Korupce STANu líbezná

Korupce STANu líbezná

Červen 28, 2022

Vládní hnutí STAN se zmítá v korupční křeči. Není to nic nového. Už od doby studenta americké demokracie Jana Farského bylo jasné, že se bude dít něco většího. Adeptů na zatčení bylo zcela jistě hodně. Policie určitě měla v hledáčku více lidí, ale nakonec si přišla pro náměstka pirátího primátora Prahy Petra Hlubučka. Ten už byl podezřelý za své prapodivné byty kdesi ve Španělsku. Jak se ukázalo, byla to jen špička ledovce. Chobotnice se rozkrývá.

Ryba přeci smrdí od hlavy. Můžeme spekulovat, proč šéf hnutí STAN Vít Rakušan tolik po volbách bažil po křeslu ministra vnitra. Celé nám to ale v současné době může být víc, než jasné. Už jen proto, že ještě před nástupem Rakušana do funkce ministra vnitra odešel tehdejší policejní prezident. Proč asi? Celé hnutí STAN je evidentně korupční projekt, který nemá za cíl stabilizovat veřejné finance, ale provést jejich destabilizaci.

Když si to shrneme, tak zde máme Honzu Farského, který je na studiích v USA. Europrávníka Standu Polčáka, který si řekl o peníze v kauze Vrbětice, zesnulého kyperského přítele Věslava Michalika, který měl tajemné firmy na hezkém ostrově. Následuje Petr Hlubuček alias slepičák, který vytvořil mafiánskou síť, která byla čestná, víc, než jsme si mysleli. A v závěsu nezůstává ani Péťa Gazdík, dnes už bývalý ministr školství, který jaksi zapomněl na svůj podíl ve firmě a k tomu vlastnil šifrovaný telefon, což nedokázal vysvětlit. A na všechny tyto kumpány dohlíží (nebo dohlížel) z pozice ministra vnitra Víťa Rýťa.

Hnutí STAN má opravdu problém a to vidíme jen na vysokou politiku. Co teprve menší města, kde je ono hnutí často s někým v koalici. Nejsou podobné aférky i na jiných místech? Jak teď občan má věřit uskupení, který potopilo ve volbách do sněmovny Piráty a nyní si libuje v korupci? Budou Piráti nyní tolerovat vládu, jejíž jsou součástí i s korupční stranou STAN? Bude se jednat o projekt PirSTANostra? A co primátor Hřib v Praze? Vypoví koaliční smlouvu nebo to bude tolerovat? Co tam vlastně na magistrátu onen Pirát dělal? Přeci musel o Hlubučkovi vědět. Nebo snad nic neřídil? Ani bych se tomu nedivil.

Policie samozřejmě mnoho lidí obvinila z korupce, ale ještě nic není uzavřeno. Bude slepičák Hlubuček zpívat? Možná ano, možná ne. Přeci jen se nám blíží naše předsednictví EU, kde jsme se naposledy blýskli rovněž korupční aférkou. Tenkrát to byla ODS a aféra Promopro. Bude naše politická reprezentace pokračovat v těchto šlépějích? Vypadá to, že ano, protože korupce zde jen kvete a to je pravděpodobně i ta hodnota, za kterou se bojuje na Ukrajině

STANKáčko

STANKáčko

Červen 27, 2022

Kdo někdy navštívil kancelář ministra školství, mládeže a tělovýchovy, shlédl sbírku československých a českých ministrů školství od vzniku Československa až po současnost. Fotka Emanuala Moravce, Masarykova legionáře a druhého ministra školství v Protektorátu Čechy a Morava, který čs. vojenskou vědu rozvíjel pod pseudonymem Stanislav Yester, tam schází. Moravec byl totiž kolaborant s nacistickým Německem.

 Jistě tam ale na stěně bude viset fotka Petra Gazdíka, zatím posledního trojjediného ministra: školství, mládeže a tělovýchovy. Je to paradox. Pro současnou českou společnost je přijatelnější ministr, který se schází a plánuje dovolenou s blízkým spolupracovníkem Radovana Krejčíře řečeného Káčka, Michalem Redlem, než Moravec, který nakonec své životní ostudě unikl sebevraždou. Jaké bude STANKáčkovo poslední poselství k žákům, až si půjdou letos pro vysvědčení? - Peníze nesmrdí a scházet se se zločinci už není v Česku ostuda: pamatujte si to děti!? Je dobře, že Petr Gazdík rezignoval na svůj post, protože co by si posléze děti měly myslet? Ale i krásná rezignace nic nemění na tom, že je hnutí STAN prolezlé mafiány, korupčníky a lobbisty od půdy do sklepa.
 

Milada Horáková v éře poprav v USA a SSSR

Milada Horáková v éře poprav v USA a SSSR

Červen 27, 2022

Prý je nutné si připomínat oběti „komunistického“ režimu. Ano, každý režim má své oběti a první pokus o socialismus nebyl výjimkou. Je potřeba si jasně říci, že období let 1948 – 1989 nebylo obdobím komunismu, ale obdobím pokusu o socialismus pod vedením KSČ. Jednalo se o verzi, která nebyla dokonalá, ale to není žádná verze – ani kapitalismu, ani socialismu. Nikdy nedosáhneme dokonalosti. Dnes se někteří pokouší o kapitalismus, byť se nerealizuje v plné míře a je také nedokonalý. Tehdejší režim sice v roce 1989 pod vahou vnitřních příčin a vnějších tlaků skončil, ale jeho výdobytky jsou patrné až do dnešní doby – veřejná doprava (železnice, metro), školství, sociální oblast, síť nemocnic, přehrady atd. Máme být právem na co hrdi, protože dnešní „divoký“ kapitalismus toho tolik za celou svoji existenci přibližně tří dekád nevytvořil. Naopak mnohem více věcí zničil. Ale ponechme stranou klasifikaci tehdejší doby, a vraťme se k onomu dni 27. červen.
Toho dne byla v roce 1950 popravena Milada Horáková. Oběť tehdejších procesů, které byly řízeny sovětskými poradci. Taková byla doba Studené války, která rozdělila svět na Východ a Západ. V tomto období dochází k různým procesům, které byly často vykonstruovány a mnohdy mířily i proti představitelům tehdejšího režimu. Tak jako v roce 1952 proti Josefu Slánskému. Podobné procesy se děly i jinde v Evropě. Nevyhnuly se ani USA, kde senátor McCarthy pořádal antilevicový "hon na čarodějnice". V tomto honu uvízlo mnoho lidí, kteří prý spolupracovali se Sovětským svazem (nastala tzv. Rudá panika). Trest smrti neminul manžele Julius a Ethel Rosenbergovi, kteří byli v USA v roce 1953 popraveni za údajnou špionáž. Podobně jako Milada Horáková. Princip byl v těchto případech stejný. Poprava lidí za politický názor nebo špionáž se zdá dnes v Evropě neuvěřitelná, i když Assangovi dnes v USA hrozí podobný trest, neboť USA stále trest smrti nezrušily. Ale nezapomínejme, že tehdy byla ještě vyhrocenější doba, jen několik let po nejhorší válce lidských dějin. Musíme rovněž uvést, že se jednalo o klima, které bylo paradoxně bezpečnější, než je dnes. Ptáte se z jakého důvodu? Všichni totiž věděli, kdo jsou přátelé a nepřátelé. Navíc panoval strach ze vzájemného zničení jadernými zbraněmi. Dějiny je nutné vykládat skutečně podle toho, jak probíhaly na obou březích tehdejšího světa.
Dnešní prokapitalistický pohled na myšlenku komunistické a socialistické společnosti je samozřejmě, že je prý ze své podstaty špatná. Pokud pomineme účelové vykládání historie „odborníky“ z "Ústavu" pro studium totalitních režimů, toto tvrzení používají hlavně zastánci pravice. Když pravice připomíná tuto smutnou událost smrti jednoho člověka, ptejme se proč, pravice nepřipomíná výročí daleko vyhrocenější události, konkrétně například masové vraždění v ilegální válce v Iráku, kterou rozpoutaly USA a další západní země přispěchaly na pomoc. Bylo tam zavražděno nejméně půl milionu civilistů, včetně žen, dětí a seniorů. 
Dnes je myslím nemístné obhajovat likvidační kapitalismus, který ničí vše, co mu stojí v cestě – člověka, přírodu, demokracii atd. Právě dnešní typ kapitalismu využívá stalinské byrokracie pro obhájení sebe sama tvrzením „není jiná alternativa“ (There is no alternative), který ve své době pronesla „železná lady“ Margaret Thatcherová. Tato hysterická rétorika je ale pro nás vlastně dobrým znamením, neboť ukazuje, že současný systém už postrádá legitimitu, teče mu do bot a jediné, co mu zbývá, je strašit komunismem. To neměli jeho zastánci například v 90. letech zapotřebí, protože měli velké sebevědomí. To už je ale pryč, žijeme v éře kapitalistické normalizace. Smráká se. To je ten pravý důvod, proč se neustále straší 50. lety a tvrdí se, že socialismus a komunismus jsou utopické představy, které nefungují. Je úniku nebo není úniku z této zapeklité situace? Zcela jistě je úniku a to objektivním vysvětlováním spojitostí a hledání alternativy k současnému systému řízení společnosti.
 
 

Ptám se za vás: dezinformační weby a CTHH

Ptám se za vás: dezinformační weby a CTHH

Červen 26, 2022

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:
 
Dne 13. 6. 2022 jsem z ministerstva vnitra obdržel odpověď na můj dotaz, který se týkal seznamu dezinformačních webů v EU, které ohrožují bezpečnost České republiky, a to s uvedením státu EU a jazyku, ve kterém tyto weby provádějí podvratnou činnost vůči Česká republice. V odpovědi je napsáno, že ministerstvo vnitra není institucí, která takové věci má na starosti, tj. není vůbec příslušné v prvních třech povinnostech státu vyjmenovaných v čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů: „Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu“.
To je překvapivé ve vztahu k vymezení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti prostředků daňových poplatníků vyčleňovaných Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na činnost českého státu. V tomto ohledu chci jako daňový poplatník apelovat na profesionalitu státních zaměstnanců Ministerstva vnitra ČR daných služebním předpisem určující etiku chování českého úředníka. Žádám tedy o poskytnutí těchto informací:
 
1. Která instituce českého státu se věnuje sledování dezinformačních webů, včetně sledování a shromažďování obsahu, ať už webů tuzemských nebo zahraničních?
 
2. Jak je vymezena účelnost Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) v logice zákona o finanční kontrole?
 
3. Jak je hodnocena hospodárnost CTHH v logice zákona o finanční kontrole?
 
4. Jak je hodnocena efektivnost CTHH v logice zákona o finanční kontrole?
 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán
 

STANdardní zlodějina

STANdardní zlodějina

Červen 26, 2022

Čtete-li pozorně programové prohlášení pětipsí vlády, nenajdete tam slovo korupce. Což je velice zajímavé. Korupce zmizela navzdory protikorupčním Pirátům. To Nečasova vláda měla boj s korupcí ve svém programu, i když tam nebyla žádná skutečná protikorupční strana, protože Věci veřejné byly jen podnikatelský projekt. Jenže, jen co Alexander Vondra vyhlásil sekání korupčních chapadel na Ministerstvu obrany v létě 2010, krátce po volbách, objevil Mirek Kalousek nestandardní zlodějnu - Vondru dohnalo české předsednictví a kauza ProMoPro.
Když aféra ProMoPro byla nestandardní zlodějna, člověk se logicky ptal, co tedy byla standardní zlodějna? Bylo to v době, když STAN a TOP 09 spolu úzce spolupracovali. Po létech je to jasné, co se Starostové a nezávislí od TOP 09 naučili. Ne, není to znásilňování! Jsou to STANdardní zlodějny, jakou udělal Petr Hlubuček v Praze.
 

Vraťme zpátky devadesátky!

Vraťme zpátky devadesátky!

Červen 22, 2022

Pohonné hmoty v naší zemi stále zdražují. Vládní Pětipes sice původně chtěl ulevit odpuštěním spotřební daně o 1,50, - Kč, ale celé se to minulo účinkem. Bylo to jen vrtění daní. Je to důkaz chaotičnosti vládní politiky, nebo je to celé záměr? Buď nám vládnou diletanti, nebo korupčníci. Prašť nebo uhoď. Kdo tedy může za drahý benzín?

Když se vrátíme v čase, zjistíme, že od doby divoké privatizace z devadesátých let minulého století náš stát sice vlastní prosperující pivovar, ale nevlastní žádné rafinerie. – Jak zvláštní to příklad českého strategického zájmu. Vše se prodalo oligarchům z Polska nebo Maďarska. Privatizace státního majetku se dnes nazývá „velkou loupeží“ a z to doby panství ODS pochází i termín, který se dnes opět objevuje na scéně – kmotr (Neplést s Babišovou masnou, kterou ODS, STAN a TOP 09 kritizovala v předchozích dvou volebních obdobích). 

Co brání Pětipsu chránit naše občany, jako to dělá Maďarsko nebo jiné státy se svými lidmi? Proč jde cestou zmateného Pětipsa, který vymýšlí nesmyslné mutace, které nemohou fungovat, když stát nemá žádný vliv na rafinerie? Že by někdo chtěl vydělat kmotrům, kteří jsou napojení na některé vládní strany? Otázek je více, než odpovědí a ani CTHH (Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra), ani vládní zmocněnec nenabízí odpovědi. Pokud by postižený Pětipes chtěl situaci skutečně řešit, tak už jsou ceny pohonných hmot dávno zastropovány a nenechává v naší zemi řadit neviditelnou ruku trhu, než je tomu v jiných zemích EU. Ale co si myslet o vládě, která se ve svém programovém prohlášení zavázala, že bude navazovat na havlistickou politiku humanity? Z toho můžeme dovodit, že bude navazovat na pověstné devadesátky, kdy se zde kradlo jako na běžícím pásu. Vládní představitelé a jejich kmotři volají: vraťme zpátky, devadesátky!

Když jsou drahé vstupy, musí se to logicky odrazit ve výstupech. Pokud se zavede stálá cena benzínu, tak nebude problém pro řidiče. Je zde ale problém s možným zneužíváním ze zahraničí. Ale i s tím se Maďarsko vypořádalo po svém, aby výhodu požívali jen lidé pobývající v Maďarsku. U nás to však vypadá, jako kdyby vládní představitelé snad měli v petrochemickém průmyslu nějaké akcie. Nebo akcie mají jejich kmotři?

Vláda zavelela k obratu, když zahodila ideu lidských práv a o ropě i plynu začala vyjednávat s takovými zeměmi jako Katar nebo Saúdská Arábie, kde jsou lidská práva jen cárem papíru. Takže vládní Pětipes je v myšlenkovém rozporu, kdy se na jedné straně vyskytují kmotři, kteří potřebují přístup k penězům a na straně druhé naštvání občané. Kdo zvítězí? Pravda a láska nad plynem a ropou? Nebo pravicová lež s kmotrovskou politikou? Ať už jedno nebo druhé, tak už nyní je jasné, že vládní Pětipes je nejhorší českou vládou od roku 1993 a to nepočítám ty od roku 1918, protože i ty Petr Fiala, Vít Rakušan nebo Ivan Bartoš pohodlně trumfnou. Vítejte v pokračování tragikomedie – Vraťme zpátky devadesátky!

 

Slibuji na svou čest….

Slibuji na svou čest….

Červen 21, 2022

"A pane učiteli, jaké je to potkávat s organizovaným zločinem?" Tak se možná jednou budou ptát žáčci poslance Petra Gazdíka. Ano, STANKáčko už není ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho odstoupení STAN vydává za projev nové politické kultury. Přitom rychlost, s jakou se vzdal jedné z funkcí ústavního činitele, je srovnatelná s rychlostí, s jakou odstupoval z funkce v roce 2011 ministr průmyslu a ochodu za ODS Martin Kocourek za pouhopouhé odklánění. Poslancem Petr Gazdík zůstává a lze se tedy těšit na jeho moralizování (jak je v případě STAN poslanců zvykem) z lavic Poslanecké sněmovny. Třeba nás teď poučí, jak je škodlivý organizovaný zločin pro Českou republiku a to ve smyslu slibu poslance.

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".
 

Sluneční lidé, ze Slunečného města řízeného Sluneční stranou

Sluneční lidé, ze Slunečného města řízeného Sluneční stranou

Červen 20, 2022

Stejně jako Václav Havel, je hnutí STAN subjektem, který funguje, když se daří. Když se nedaří, je blbá nálada, může za to někdo jiný. Zejména když se nedaří, je potřeba děla něco nepopulárního, má to ve hnutí STAN udělat někdo jiný. K tomu všemu tisíce moralismů, jak všichni ostatní mají dělat věci jinak, lépe.

Zatímco dříve Policii ČR představitelé STAN děkovali, když se věc týká jich, žádná vděčnost. Vít Rakušan, který jinak vždy rád hraje roli Všeználka, je najednou za Neználka. STAN určitě není Timur a jeho parta, spíš Bratrství korupční pracky, které by rádo zůstalo u moci, ale odpracovat by to měl někdo jiný, než je v čele STAN. - Možná nějací kmotři?
 

BIS a etika

BIS a etika

Červen 20, 2022

Pětipsí vláda zmítající se v korupčním skandálu, kdy jedna z koaličních stran koalující s protikorupčními Piráty, umetla cestu spolupracovníkovi Káčka Michalu Redlovi ze Zlína zpět do slušné společnosti, navrhuje státně vyznamenat brigádního generále - čekatele Michala Koudelku za jeho zásluhy o českou společnost. Příjme ředitel BIS tuto poctu z rukou politických kmotrů, nebo ji odmítne s odkazem na znění služebního slibu? Audi, vide, tace.

 „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“ Opravdu jim všem ještě věříte? Já nikoliv.
 

Hlásná trouba Kremlů

Hlásná trouba Kremlů

Červen 19, 2022

Vít Rakušan byl tichou vodou, ale nebál se označovat ostatní za hlásné trouby. To se asi naučil, od Mirka Kalouska, když STAN dělal fíkový list TOP 09. - Ruka ruku myje. Kmotrem kmotrů byl Radovan Krejčíř přezdívaný Káčko, který se společně s bývalým příslušníkem Koudelkové BIS Kadlecem pokusil ukrást státu Čepro, ale to se nepovedlo. Kmotrem všech kmotrů byl ale hlavně František Mrázek, přezdívaný Kreml, jak se lze dočíst v knihách Jaroslava Kmenty a v pamětech detektiva Karla Tichého.

Vít Rakušan je hlásná trouba Kremlů, českých kmotrů, od kterých se jím vedená strana nestyděla brát peníze. Za co? Jak už podotkl Robert Šlachta, Vít Rakušan se nebál reorganizovat kriminální policii uprostřed války, kdy se po území Česka pohybují Ukrajinci a často nikdo neví, kde jsou a co zrovna dělají? Připojil se tak nejenom k ministru vnitra Milanovi Chovancovi, který také udělal reorganizaci, aby policie "lépe" fungovala, ale také k Ivanu Langrovi, který chtěl totéž o něco dříve. Ano, když věci skutečně fungují, je třeba udělat reorganizaci. Inu, Vít Rakušan, blízko ke spolupracovníkovi Radovana Krejčíře - hlásná trouba Kremlů.
 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuální problémy