let od vzniku tohoto svátku), tak dnešní lidé tento den pojímají jako den v kalendáři a to bez vážnějšího vzrušení. Vina tohoto stavu je jednak v době minulé, která oslavy Svátku práce pompézně slavila, ale taká doba následující, která je naopak upozaďovala, byť mnozí lidé, kteří pochodovali v roce 1989 po náměstích, práci ztratili v době divoké privatizace.
Kapitál, pojetí Svátku práce smrštil do pojetí, že práce je dnes pro člověka nutností, nikoliv potřebou. Jestliže dnes máme právo na práci, tak před 30 lety byla povinnost pracovat. Byť se mnohde vytvářely pracovní pozice uměle, ale člověk alespoň získal základní pracovní návyky. Dnes se pro změnu vytvářejí pracovní pozice s prací „na nic“, ve které se často cítíte vyhořelými. Naproti tomu se pojetí práce jako takové diametrálně změnilo. Jestliže před 30 lety bylo prim být zaměstnán v těžkém průmyslu nebo jako řemeslník, tak dnes se musíte zapojovat do společnosti konzumu a plnit například roli doplňovače zboží v supermarketech, pracovat jako dovozce jídla nebo v rychlém občerstvení nějaké nadnárodní korporace.
Musím se ptát, mají tito zaměstnanci vůbec chuť slavit Svátek práce? Vždyť jsou neustále v práci. Dokonce i onen svátek jsou nuceni slavit v práci a často prací pro korporace. Budou lidé opět v budoucnu slavit Svátek práce jako připomenutí skutečné práce? V době nových oborů, které nemají z prací moc společného (např. kouč volného času atd.), tomu asi tak nebude. Co ale teprve až přijde společnost bez práce? Kdy bude společnost bohatá natolik, že člověk bude mít jen volný čas. Možná teprve tehdy budeme opět slavit tento významný svátek, tak jak se má a to jako připomenutí, že jsme se konečně zbavili dřiny, kterou dnes musíme přivádět na oltář budování kapitalismu.

Eroze demokracie v době populismu

Eroze demokracie v době populismu

Duben 25, 2019

V druhé dekádě nového století se začíná ukazovat, že nedokonalá demokracie zažívá svoji další erozi. Původní projekt demokratické společnosti (přesněji oligarchicko-demokratické společnosti), jak byl nastaven po druhé světové válce a aktualizován po roce 1989, doznává velkých trhlin. S nástupem nových sociálních médií se ocitáme v době pravicového populismu, lží a polopravd, kdy nás média utváří a souběžně utváří i to, čemu věříme nebo ne. Právě pravicový populismus dnes výrazně ovlivňuje současný systém.
Jenže populismus není jen negativní, jak to většinou vidíme u nás v Evropě, ale existuje i jeho kladná stránka ve smyslu populus, tedy lid. Jednoduše to můžeme přeložit, že progresivní neboli levicový populismus se věnuje a naslouchá lidem. Tedy tomu, co aktuálně chtějí. Tak je tomu často v zemích Latinské Ameriky.
Mnohdy se prostřednictvím populismu předkládají zkratkovitá řešení, ale často odráží aktuální stav společnosti jako takové. V evropských podmínkách se vyskytuje mnoho pravicových populistů, kteří často uspějí ve volbách na nějaké módní vlně – například na uprchlické krizi nebo nespokojenosti lidí s politiky. Nejvíce varující je v tomto ohledu nástup pravicových populistů, kteří využívají sílu nových médií a ovlivňují realitu částečnou pravdou nebo nepravdou. V současném období po globální ekonomické krizi 2008 je tomu podobně, jako tomu bylo po velké světové hospodářské krizi 1929, kdy nastoupili s populistickými programy Mussolini a další demagogové.
Lidé poté marně tápou a hledají, co je a co není pravda. Nastává jistá eroze demokracie, která již nestojí tolik na volbách, ale na tom, zda se naslouchá hlasu lidu. Lidé se totiž čím dál více chtějí podílet na věcech veřejných, ale v jiném vztahu, než jak jej uvádí klasická demokracie. Mnoha lidem se nechce vstupovat do politických stran, spolků a jiných zájmových sdružení. Dnes lidé chtějí demokracii utvářet a měnit spíše pomocí sociálních sítí, především mladí lidé. Platformy jako Facebook a Twitter udávají nový tón možného nástupu aktualizované demokracie, v níž bychom byli všichni připojeni na síti. Hledání různých kauz politiků, korupce, konflikty, vše nám je zprostředkováno tady a teď. Lidé se přitom však často rozhodují na základě emocí, nikoliv racionálním úsudkem.
V jistých chvílích dokonce demokracie mlčí. I když se lidí například ptáme, jakého chtějí senátora, k volbám přijde jen o něco více než 10%. To je další jev erodující demokracie. Lidé nemají zájem většinově chodit k volbám: zažitá pravda říká, že pokud by volby něco mohly změnit, tak už je dávno zakázali. Tento stereotyp nahrává evropským pravicovým populistům, kteří říkají, že je to pravda a proto vás příště u voleb tolik nebudeme potřebovat, ale chápeme vaše potřeby. Reprezentativní (zastupitelská) demokracie se totiž přestává nosit, když zavádíme prvky přímé demokracie ve smyslu různých referend, iniciativy voličů a systémy odvolání politiků. Tyto prvky jsou samozřejmě potřebné, ale nesmí se z nich stát mantra, která by měla zachránit současnou erodující směs oligarchie a demokracie. O tom to není, protože reprezentativní demokracie se změnila spíš na hru politických stran a hnutí, která jsou většinou „sponzorována“ (čti korumpována) různými firmami, než aby primárně řešila všední problémy obyvatelstva.
Lze tvrdit, že nejen naše demokracie zmizela ve víru polopravd, lží, facebooku a pravicového populismu. Evropští pravicoví populisté jsou vlastně obrácenými partyzány v době demokracie. Snaží se poukázat na to, že je ve společnosti něco špatně, bojují proti demokracii a snaží se ji nahradit něčím zlověstnějším – fašizující společností, která je postavena na nenávisti. Tohle musíme mít neustále na paměti, když se budeme vyjadřovat směrem k populistům a snažit se naslouchat lidem, tak jako to například dělají nejen v Brazílii. Budoucí demokracie, kterou můžeme nazvat socialistickou, musí mít v sobě i nádech populismu, ale ne ve smyslu negativním, ale pozitivním. Tedy naslouchat lidem a řešit jejich problémy a nehledat viníka někde venku nebo uvnitř, protože to vše poté vede ke konfliktům, kterých jsme byli svědky před druhou světovou válkou i během ní.

Charita za demokracii

Charita za demokracii

Duben 22, 2019

Po delší době se opět ozvala iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která svolává protest do hlavního města. Naposledy se tento spolek ozval na konci loňského roku (2018). O co ale skutečně jde? Jedná se o spolek, kterému vadí, jak dopadly demokratické volby. Ať už do Poslanecké sněmovny v roce 2017 nebo ty prezidentské. Primárně spolek bojuje proti dvěma ikonám: Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Obě dvě ikony, dle jejich názoru, ohrožují fungování demokracie a to přes to, že byli tito pánové zvoleni v demokratických volbách na základě rozhodnutí voličů, kteří přišli k volbám. Tentokrát tomuto spolku vadí výměna ministrů ve vládě Andreje Babiše, což je ale výsostné právo předsedy vlády. Svolává proto demonstraci a po sociálních sítích se šíří pozvánka jako lavina. Termín je také známý. Bude se opět demonstrovat a skandovat: demisi! Má ale „ulice“ právo požadovat demisi po někom, kdo byl zvolen v demokratických volbách? Jistě mi dáte za pravdu, že na ulici a v davu můžete provolávat, co chcete. Jenže si musíme řádně rozklíčovat, kdo vlastně stojí za výše uvedeným spolkem.
Jedná se o spolek nespokojených lidí, kteří jsou nespokojeni se současným stavem naší demokracie. Proto si oněch několik nespokojených tento spolek založilo, zapsalo a zřídilo transparentní účet. Poté požádalo několik bohatých lidí, korporací, společností, aby je sponzorovali. Když nahlédnete do transparentního účtu onoho spolku, tak zjistíte, že krom jednotlivců, přispívají na činnost i mnohé soukromé společnosti. Ve své podstatě je založena charita, kde se skládají lidé na to, aby ochránili českou demokracii. Prý je v ohrožení. K ochraně demokracie se navíc připojují nevládní neziskové organizace, které jsou rovněž horlivě dotovány soukromým kapitálem, případně Americkou ambasádou v Praze. Vše je k dohledání. Ostatně iniciátoři se tím nijak netají. Někteří lidé ale zatím stále neprozřeli nebo mnohdy ani nechtějí prozřít.
Ze všeho plyne, že se mnozí nespokojili (a nikdy nespokojí) s výsledky demokratických voleb. Pomocí sociálních sítí se tito lidé snaží demokracii změnit na svoji demokracii (rozumějme opakovat volby do doby, než zvítězí jejich kandidát). Jako komparzisty (přesněji užitečné idioty) si k tomu všemu zvou dobrovolníky, kteří si za to ještě (dobrovolně v zájmu demokracie!) zaplatí. K demokratické společnosti samozřejmě patří možnost pořádat demonstrace a říkat, že jsem nespokojený, ale tohle je spíš pseudo demonstrace a za vším hledejme politické konkurenty Babiše a Zemana. Primárně se bojuje proti těmto dvěma (případně i dalším) politikům, ale neřeší se podstata problému: samotná eroze demokracie, kterou paradoxně charity za demokracii ještě více prohlubují. O složení parlamentu a o tom, kdo bude prezidentem, naštěstí nerozhoduje ulice, ale lidé ve volbách. Obráceně jsme to tady už jednou zažili přesně před 30 lety. Výsledky tehdejšího procesu se nám dnes dostavují v podobě nenápadného rozkládání nabyté svobody právě pomocí různých donátorů, dobrovolníků, kteří přispívají charitě za demokracii.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuální problémy