Alternativní historie

Alternativní historie

Květen 06, 2022

Květnové dny patří lásce, ale rovněž i míru. Ano, v roce 1945 totiž skončila nejhorší válka všech dob – druhá světová válka. 8. květen je dnem vítězství nad fašismem a nacismem, který decimoval Evropu a celý svět. O mnoho desítek let později však dochází k různým přehodnocením, deformacím a jiným výkladům tehdejších událostí. V principu by čeští politici měli ctít celé heslo pojení od Mistra Jana Husa „Pravda vítězí nad vším“ (Super omnia vincit veritas), ale na české prezidentské standartě z něj zůstala ta druhá půlka (Pravda vítězí), takže hledají pravdu, ale jen tu jejich vládní.

Vůbec nejde o historicky zaznamenaná fakta, ale o vytvoření takové pravdy, která má obhájit aktuální dění v aktuální realitě. Proto tu máme alternativní historie, kdy sice většina českého území byla osvobozena pod sovětským velením, ale v mediálním prostoru se zvětšuje z roku na rok podíl západních osvoboditelů. Prostě aktuální vítěz bere všechno: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ A je jedno, jaká byla celková oběť.

Praha by byla dnes nepochybně ráda, kdyby tanky do jejích ulic přijely z Plzně. Jenže přijely z Východu (jak se o tom spojenci dohodli), a to pod velením brigádního generála Leljušenka, který pocházel z Ukrajiny. Ve smyslu písně, Kde ty kytky jsou, můžeme zavzpomínat na tank č. 23 na Smíchově, který byl v roce 1991 přemalován na růžovo a posléze odložen do Vojenské historického ústavu založeného pro ochranu památky legionářů. Jsou to dějinné paradoxy, které vnášejí do našich životů rozepře a politici to ještě zveličují.

Pravicová politická scéna hlásící se k tradicím čs. národního socialismu se za účasti pseudolevicových Pirátů snaží vyzdvihovat roli západních spojenců v boji proti národně socialistickému Německu, aby dnes obhájila své kroky proti Rusku, které je označeno za fašistické. Je onálepkováno a srovnáváno s Třetí říší, proti které bojoval na život a na smrt tehdejší Sovětský svaz, jehož jednou z 15 svazových republik bylo i Rusko. Opravdu je tedy dnešní Rusko takovým nepřítelem, jako bylo tenkrát nacistické Německo? Pro někoho ano, pro někoho ne.

Vytváření alternativní historie, která se pomocí moderních médií nakonec stává pravdou, je velice nebezpečné, protože vede k deformaci historických událostí. Posléze se snadno může stát, že někdo začne tvrdit, že nacismus byl vlastně fajn, protože pomohl postavit Německo na nohy. Někdo poté může začít tvrdit, že to byl právě nacismus a fašismus v různých podobách, který se snažil porazit socialismus a komunismus, jenž je pro současné politické zřízení veřejným nepřítelem. Můžeme se posléze dočkat i tvrzení, že jsme se vlastně osvobodili sami a žádné spojence jsme v roce 1945 nepotřebovali. Ty samé spojence, kteří nás v roce 1938 zradili.
 

Fialův sliz

Fialův sliz

Květen 05, 2022

Naše vládní garnitura dává najevo, že následující období nebude žádný med. Prý se všichni musíme uskromnit a to nás bude všechny bolet. Již ale nedodává, že to více bolet bude ty, kdo mají nízký příjem, který nedosahuje ani mediánu (střední hodnoty) příjmu. To znamená, že současná situace, která se odehrává, nejvíce dopadá na nízkopříjmové rodiny, matky samoživitelky nebo seniory. Ono se to lehce říká těm, kdo mají statisícové příjmy, že je nutné se ještě více uskromnit, méně topit, nejezdit autem, méně se sprchovat teplou a nejlépe se mýt ranní studenou sprchou, abychom dali najevo, jak intenzivně a se vší vážností bojujeme proti Putinovi.

Dle slov Petra Fialy jsme ve válce a tomu musí přeci odpovídat i naše chování. Je ale zjevné, že vláda říká něco jiného, než ve finále dělá. Navíc ve válce nejsme, to je pouze rétorické cvičení naší vlády, aby obhájila dodávky zbraní na Ukrajinu. Nicméně pokud jsme dle logiky pana premiéra a dalších ve válce, tak by tomu měly odpovídat i kroky vlády, které musí být podobné válečnému řízení společnosti, stejně i ekonomiky. To znamená, že vláda musí zavést progresivní daň, zdanit nejbohatší a nepřenášet všechna rizika na běžné občany. Mnozí sociologové již upozorňují na to, že vláda musí kromě uprchlické krize z Ukrajiny řešit i tuzemské problémy, jako je nárůst energetické chudoby, vysoké ceny energií, potravin, pohonných hmot a celková inflace. Narážím zde na fakt, že v naší společnosti je asi 10 % nejbohatších lidí, kteří dopady jakýchkoliv rizik nijak nepociťují.

Pokud nahlédneme do prestižního časopisu Forbes, zjistíme, že 100 nejbohatších Čechů vlastní kapitál v hodnotě 1 640 miliard korun. Ano, čtete správně. Údaj je z roku 2021. Vláda by se tedy měla co nejrychleji zamyslet nad tím, zda nezdanit tyto boháče, aby nebyl narušen sociální smír. Řešením je výrazné progresivní zdanění, zvláště pro současnou dobu, která je poznamenána důsledky pandemie koronaviru a ukrajinského konfliktu a to včetně uvalených sankcí směrem k Rusku. Pokud bude vláda logicky uvažovat, tak bude zavádět takové nástroje, které ochrání nás všechny. V opačném případě ještě více prohloubí rozdíly mezi běžným občanem, který musí denně fungovat a mezi bohatými, kteří nemusí denně řešit, jak uživit rodinu. Jestliže se nezačnou řešit problémy naší republiky a našich lidí, nastane velký problém, kdy za špatný stav věcí bude označen někdo jiný.

Jestliže vláda vyhlásila nouzový stav z důvodu silné migrační krize, tak souběžně s tím se musí zavádět takové nástroje, které pomohou běžným občanům. Proč si myslíte, že k tomu nedochází? Vláda pouze apeluje na občany, aby se uskromnili, ale již jim neříká, jak to mají udělat. To posléze zasévá semínka nejistoty a nenávisti. Poté stačí už jen krůček k tomu, že nastanou sociální bouře. Výrok ministra vnitra Víta Rakušana, proč je nutné se ještě více uskromnit, je proto, že bojujeme s nepřítelem, kterým je Vladimír Putin, je absolutně tristní. S Putinem maximálně bojují ti, kdo chtějí a zejména naše vládní garnitura. Tento argument ale neobstojí při řešení denních problémů každého občana, který musí bojovat s denní realitou.

Zlaté rady některých politiků dávají tušit, že jsou úplně odtrženi od reality a nemají potuchy, jak funguje běžný občan. Od pirátského poslance Michálka, který volá potom, abychom si stáhli topení o dva stupně, jakou že tím zasadíme ránu Putinovi, až po neúspěšného kandidáta na prezidenta Fischera, který nás vyzývá k něčemu podobnému a dodává, ať si vezmeme tři svetry a vše přežijeme. Tyto rady kolují po sociálních sítích a jsou velice k smíchu. Lidé se mnohdy za současnou vládu doslova stydí, ale jak prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil: bolest musíme pocítit všichni. Jen zapomněl jaksi dodat, že každý máme jiný práh bolesti, který je určován výší našeho příjmu. Zamysleme se všichni nad tím a pamatujme si, co současná vláda nám běžným občanům provádí.
 

Pravda vítězí! Ve jménu jiného názoru

Pravda vítězí! Ve jménu jiného názoru

Květen 05, 2022

Současný vládní Pětipes započal svůj boj proti šíření dezinformací. Bojuje s vnitřním nepřítelem, s lidem České republiky. Ve snaze přivádět v život jen svoji pravdu se však dopouští chyb, které ji zcela jistě pomohou k cestě na smetiště dějin. Odlišný názor od vedoucích sil v naší společnosti i státě, předvoji zájmů nadnárodních společností, který byl v našem prostředí ještě donedávna tolerován, jako součást práva ukotveného v Ústavě (podepsané M. Uhdem a V. Klausem) je nyní dozorován a v některých případech přímo kriminalizován. Musíte být ve správné straně, na správné straně a mít správné názory, abyste nebyli popotahováni ze strany dobrovolného bojového svazku nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad polistopadové inteligence – můžeme tvrdit, že jsme zavedli řízenou demokracii. Mějte si jiný názor, ale jakmile se hlídač Michal Dezi Klíma dozví, že si myslíte, co si nemáte myslet, bude zle. Kreativci (možná nosí kožené kabáty) z jeho oddělení si vás vezmou na tužku (mušku) a Rakušanovo ministerstvo strachu vás předvolá k podání vysvětlení. Je to jasné: nesmíte samostatně myslet.

Vláda šla ale se svým bojem ještě dále, když je sama začala šířit podle hesla sv. Augustina, patrona teologů, knihtiskařů a pivovarníků, že „Kdo chce druhé zapalovat, musí nejdřív sám hořet.“ Na vládní webové stránce se objevila totiž informace o tom, jak máme bránit naši zem ve spojení s Ukrajinou. Prý naše země má zkušenosti s Ruskou okupací a vojenskou intervencí. V tomto případě se ale jedná o dezinformaci, protože v roce 1968, na což vláda naráží, do tehdejšího socialistického Československa, intervenovala vojska Varšavské smlouvy, kde byla vojska pěti zemí, z nichž jedna země neexistuje (NDR), Sovětský svaz se rozpadl a zbylé země jsou v NATO i EU. Takže vláda účelově lže, když se snaží vyvinit ze spoluúčasti na „bratrské agrese“ ty země, které jsou dnes spojenci, jako byli i tenkrát. Z toho všeho plyne, že Pětipes se chytá do vlastní pasti. Zasáhne dohlížitel Klíma se svými kreativci nebo budou trestáni ti, kdo tyto nepravdivé informace budou vyvracet?
 

Dobrý den, LNG, prostě welcome

Dobrý den, LNG, prostě welcome

Květen 05, 2022

Je rok 2007 a tuzemskou politikou otřásá kauza výstavby amerického radaru v Brdech. Tehdejší zpívající ministryně obrany Vlasta Parkanová na podporu radaru dokonce s Honzou Vyčítalem nazpívá trapný megahit s názvem: Vítej prapore hvězd a pruhů.

O 15 let později se opět stáváme terčem zájmu USA se snahou na našem území umístit vojenskou základnu. Možná lépe: než aby se o to snažily přímo USA, tak se o tuto skutečnost snaží současná ministryně obrany SmrtiJana Černochová. Nazpívá po vzoru své předchůdkyně rovněž nějaký hit? Třeba z toho poté vznikne pěkná hitparáda. 

Jenže více, než nějaká americká základna naší vládu jako magnet přitahuje válka na Ukrajině, Vladimír Putin a ukončení dodávek plynu z Ruska. Prý se jedná o krvavý plyn, a proto jej musíme co nejrychleji nahradit. No a jak jinak, břidlicovým zkapalněným plynem LNG z USA. Ten je sice mnohonásobně dražší, neekologický, ale prý zasadí drtivou ránu Vladimíru Putinovi. Konečně mu to nandáme a ukážeme, jací jsme to borci na konci. Nebo do konce?

Nikomu dnes očividně nevadí globální oteplování, větší uhlíková stopa, kterou přeprava LNG pomocí tankeru způsobuje. Gretha Thunberg musí mít určitě oči pro pláč, ale co, hlavně když se zasadí drtivý úder Vladimírovi. Sice z toho vyjde vítězně asi on, ale byl to přeci jen zničující úder. Úder, který skolí přírodu a ve finále nás všechny. Vítězem nakonec nebude nikdo. Ani naše pomatená vláda v podání Pětipsa, natož vadnoucí Západ s nejzadluženější zemí ze zemí G7 – USA.

A na závěr si zazpívejme nový hit na oslavu LNG, který se možná brzy stane i hlavním songem celé Evropské unie:

„Dobrý den, LNG, prostě welcome, tak jsme se konečně dočkali, dobrý den, LNG, já ti tleskám, kámoši usárnou mávali. Vyřiď tam prosím do vesmíru, vyřiď tam mezi hvězdama, že chcem žít nadál s každým v míru, radši však tankujeme U Sama.“
 

Prázdná trouba

Prázdná trouba

Květen 02, 2022

Ministryně obrany Jana Černochová, přezdívaná Smrtijana, s USA vesele domluvila ještě větší přimknutí Česka k noze této velmoci. Je to prý pro dobro naší republiky a zejména je to na ochranu proti Rusku. Jak jinak, že? Cesta do pekel je vždy dlážděna dobrými úmysly. Z minulosti moc dobře víme, jak to dopadlo. Říkalo se se Sovětským svazem na věčné časy. Dnes Smrtijana volá s USA na věčné časy a nikdy jinak. Prázdná trouba nejvíc duní, aneb z koho to fičí, ten nejvíce křičí. V republice, dokonce ve vládě, máme možná Putinovi agenty, jeho pátou kolonu. Jsou všude kolem nás.
 
Darovaným tankům do hlavně nehleď, ale jejich vyzrazení ještě před odjezdem z Česka dává tušit, že zde něco nehraje. Utajovaná informace přeci nesmí být vyzrazena dříve, než je třeba. Protivníka je třeba překvapit, nikoliv rozesmát. Že by několik Putinových agentů s bezpečnostní prověrkou od NBÚ nevědělo, že je třeba ten dar zakrýt plachtou a poslat pod pláštíkem noci? Agenti Moskvy se však vysadili u nás už mnohem dříve. Konkrétně za jedné vlády ODS vedené Petrem milovníkem – ano, Petra Nečase. Tehdy byla dnešní ministryně obrany členkou sněmovního Výboru pro obranu.
 
Pravicové vlády rády škrtají a šetří na lidech, jen ne na sobě. Ne jinak tomu bylo v letech 2010 – 2013. Právě vláda ODS s dvakrát nejlepším ministrem financí v regionu střední a východní Evropy, Miroslavem Kalouskem (cena je udělována Global Markets) vlastně nahrála Putinovi, když v roce 2012 sebrali vojákům 15 % z platových tarifů a redukovali vojenský rozpočet až na kost, když tehdejší ministr obrany A. Vondra oškrábal z armády sádlo. Nikdo proti tomu neprotestoval, dokonce ani Smrtijana, natož současný předseda vlády – druhý Petr, Fiala, tenkrát coby ministr školství. Hlasování o této věci je veřejně přístupné, stejně jako prohlášení politiků o loajalitě NATO cestou redukovaného vojenského rozpočtu. Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.“  Kdo je tedy Putinův agent? Prázdná trouba nebo Hlásná trouba?
 

Ptám se za vás: marže zbrojařů

Ptám se za vás: marže zbrojařů

Duben 30, 2022

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících věcí:
 
Mezi lety 2014 až 2021 bylo uzavřeno několik dodavatelských smluv na modernizační projekty.
 
Jak velká je u těchto projektů marže dodavatele?
 
- samohybných děl Maxter
- vrtulníkůAH-1Z Viper
- vrtulníků UH-1Y Venom
- pistolí
- útočné pušky BREN 1 a BREN 2
- pušky pro přesnou střelbu CZ BREN 2 PPS
- PANDUR II - speciální nadstavby
- střel Javelin
 
 
 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán
 
 

Nástup Rakušanova absolutismu

Nástup Rakušanova absolutismu

Duben 28, 2022

Nejprve se na scéně objevil student americké demokracie Farský, který předběhl Kypřana Michalíka. Poté se objevil europravník Polčák s požadavkem na miliony za Vrbětice. Říká se, že ryba smrdí od hlavy, a tak celou partu starostů a nezávislých kamarádů uzavírá šéf STAN Vít Rakušan z pozice ministra vnitra. Jak kouzelné. Nedávno jsem se ptal na Úřadu pro dohled nad hospodařením a financování politických stran a hnutí, zda tento kontrolní úřad zahájil řízení ve věci podivných kyperských peněz pro hnutí STAN Víta Rakušana. Odpověď zněla, že nikoliv. Proč asi?
 
Namísto toho, aby naše úřady prověřovaly možnou korupci, tak raději nabádají k tomu, aby lidé udávali ty, kdo mají jiný názor a pohled na válku na Ukrajině. Dle slov Ministerstva vnitra to není žádné udávání ani práskačství, ale je to jen nahlášení či oznámení. Ministerstvo strachu se vrací k osvědčeným metodám, které zde známe z minulosti. Ať už za protektorátu nebo za sovětského režimu v československém střihu bylo různé hlášení na vzestupu. Dnes je situace obdobná, jen se digitalizovala. Máme ohlašovacích stránky a aplikace. Vítejte ve společnosti Rakušanova absolutismu.
 
Dnes nesmíte mít jiný názor. Dříve se takovým lidem, kteří měli jiný názor, říkalo disidenti, dnes se jim říká dezinformátoři. Začal ukázkový hon na novodobé disidenty, kteří nechtějí mít stejný názor jako vládnoucí nomenklaturní strany. Kolik takových novodobých disidentů je v dříve vysmívaném a později vysnívaném Rakousku nebo Německu? To se z českých médií, ani od českých úřadů nedozvíme. Víme jen, že zde máme Rakušanovu demokracii, která je podobná té z doby, kdy pověstnému ministerstvu strachu šéfoval Rudolf Barák. Tohle jste v roce 1989 opravdu všichni chtěli?
 

Ptám se za vás: zrůdy a zločinci

Ptám se za vás: zrůdy a zločinci

Duben 28, 2022

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:
 
Dne 27. 4. 2022 se na Facebookové stránce Pirátské strany objevila informace od ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Pirát), která sdělovala následující: „Po vzoru USA uvalíme sankce na zrůdy a zločince porušující lidská práva. Brzy předložíme tzv. Magnitského zákon, který náš Jan Lipavský – ministr zahraničí ČR prosazoval již v minulé Sněmovně. Díky tomuto zákonu bude možné uvalovat sankce na jednotlivce i firmy, které se dopustí porušování lidských práv či se na něm podílí.“
 
Na základě výše uvedeného vás žádám o níže uvedené informace:
 

  1. Přesný výčet zrůd a zločinců, na které jsou (budou) uvaleny sankce? Jestliže vyjádření pana ministra je podle výše uvedeného platné, tak seznam musí mít Ministerstvo zahraničí k dispozici.
  2. Jakým způsobem (kritérium) Ministerstvo zahraničních věcí posoudilo, kdo do seznamu „zrůd a zločinců“ patří?
  3. Spadají do seznamu „zrůd a zločinců“ rovněž občané USA za své porušování lidských práv, například ve věznici Guantanámo?
  4. Zpřístupnění Magnitského zákona.

 
 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán
 
 

Nové šílenství: MAD 2.0

Nové šílenství: MAD 2.0

Duben 26, 2022

V době studené války žil svět v relativním klidu a bezpečí, které lemovaly zástupné války a to zejména v rozvojovém světě. Říkalo se tomu faktor „divnoláska“ (podle Kubrickova filmu z roku 1964 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb), kdy se stabilita odvíjela od strachu ze vzájemně zaručeného zničení – MAD. Ve své podstatě šlo o nejvyšší vrchol šílenství, kdy by po stisknutí jaderného tlačítka na Zemi skončilo vše živé. Po relativním klidu po rozpadu Sovětského svazu roku 1991 se zdálo, že toto šílenství je pryč. Omyl. Současná situace oživuje úplně nové šílenství, které rovněž souvisí s jadernou válkou.

Eskalace konfliktu na Ukrajině, dodávky zbraní ze strany západních zemí a velkohubá prohlášení zejména malých českých politiků nebo jiných podivných lidí dává tušit, že někteří z nich by byli schopni i zničit celou planetu. Prý jen proto, aby byl zničen i vůdce Ruské federace, který je stejně jako ostatní Rusové (např. Puškin, Čajkovský, Gagarin nebo Gorbačov) strůjcem všeho zla. Racionálně uvažující člověk se musí ptát, co tohle všechno má znamenat? Proč mnoho lidí touží po jaderné destrukci a smrti? Dost to připomíná období konce druhé světové války, kdy rovněž mnoho lidí v rámci totální války toužilo po smrti.

Lidé by přeci měli mít rádi život, mají být humanisté. Podobně jako Albert Einstein, který má sice svůj podíl na zrodu atomové bomby, tak si ale uvědomoval, že to nejcennější, co člověk na světě má je jeho vlastní život, který zde na planetě může žít a prožívat. Proč tedy noví šílenci bažící po nukleární válce dostávají v českých médiích tolik prostoru? Mírové otázky se upozaďují a v médiích koluje jen válka, smrt a zmar.

Namísto nového šílení mají naši politici říkat Putinovi, Bidenovi, Zelenskymu a dalším, kdo se nějak angažují v současném konfliktu na Ukrajině, sejděte se, sedněte si, vyjasněte si pozice. Současná vláda s levicovými Piráty ale místo toho dělá pravý opak, když bojuje proti Putinovi přes válku na Ukrajině, aby si vyřídila účty z minulosti. Konkrétně za komunistický rok 1968. Jenže ve vládní logice je jaksi chyba, protože v roce 1968 do Československa intervenovala vojska Varšavské smlouvy (s výjimkou Rumunů a Albánců, německá vojska se nakonec okamžitě stáhla za hranice). Dočkáme se tedy toho, že naše vláda si později bude vyřizovat účty i s těmi státy, které Sovětský plán schválily (Polsko a Maďarsko) sem v té době poslaly svá vojska? I to se zdá dost šílené, ale co dnes není šílené, když se opět opěvuje přízrak jaderné válka s miliony mrtvými nevinnými civilisty a zničenou planetou?
 

Hlásná trouba Kremlu?

Hlásná trouba Kremlu?

Duben 23, 2022

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:
 
Ústava České republiky, jejíž součástí je i Listina základních práv a svobod (LZPS), jasně říká následující: čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“ Dále dle Listiny základních práv Evropské unie čl. 11 – svoboda projevu informací je uvedeno: „Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice“.
 
LZPS dále v čl. 2 uvádí: „(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. (2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“
 
Dne 22. 4. 2022 byla nicméně moje osoba Českou republikou (Ministerstvem vnitra ČR, Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám – CTHH) označena jako „hlásná trouba Kremlu“. Vzhledem ke způsobu, kterým státní služba tuto skutečnost sdělila veřejnosti (nebylo to výsledkem rozhodnutí soudu nebo správního řízení) stalo se tak evidentně mimo „demokratické základy České republiky“, a to za mé příspěvky a články na mém webu a sociální síti Facebook vyjadřující mé názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“
 
S odkazem na citovaný čl. 2 LZPS, kde jsem marně v českých zákonech hledal pojmy jako propaganda, hlásná trouba apod., žádám český stát představovaný Ministerstvem vnitra ČR a realizovaný službou státních úředníků založenou zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a v duchu Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy žádám o úřední vysvětlení (definici) následujících bodů:
 

  1. Jaká je přesná definice pojmu „hlásná trouba Kremlu“ ze strany Ministerstva vnitra a CTHH a kde ji lze v českém právním řádu najít?
  2. Jaká je přesná definice pojmu „promoskevská propaganda“, a kde ji lze v českém právním řádu najít?
  3. Jaká je přesná definice pojmu „pročeská propaganda“ a proti komu nebo na koho je mířena?
  4. Jak se přesně má chovat člověk, kterému Česká republika sice přiznala cestou LZPS politické právo v podobě „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.“, ale evidentně o obsahu tohoto práva nerozhodují demokraticky zvolení zástupci českého lidu, ale úředníci, aby nebyl označen ze strany úředníků postupujících jistě striktně podle Etického kodexu?

 
a to formou zveřejnění informace na stejných platformách a stejných místech, jako byl zveřejněn příspěvek, který byl důvodem pro podání této žádosti.
 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán
 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuální problémy