Svět se od roku 2001 změnil, díky Číně

Svět se od roku 2001 změnil, díky Číně

Září 14, 2021

V těchto týdnech si řada politiků a médií připomíná 11. září 2001, výročí napadení ekonomických a vojenských symbolů globálního kapitalismu v New Yorku a Washingtonu. Útok na tyto symboly ukázal bolestnou neoblíbenost a problémy globálního kapitalismu, který postupně způsobil tragické osudy (smrt a chudobu) stovkám miliónů lidí po celém světě. Každá smrt je smutná.
Události 11. září symbolicky ukončily dekádu americké hegemonie ve světě. Od pádu Východního bloku v roce 1989 si USA činily nárok na globální vedoucí úlohu. Bublina splaskla na několikrát. Těm, co to nebylo jasné už v 90. letech, to došlo právě od nového tisíciletí: 11. září 2001, následný neodůvodněný útok USA na Afganistán, ilegální válka v Iráku od 2003, ekonomická a finanční krize 2008 atd. USA se dostaly do vážného úpadku.
Přibližně od roku 2000 však zároveň můžeme vidět závratný rozvoj jiné země. „Rozvoj Číny je zatím největší globální událostí 21. století“, píše Marek Hrubec ve své nové knize „Čína a její partneři“. Dále o Číně uvádí tato fakta: „Za posledních čtyřicet let vyzvedla z chudoby 800 miliónů lidí. To ostatní země inspiruje, hlavně rozvojové. Čína se však dokázala rozvinout v řadě dalších oblastí včetně nejrozvinutějších technologií, přestože samozřejmě stále zůstává řada dalších oblastí, které je třeba dále rozvíjet.“ Namísto toho, aby USA a další západní země nabídly chudším rozvojovým zemím větší pomoc na jejich rozvoj, mnohdy záměrně blokují čínské rozvojové aktivity ve světě. Čína se naopak vydala úplně jinou cestou a dokázala navázat intenzivní spolupráci nejen se zeměmi v Asii, Africe a Latinské Americe, ale také v Evropě, nejen v balkánských zemích, například v Srbsku, ale také v dalších zemích střední, východní a západní Evropy, například v Itálii nebo Portugalsku.
Čína za posledních 20 let urazila v mezinárodních vztazích velký kus cesty. Marek Hrubec píše, že „Po své úspěšné ekonomické transformaci v předchozích dvou desetiletích Čína v roce 2001 vstoupila do Světové obchodní organizace a ve stejný rok se domluvila s Ruskem a čtyřmi zeměmi Střední Asie na ustavení Šanghajské organizace spolupráce. Tento globální a transnacionální vývoj výrazně posílil především v posledním období od roku 2013, kdy čínský prezident Si Ťin-pching vyhlásil Iniciativu pásu a cesty, která revitalizuje a aktualizuje dlouhodobou historickou kooperaci podél Hedvábné cesty.“
Velmi ekonomický rozvoj Číny překvapil politiky USA, a proto započali politiku, která měla očerňovat nově nastupující světovou ekonomickou jedničku, která je úspěšná v sociálním rozvoji. Čínská globální iniciativa nové hedvábné stezky přitom působí na skomírající USA jako červený hadr na býka. Rusko a Čína byly za vlády prezidenta Donalda Trumpa označeny za revizionistické země, se kterými není vhodné příliš spolupracovat a je údajně lépe izolovat od možnosti se dále rozvíjet. USA a některé další západní země ze zoufalství zavedly mimořádná cla proti čínskému zboží a uvalili sankce na Rusko, čímž paradoxně Čínu a Rusko posílily, neboť je motivovaly k větší vzájemné spolupráci. Současné obchodní a technologické války, které USA vedou proti Číně, jsou zbabělým chováním mocnosti, která je v úpadku a nedokáže udržet svoji hegemonii.
Dnes se čím dál více ukazuje, že neoliberální model, který byl prosazována západními zeměmi (primárně USA a Velkou Británií) od 80. let 20. století, byl omylem, kdy by téměř všechen majetek vlastněný státem zprivatizován a rozkraden. Tento asociální model bohužel převzaly země tzv. východního bloku po roce 1989, ale stále více lidí si dnes uvědomuje, že to byla slepá ulička. Čína je naopak v posledních desetiletích novým globálním aktérem se svým specifickým ekonomickým systémem, který je odlišný od neoliberální transformace. Čína prosazuje svůj vlastní unikátní model socialismu, který se nazývá socialismem s čínskými rysy. Ve své podstatě se jedná o model tržního socialismu, který uplatňuje veřejné i soukromé vlastnictví a je mu vlastní jak plánování i trh. Právě tento mix umožňuje se zaměřit na budování infrastruktury a řešení potřeb běžných lidí. Je tedy jasné, že trh sám o sobě všechno nevyřeší a jsou nutné státní zásahy v podobě plánování. Praxe ukazuje, že tento model je v současné době patrně nejefektivnějším modelem uspořádání, neboť umožňuje největší ekonomický a sociální rozvoj. Čína ho nikomu nevnucuje, každá země se ale může Čínou inspirovat a zvolit si model podle svých vlastních podmínek.
Po ekonomické krizi roku 2008 došlo na globálním ekonomickém poli k přesunům směrem k Číně, která se stala významným hráčem vedle USA. Mnohá naše mainstreamová média sice tvrdí, že tomu tak není a vzývají nadřazenost a nesmrtelnost skomírající asociální velmoci USA. Tím však otevírá Pandořina skříňka, kde číhají různá rizika: bezpečností, politická, ekonomická, sociální, zdravotní, ale i ta, která se týkají životního prostředí. Je nutné si uvědomit, že dnes je to Čína, která stále více ovlivňuje globální chod a kterou následují další země, jež se také chtějí rozvíjet a zlepšovat životní úroveň běžných občanů. Dnešní doba není unipolární s USA jako obdivovaným středobodem světa, byť se o to někteří politici a novináři snaží v pojetí Studené války 2.0, ale je multipolární s více póly v dalších zemích. Proto je důležité kooperovat s mnoha zeměmi světa.
 

Tenkrát a dnes na „Východě“

Tenkrát a dnes na „Východě“

Září 11, 2021

Vzpomínám si, jak před 30 lety v televizi běžel, kdysi populární zábavný pořad Možná přijde i kouzelník. V díle, na který si živě pamatuji, pánové Oldřich Kaiser a Jiří Lábus dabovali část filmu Tenkrát na západě. Byl to ironický a legrační dabing, který byl ověnčen narážkami na tehdy skomírající reálný socialismus. Z onoho dabingu mě však zaujala jedna věc, která jako by byla předzvěstí věcí příštích: „předsedo, vždyť jsme nejlepší v kukuřici, bramborách, ředkvičkách a dalších zemědělských plodinách a moje nástěnka je nejlepší na okrese“. Tenkrát se tomu všichni smáli – já osobně hlavně té nástěnce, protože v té době mi bylo necelých deset let. Nicméně první část ohledně zemědělských plodin mně nikdy směšná nepřišla, protože jsem žil a vyrůstal na venkově. Jestliže jsme před 30 lety byly soběstační v řadě zemědělských plodin, tak dnes je situace zcela odlišná a v mnohém opačná – jsme přímo závislými na dodávkách zemědělských plodin z různých částí světa.
Naše republika se za posledních více jak 30 let potýká s výrazným záborem zemědělské půdy. Nejmarkantnější je tento problém kolem hlavního města Praha a také ve Středočeském kraji, ale nejen zde. Problém se vyskytuje po celé naší vlasti. Na kdysi úrodné půdě se dnes staví překladiště, montovny a haly. Tuto věc je nutné změnit, protože pověstný "zástavbový kapitalismus" takto ničí přírodu a kdysi potravinově soběstačné země dostává do pozice kolonie. Díky zamezení záboru orné půdy dokážeme být opět soběstační v mnohých potravinách jako bramborách, cukrové řepě, mrkvi, dalším ovoci a zelenině, ale i pšenici atd. Tyto komodity poté nemusíme složitě dovážet a navíc pomůžeme rozvoji našeho tuzemského zemědělství. Právě proto jsem jednoznačně proti dalšímu záboru zemědělské půdy. Udělejme hráz proti zástavbovému kapitalismu!
Když se tedy vrátíme na začátek tohoto krátkého článku, tak zjistíme, kam jsme to za oněch několik dekád budování nového systému (rozumějme kapitalismu) vlastně dopracovali. Ve své podstatě nám téměř nic nepatří. Z kdysi společného vlastnictví výrobních prostředků zbylo jen torzo a lukrativní podniky se buď zprivatizovaly, nebo si je ponechali ziskuchtiví jedinci za hubičku, když horečně přikyvovali Občanskému fóru. Západní kapitál pohltil prosperující fabriky, kvóty Evropské unie udělaly z našich cukrovarů ruiny. Země, která byla známá svými kruhárnami zelí, okurkami, brambory, vepříny, kravíny atd. byla tvrdě „zdevastována“ mnohými vlastními lidmi, kteří se v divokých devadesátkách nebáli vůbec ničeho – ani vězení, protože krást ve velkém bylo tehdy téměř beztrestné. Ale privatizační zločiny se neodpouštějí, nezapomínají ani nepromlčují.
Ze slov jako zestátnění nebo znárodnění se stalo sprosté slovo a když se použijí, tak mnohým vstávají vlasy hrůzou na hlavě, protože prý je soukromé vlastnictví nedotknutelné. S tím souvisí otázka: státní vlastnictví bylo po roce 1990 dotknutelné? Nebylo dotknutelné, a proto se v popřevratových letech musela rychle zrušit řada zákonů, která toto vlastnictví chránila, aby se k majetku mohli dostat ziskuchtiví vykukové. Zajímalo by mě, jak by asi dnes parodovali pánové Kaiser s Lábusem onu scénku z filmu Tenkrát na západě. Možná by se ten film pro změnu jmenoval Tenkrát na východě a dabing by zněl: „předsedo, vždyť my nejsme nejlepší v ničem, v bramborách, ředkvičkách a dalších zemědělských plodinách jsme závislí na cizincích!“. Smutná realita dnešních dní, kterou lze změnit jedině tím, že budeme podporovat naše zemědělce, opět nabízet možnost zakládat družstva a zamezit ničení orné půdy třeba tím, že bude nedotknutelná.
 

Ve stínu 11.9.

Ve stínu 11.9.

Září 10, 2021

Je tomu již 20 let, co celý svět obletěly záběry bortících se dominant kapitalismu – dvou věží Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku a také záběry hořící budovy vojenské globální kapitalistické moci Pentagonu, do kterých narazila letadla unesená islamisty. Svět byl v šoku, stejně i mnoho lidí. Na onen den si vzpomínám docela dobře. Chodil jsem na střední školu a právě 11. září jsme měli „dílny“. Byl to poklidný den, který byl pro středoškoláka jako každý jiný. Ovšem pro mnoho lidí na celém světě to byl úplně jiný den. Když jsem z odborného výcviku přišel domů, tak jsem ihned sledoval televizní zpravodajství. Bylo to pro lidi překvapení, ale celé to navazovalo na protesty proti zasedání Světové banky a MMF, které proběhly v Seattlu roku 1999, Praze roku 2000 a Janově roku 2001. Útoky na centra globální kapitalistické moci ukázaly na problém, který probublával již delší dobu. Byla jím nadvláda USA po celém světě, jejich nezranitelnost a arogance. Říkal jsem si, že tohle snad není pravda a ve vzduchu byla cítit válka. Všichni se báli. Svět se skutečně změnil. Lidé hleděli do budoucnosti s obavami. Nevěděli, co se bude dít. Brzy však přišlo kruté vystřízlivění, které bylo lemováno Bushovým bojem proti terorismu a ilegálními válkami vedených USA po celém světě.
Když opadl prvotní šok z útoků na centra globální kapitalistické moci, tak se začaly vytvářet konspirační teorie, které říkaly, že si vlastně pověstné budovy WTC nechala sestřelit CIA a mnohé další varianty. Pravdou ale bylo, že islamisté tvrdě zasáhli srdce západního kapitalismu. Tyto útoky ukázaly na slabiny, které západní civilizace měla a stále má. Výdobytky globalizace – neomezené cestování, letadla, otevřené hranice vedly ke zničující ráně, která nakonec způsobila ilegální války po světě a další tisíce nevinných obětí, které s útoky neměly nic společného. Tehdejší jestřábi, kteří sedí ve Washingtonu v čele s válečníkem, tehdejším prezidentem USA G. W. Bushem, brzy vydávají povel k útoku na Afghánistán, kde se svými spojenci z NATO (bohužel i s našimi vojáky) zabřednou do nekonečného konfliktu, který skončí po 20 letech roku 2021 obrovským fiaskem. Následuje útok na Irák, který neměl vůbec nic společného s útoky v USA – ilegální válka, která způsobí chaos a zmar. To ale nebylo zdaleka všechno. Teroristické útoky přišly na pozadí prvního velkého kapitalistického krachu – splasknutí internetové bubliny dot.com. Zaselo se sémě, které o několik let vyroste v obrovskou finanční krizi.
Jak šel čas, tak i já jsem se přesunul ze střední školy na tu vysokou, kde jsem prožíval své radosti i starosti. Svět se oklepal z útoků 11. 9. 2001 a v médiích byly denně zprávy o tom, jak se USA a jejich spojenci snaží polapit padoucha Usámu bin Ládina. Ty byly přehlušeny další děsivou ranou kapitalistickému světovému systému – Velkou finanční krizí roku 2008. Následné krachy, které se přehnaly celým světem, jasně ukázaly na viníka – byl jim nenasytný Wall Street se svoji chamtivostí a hamižností. I v té době si člověk říkal, že tohle snad ani není možné, ale přeci jen to byla pravda. Svět se měl opět změnit, ale bohužel se nezměnil. Krachy zaplatil obyčejný občan a bankéři, kteří děsivou ruskou ruletu roztočili, zůstali vesměs nepotrestáni.
Po deseti letech přišla další rána kapitalistickému systému, která má rovněž globální charakter. Ano, je to současná pandemie koronaviru, která opět ukazuje na limity západní civilizace a problémy globalizace. Podobně jako v případě útoků z 11. 9. 2001 je jako nosič „zmaru“ použito letadlo, cestování a imigrace lidí. Tentokrát nikam letadla nenarážejí, ale lidé jsou použiti jako prostředníci (přenašeči) zmaru – neviditelného nepřítele, kterého nikdo nevidí – viru.
Můžeme vysledovat, že západní kapitalistický systém je zužován různými krizemi, které jsou mnohem více globální, než lokální a zdá se, že se cyklicky opakují přibližně po 10 letech. Všechny měly potenciál změnit svět k lepšímu, ale zatím se tak neděje. Poslední krize, která si již celosvětově vyžádala téměř 5 milionů nevinných obětí, probíhá na pozadí vzpomínek na ono 11. září roku 2001. Změní se svět i po současné pandemické krizi nebo zůstane stejný? Na tuto otázku není lehké odpovědět, protože vše máme ve svých rukou my lidé. Pokud ani tato současná krize nenabídne řešení k přechodu směrem k jiné společnosti, tak ta následující, která již probíhá na pozadí všech předchozích – klimatická – to zcela jistě udělá. Otázkou ale bude, kolik to bude stát život nevinných lidí.
 

Až všechny káry budou jen na elektřinu

Až všechny káry budou jen na elektřinu

Září 06, 2021

Evropská unie přišla s nápadem, že po roce 2035 mají být všechny automobily na elektrický pohon. Zajímavá myšlenka, která stojí alespoň za diskuzi, když ne za realizaci. Pokud se podíváme na problém osobní dopravy prizmatem znečišťování ovzduší, tak je jasné, že s nástupem aut na elektřinu odpadne vypouštění exhalací do prostředí a města se tak již nebudou dusit pod příkrovem smogu. Nicméně vše má svůj rub i líc. Nový zelený úděl (anglicky New Green Deal), kterým se právě EU inspiruje má za cíl snížit emise skleníkových plynů a jedním z motivů je přechod od aut poháněných spalovacími motory na ty elektrické. V tuto chvíli si ale musíme říci jednu nespornou pravdu: kdo bude bojovat proti zavedení elektrických aut? Bude to právě ropná lobby, která přijde o odbyt svého černého zlata. To ale zdaleka nebude všechno. Pokud chceme zavést čistý pohon osobních automobilů, tak musíme postavit nabíjecí stanice a mít dostatek elektrické energie. To nepůjde bez výstavby nových energetických zdrojů, protože uhelné elektrárny, ze kterých máme většinu elektrické energie, bude čekat jejich postupné uzavírání. Pokud bychom tedy měli mít po roce 2035 většinu osobních automobilů na elektřinu, tak musíme postavit minimálně ještě jednu jadernou elektrárnu nebo dostavě ty stávající. Jenže i zde je ono pověstné ale. Pokud se totiž do dostavby jaderných zdrojů bude neustále tahat vysoká politika spojená s pravicovou ideologií, tak se nikam nehneme. Ano, narážím zde na nechuť mnohých politiků prosazovat, aby jaderné zdroje na našem území stavělo Rusko nebo Čína. Přitom posledně jmenovaný stát již ve velkém testuje své automobily na elektřinu a nečeká na nějaký „Nový zelený úděl“.
S tím vším souvisí i další věc, která spíše hovoří v neprospěch zavádění automobilů na elektřinu. Tím problémem jsou baterie, které musí každý takový automobil obsahovat. Vysokokapacitní baterie totiž obsahují hlavně vzácné kovy jako lithium, takže na jejich výrobu je nutné mít zdroje i technologie. Po konci jejich životnosti musíte mít zajištěnu jejich likvidaci a to plně ekologickou. Takže vyvstává více otázek, které je nutné před zavedením elektrifikace automobilů vyřešit. Sám osobně nejsem proti tomuto konceptu, ale v přechodovém období se více kloním k používání hybridních automobilů, které jezdí půl na půl. Tedy částečně používají spalovací motor a částečně elektřinu, kterou si dokonce automobil sám vyrobí, když se pohybuje.
Plně rozumím tomu, že naše civilizace potřebuje zvýšit ochranu životních prostředí, protože se k přírodě chováme strašně. Musíme zcela jistě přejít na nízkouhlíkové technologie, stejně do této oblasti musíme přenést výrobu elektrické energie. Z toho plyne, že je nutné více využívat obnovitelné zdroje a jadernou energii, která je ze své povahy čistou energií (problém je pouze s vyhořelým jaderným palivem). Pokud se do této oblasti nepřesuneme jako civilizace, stejně i naše republika a Evropská unie, tak se nikam nehneme a poté si o elektromobilech můžeme nechat jen akorát zdát. Změny jsou možné, ale musí se chtít. Takže před zaváděním osobních automobilů na elektřinu nejprve vyřešme dostatek elektrické energie pro nás všechny a posléze uvažujme o dalších věcech a nedělejme věci obráceně nebo bez rozmyslu.
 

Proti americkému špehování!

Proti americkému špehování!

Září 04, 2021

V globální éře propojení celého světa pomocí internetu se do popředí pozornosti stále více dostává pojem bezpečnosti na síti. Pojmy jako kyberhrozba, kyberzločin nebo kybernetické špehování se staly součástí běžné mluvy. Na internetu kolují různé hrozby a rizika, která jsou buď v režii státních i nestátních aktérů. Do těchto aktivit jsou zapojeni nejen jednotlivé státy a jednotlivci a skupin hackerů, ale také a především technologické a internetové firmy, které využívají a zneužívají internet, počítače a mobilní telefony ke sledování konzumentů a následné tvorbě zisku.
Odborníci tento jev nazývají sledovacím kapitalismem, kdy surovinou k tvorbě zisku jsou data a soukromé informace občanů. Nejcennější je v tomto případě sledování spotřebitelského chování, kdy vám na základě vámi navštívených stránek posléze naskakují reklamy, které by vás mohly oslovit. Prvopočátky tohoto typu špehování můžeme nalézt v USA, kde s tím přišlo hned několik technologických firem a internetových platforem, zejména gigant Google. Společnosti jako Apple a další sbírají data (informace) o vašem chování, které posléze využívají k tvorbě zisku, když vás účelově zahlcují reklamou a různými nabídkami. Díky souborům, které vás sledují, dokáží internetoví giganti v komerční oblasti téměř nemožné a mnohdy o vás a vašem spotřebitelském uvažování vědí více, než vy sami o sobě.
USA se svoji dominancí na poli digitalizace a internetových firem zneužívá tohoto postavení ke špehování každého z nás na počítačích a mobilních telefonech. Zpravodajské služby USA špehují kohokoliv a to dokonce i své vlastní spojence (například německou kancléřku i další politiky).
Všem těmto praktikám je potřeba učinit přítrž a vytvořit bezpečnější a svobodnější internet, kde nebudeme v područí amerických špionů a technologických firem, které nás arogantně připravují o svobodu a finance. V dnešním globálně propojeném světě je nutné se mít na sítích na pozoru a zároveň je nutné bojovat proti jeho cenzuře – samozřejmě bez rasových, xenofobních a jiných extrémních projevů nenávisti. Rovněž je potřeba udržet stahování z internetu zdarma, protože produkty vytvořené lidmi patří celé civilizaci a ne jednotlivým podnikatelům nebo korporacím.
Americká i česká média hlavního proudu ale neustále tvrdí, že nás ohrožuje kyberhrozba ze strany Ruska a Číny. Již se ale nikde neříká, že USA jsou v této oblasti mnohem horší. Můžeme zmínit jejich Národní bezpečnostní agenturu NSA a její nekalé aktivity spojené s ilegálními válkami a dalšími agresivními praktikami, včetně špehování, o čemž jsme se dozvěděli hlavně díky WikiLeaks. Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden a další američtí političtí disidenti, kteří veřejně odhalili zločinné aktivity USA a dalších zemí, jsou hrdiny naší kybernetické doby. V budoucnu se pravděpodobně dočkáme dalších odhalení, která nás budou šokovat, ať už se bude jednat o vojenské, politické, diplomatické nebo obchodní aktivity. Proto je nutné, aby byl každý občan na internetu co nejobezřetnější a dával pozor, kam své osobní údaje umisťuje a zda je soukromým korporacím dává naprosto dobrovolně všanc.
 

BIS, Vrbětice a opozice

BIS, Vrbětice a opozice

Srpen 24, 2021

Nemožné se stalo skutečným. Předseda vlády Andrej Babiš měl možnost vyměnit šéfa BIS Michala Koudelku za někoho jiného, ale nestalo se tak. Tato věc mu byla několikrát opakovaně doporučována prezidentem Milošem Zemanem. Rozhodnutí předsedy vlády ponechat v takto důležité pozici člověka, který byl vyznamenán CIA za výbornou spolupráci, ohrožuje bezpečnost České republiky, což je velikým (troufnu si říci největším) bezpečnostním rizikem, které tady máme. Premiér tímto aktem jasně ukázal, že není schopen vládnout, neboť svým aktuálním rozhodnutím pověřil dalším řízením instituce člověka, kterého podporuje opozice a nikoli vláda. Česká republika tím ztratila suverenitu a byla zatažena do mezinárodních hrátek amerických zpravodajských služeb, naposledy v kauze Vrbětice, k níž dodnes nebyly předloženy jasné důkazy.  
Celé to je vládní krize, která ostatně trvá už od prosazování pravicového návrhu (ODS) na nový daňový zákon. Premiér se projevuje chaoticky, podobně jako v případě řešení pandemie, kdy na jaře 2020 výborně prosazoval přísná opatření proti pandemii a pak na podzim a v zimě 2020 - 2021 podlehl tlaku podnikatelů a pravicové opozice a opatření oslaboval a rušil. V důsledku toho zemřelo mnoho lidí na COVID-19. 
Kauza Vrbětice, která rezonovala českým mediálním prostorem na jaře roku 2021, byla evidentně umělou kauzou, která měla za cíl poškodit současnou vládu a ještě více rozdmýchat nenávist vůči Rusku. Jelikož byla tato kauza od začátku postavena na domněnkách a hypotézách, tak za vyhrocení vztahů směrem k Rusku (vyhoštění diplomatů, zařazení naší země na seznam nepřátelských zemí, omezení obchodu atd.) musí nést odpovědnost ti, kdo tuto umělou kauzu vytvořili – od české pravice, která po vyvolání kauzy začala hysterčit, přes BIS, která připravila scénář podle USA, kterým jsme jako republika posloužili jako „užiteční idioti“ v jejich ideologické politice směrem k Rusku. Tato kauza se záměrně vynořila ve chvíli, kdy zde existovala reálná možnost, že jadernou elektrárnu Dukovany dostaví Rusko a zároveň to bylo ve chvíli, kdy se naše republika snažila získat vakcínu Sputnik V. Ekonomické i mezinárodní dopady umělé kauzy Vrbětice jsou pro naši zemi velice negativní, proto je důležité jasně odmítnout eskalaci napětí a vymýšlení „pseudokauz“, které mají za cíl vyvolat destabilizaci naší země.
Je zajímavé, že Andrej Babiš nadále důvěřuje Michalovi Koudelkovi, kterého jeho vláda pověřila dočasným vedením BIS. Nebo je v tom něco jiného? Například to, že si Andrej Babiš nechce zavírat vrátka před možnou spoluprací s jinými politickými stranami, které jsou v končící sněmovně v opozici? Je to možné, ale vše spíš ukazuje na to, že výměnu ředitele důrazně nedoporučily některé zahraniční kontrarozvědky, které současného ředitele BIS vyznamenaly a plácaly mu po ramenou. Jediným řešením, jak navrátit naší republice suverenitu a vymanit se z ideologických hrátek zpravodajských služeb v čele s CIA je co nejrychlejší výměna ředitele BIS a předložení celé zprávy ke kauze Vrbětice, která zapříčinila rozvrat dlouho budovaných vztahů s Ruskem.
 

Ideologické zneužívání olympiády

Ideologické zneužívání olympiády

Srpen 03, 2021

V poslední době se nejen v českém prostředí objevil určitý nešvar. Jedná se o problém, kdy se politika přímo nebo nepřímo přenáší do významných sportovních událostí. Z historie víme, že se mnohé olympiády „zneužívaly“ v rámci ideologického boje, případně byly použity jako reprezentace nebo představení určité nadvlády. Prvním takovým zneužití sportovní akce byly olympijské hry v roce 1936, které pořádalo nacistické Německo. Z dřívější doby známe osudy olympiády v Moskvě 1980 a posléze 1984 v Los Angeles, do kterých se přímo navezla politika tehdy rozděleného světa. V dnešním multipolárním světě je situace poněkud odlišná, ale základ zůstává stejný. Významná sportovní akce je zneužita k politickému nátlaku na určitou zemi, která je některým jiným zemím (rozuměj hlavně USA) trnem v oku. Posledním takovým případem je nátlak na Bělorusko skrze jeho sportovce, kteří se v určitých případech nechají kupříkladu „zlomit“ těmi, kdo chtějí provést určitou destabilizaci země. Zneužity jsou v tomto případě probíhající olympijské hry v Tokiu, kde se běloruská atletka Cimanouská ostře pustila do Běloruska a jeho představitele Alexandera Lukašenka. Očekávaným způsobem se této situace zhostila naše vládní politická reprezentace (a nejen ona), když výše uvedené atletce nabídla politický azyl. Tato skutečnost poukazuje na to, že se zřejmě někomu chceme zavděčit, případně sami sebe v rámci politického směřování utvrzovat, zda patříme na východ nebo na západ. Každému jistě naskočí, že nepatříme ani na jednu světovou stranu, protože se nacházíme ve středu Evropy. O to více je zarážející, že se pořád musíme jako stát neustále snažit k někomu patřit – v minulosti k Sovětskému svazu a nyní ke spojencům v NATO a USA.
Pořád jsme někým nuceni se do něčeho zahraničně politického motat. Nejprve předseda Senátu Miloš Vystrčil vychvaluje běloruskou prezidentku, která není prezidentkou. Poté se zase motáme do nuceného nebo nenuceného přistání letadla a vyvedení "nepohodlné" osoby "novináře" - rovněž v Bělorusku. Abychom poté byli svědky toho, když se na mistrovství světa v ledním hokeji v Lotyšsku vymění oficiální vlajka Běloruska za nějakou disidentskou vlajku. No a na závěr nabídneme vízum sportovkyni, která kritizuje režim v Bělorusku. Proč vízum neposkytnou třeba USA, Japonsko, Velká Británie a musíme to dělat my? Dělají to naše politické špičky z hlouposti, nevědomosti nebo se někomu chtějí zavděčit? Nebo snad přišel rozkaz od "kamarádů" z NATO či CIA?
Na celou věc je potřeba nahlížet i z druhé strany. Proč se politika tahá na olympiádu, mistrovství světa v ledním hokeji a jinam? V tomto případě jsou veškeré sportovní hry často použity (zneužity) jako nátlak na "nepohodlné" režimy, státy, případně osoby. Kdyby však sportovci sportovali a nemíchali se do politických věcí, tak k ničemu takovému nikdy nedojde. Nebo snad sportovkyně byla někým pověřena nebo přemluvena? Uvedeme si na závěr jeden myšlenkový experiment: představte si, že nějací sportovci USA začnou na olympiádě říkat, že USA a jejich armáda podnikla ilegální války po světě, které stály miliony mrtvých a že je nutné potrestat válečné zločince (zejména bývalé prezidenty) Bushe, Clintona a případně další? Co se asi odehraje? Začnou se USA bránit? Znemožní sportovcům se vrátit kvůli jejich výrokům? Distancují se od nich a posléze jim znemožní další kariéru? Nebo to přehlédnou mávnutím ruky? Z minulosti víme, že se takové výroky neodpouští v jakémkoliv státě.
 

Pandemie COVID – 19 vs. globální oteplování

Pandemie COVID – 19 vs. globální oteplování

Srpen 01, 2021

V posledním roce, kdy jsme se jako civilizace potýkali s nástupem pandemie nového onemocnění, které později dostalo název COVID – 19 ustoupil do pozadí jiný fenomén: globální oteplování. Může se nám zdát, že tento problém vyšuměl do ztracena, když byl přehlušen nárůsty počtu obětí nového koronaviru nebo lockdowny. Nicméně problém, který lidstvo trápí bez ohledu na to, kde se daný stát nalézá, tady zůstal. Ba naopak, začal nabírat postupně na obrátkách. Jak pandemie, tak globální oteplování mají několik rysů společných. Hlavním jmenovatelem obou dvou je globálnost. Zatímco pandemie koronaviru byla primárně způsobena rychlým přesunem obyvatelstva pomocí letecké a jiné dopravy, která je globální, tak globální oteplování působí celosvětově díky tomu, že jako lidstvo vypouštíme mnoho skleníkových plynů do globálního prostředí. Rozdíl spočívá v míře rizika. Zatímco pandemie rozděluje riziko podle toho, jak který stát má dobrou vládu a zdravotní systém – tedy jak úspěšně dokáže s onemocněním bojovat, tak globální oteplování rozděluje riziko naprosto nepředvídatelně. Doléhá tedy na celou planetu a nikdy nevíte, kde udeří. Dále můžeme vystopovat zajímavou věc ohledně popíračů existence onemocnění COVID – 19 a globálního oteplování. Ve své podstatě se jedná o jedny a ty samé lidi. Jako příklad nám může posloužit bývalý prezident naší republiky Václav Klaus, který již mnoho let tvrdí, že naše planeta je modrá, nikoliv zelená a hojně se promenádoval po vědeckých konferencích, kde brojil proti existenci globálního oteplování. Posléze bylo zjištěno, že jeho vystoupení a účast hradily uhlíkové korporace, které nemají zájem na to, aby se o globálním oteplování mluvilo, případně se snaží o jeho vyvracení. A byl to jeden a ten samý Václav Klaus, který popíral onemocnění novým koronaviru, popíral účinnost karanténních opatření, až sám onen virus nakonec chytil. Na těchto příkladech můžeme vidět spojité plochy obou globálních problémů současnosti. Vypadají, jako kdyby neexistovaly, ale nakonec nás všechny dostihnou. Tím to ale zdaleka nekončí.
Média v nedávných dnech přinesla záběry hořících turistických letovisek v Turecku, meteorology varující před extrémně vysokými teplotami. To na straně jedné a na straně druhé přinášela obrázky z rychle tajícího Grónska, kde rovněž padaly historické teplotní rekordy plusových hodnot. Tyto věci museli mnoho lidí určitě zmást a možná i vyděsit. Na jedné straně světa horko, na další také. Chlad nikde. Přitom se ještě nedávno tvrdilo, že omezení letecké dopravy z důvodu jejího utlumení v rámci boje proti šíření koronaviru přineslo snížení skleníkových plynů v atmosféře. Je to tedy všechno důkaz globálního oteplování nebo jen hříčka přírody ve vývojových cyklech naší planety? Ať už je to jedno nebo druhé, tak je jasné, že se klima naší planety mění a člověk na tuto věc má nemalý vliv. Můžeme tedy tvrdit, že za globální oteplování je zodpovědný globální kapitalismus, protože je to primárně on ve spojení s fosilní lobby, kdo tvrdí, že neexistuje. Brání totiž v jeho další expanzi po planetě. Zde můžeme detekovat ještě jeden zajímavý vztah s koronavirem – šíření onemocnění zlehčovala cestovní lobby spojená s uhlíkovou lobby, když bojovala proti omezení cestování. Navíc neustálá honba za nekonečným růstem vede k tomu, že se tenčí zásoby nerostných surovin. Nemusíme věřit, že existuje globální oteplování, nemusíme věřit ničemu, čemu nechceme věřit, ale jedno je jisté: rychlé tání ledu, požáry v Turecku nebo USA, silnější bouře v Evropě jsou důsledkem toho, že se naše planeta ohřívá a přibude rizik, kdy se lidstvo ocitne nad propastí. Bude se jednat o rizika, jak zabezpečit žízeň po energii, klasickou žízeň po sladké vodě nebo jen to, jak se zachránit před vzrůstající hladinou oceánu.
Někdo může tvrdit, že ledový příkrov se v zimě zase objeví a ledu přibude, ale veškeré vědecké studie ukazují na to, že tomu tak nebude. Co jednou roztaje a přesune se do oceánů, se sice někdy někde vypaří, ale srážky spadnou úplně někde jinde, než by mohly zmrznout. Lidstvo by se mělo (stejně i lidé jakožto jednotlivci) zamyslet nad tím, proč dochází k dramatickému nárůstu teplot v oblastech, kde to není normální nebo nebylo normální do doby, než se naše země začala oteplovat. Na závěr si položme několik otázek: opravdu musíme žít ryze konzumní způsob života, který znečišťuje naši planetu? Je nutné neúměrně vypouštět skleníkové plyny do atmosféry? Můžeme najít rovnováhu mezi růstem a ekologií? Zachrání civilizaci a planetu nástup "zelených" technologií ve spojení s jadernou technologií? Věřím tomu, že jako lidstvo najdeme řešení. Je pouze otázkou, kolik úsilí a zbytečně zmařených lidských životů musí být na tento oltář odevzdáno.

Česká vetokracie

Česká vetokracie

Červenec 30, 2021

Americký politolog, který je nejvíce známý svoji teorií o konci dějin (ta tvrdila, že zvítězila liberální demokracie s volným trhem a bude následně vládnout po celém světě) z doby krátce po pádu východního bloku – Francis Fukuyama – přišel s novou teorií. Jedná se o teorii, která tvrdí, že se v USA nedaří prosazovat veřejný zájem a prospěšné projekty, protože se každý předpis dá několikrát vetovat, až se jednoduše někde zasekne. V USA tato věc nastává poměrně často a vede k selhání, které se nejvíce projevilo v současné pandemické situaci – jedná se o vztah centrální (federální) vlády a vlád místních – jednotlivých států. V našem prostředí můžeme pozorovat něco podobného, byť zde neexistuje možnost právní předpis vetovat, tak jako je tomu v USA, ale lze jej úspěšně podávat k soudu, který ve své podstatě rovněž vynese určitý typ veta (v našem právním systému vynese rozsudek). Tuto situaci můžeme definovat jako českou vetokracii, případně soudcokracii, protože namísto vlády, která má z logiky věci vládnout, rozhodují v důležitých věcech soudy. V následujících řádcích si uvedeme dva příklady naší vetokracie, kdy jeden bude reflektovat současný problém v boji proti koronaviru a druhý bude poukazovat na možnost blokovat veřejně prospěšné projekty zájmovými skupinami.
Před rokem byla naše republika „best in covid“, aby se po několika měsících rázného boje s koronavirem stala pro změnu nejhorší zemí na světě, která nedokázala nástup pandemie zvládat. Jak je to možné? Na vině je náš systém, který se začal potácet v byrokratickém soukolí, kdy jeden předpis vylučoval druhý. Navíc se často zjišťovalo, že některé předpisy vůbec nefungují. To by až tak velký problém nebyl – vždy se dal totiž napravit nebo opravit. Problém se vynořil ve chvíli, kdy na opatření vydaná vládou, potažmo ministerstvem, začali útočit právníci, kteří byli často napojeni na pravicové politické strany, které jsou v dnešní končící sněmovně v opozici. K tomu všemu se přidala i zájmová skupina podnikatelů, kterým rázná opatření vlády proti šíření koronaviru „lezla krkem“. Výsledek byl ten, že soudy rozhodly ve prospěch stěžovatelů během několika málo týdnů a přinutily ministerstva, aby svá vydaná opatření opravila. Vždy se jednalo o stěžování na politické rozhodnutí a soudy rozhodly většinou podivně rychle. Byl to výsměch těm případům, které soudy řeší léta a ukázalo na fakt, že v naší zemi, která je zahlcena právními přepisy, vládnou více soudy, než vláda nebo Parlament. V kontextu vetokracie můžeme tvrdit, že u soudu lze napadnou cokoliv, co vydá ministerstvo, aby byl přepis následně zrušen, poté vydán nový proti kterému si může opět někdo stěžovat a napadnout jej u soudu. Tento vztah můžeme definovat jako trojici veto – veto – veto.
Druhým příkladem naší vetokracie je možnost účelového blokování projednávání určité věci zájmovými skupinami, kdy tyto skupiny mohou záměrně blokovat třeba územní povolení, stavební řízení atd. Tato blokace se posléze projevuje v několikaletých průtazích výstavby dálnic, silnic nebo obchvatů měst. Nejznámějším příkladem tohoto typu je, že se k problematice mohou vyjadřovat ekologická hnutí (nic proti nim), která jsou mnohdy účelově založena. Zde můžeme pozorovat, že někteří záměrně blokují veřejný zájem a dokáží danou věc nikoliv vetovat, ale natahovat do ztracena. Tento příklad ukazuje na to, jak se díky účelovému blokování veřejně prospěšných projektů mrhají veřejné peníze.
Naše právní džungle je natolik zarostlá, že je nutné ji pořádně pročistit. Zákony, které se hemží jen samými novelizacemi a jsou nefunkční je potřeba zrušit a připravit zákony nové, které budou reagovat na dnešní dobu, která je odlišná od doby třeba z 90. let 20. století. Nejvíce nefunkčních zákonů bylo vytvořeno právě v divokých devadesátkách, kde se vytvářelo tolik zákonů, které umožnily nejen divokou privatizaci, ale celkovou destabilizaci našeho státu. Právě v této době můžeme identifikovat nástup české vetokracie, kdy se vytvořil systém, který nemohl od začátku fungovat jako klasická demokracie, protože ta nebyla po chuti těm, kdo lačnili po státním majetku. Dnes je doba jinde, ale základ zůstává stejný a jak by řekl klasik – za vším hledej peníze - takže i za českou vetokracií je nutné hledat zájem někoho jiného - často lobbistů, skupin, kterým nejde o fungování státu, případně zde můžeme najít mnoho různých „vykuků“, kteří se snaží přisát na státní peníze.

Westinghouse a „lex Dukovany“

Westinghouse a „lex Dukovany“

Červenec 25, 2021

Civilizace, která dnes obývá planetu Zemi, lační po čím dál větším množství elektrické energie. Ne jinak je tomu v naší republice, která se rozhodla vystavět další jaderný blok, který by posílil postupně „dosluhující“ jadernou elektrárnu Dukovany. Musíme si říci, že jedině jaderné elektrárny jsou v současné době stabilním zdrojem energie a jedná se o jednu z nejčistších energií, pokud pominu vznik jaderného odpadu. Na našem území dnes máme dvě jaderné elektrárny, které mají sovětské (dnes ruské) jaderné reaktory typu VVER. Z logiky věci by tedy plynulo, že v případě dostavby nějakého jaderného bloku použijeme stejnou technologii, protože se jedná o osvědčenou a fungující věc, která není lemována téměř žádnými vážnějšími nehodami. Zde je nutné objasnit jeden mýtus, který koluje ve veřejnosti a tím je, že ruská (potažmo čínská) jaderná technologie je nebezpečná, protože selhala v Černobylu. V tomto případě se jedná o účelový strašák, který není pravdivý, protože na Ukrajině v Černobylu havaroval reaktor typu RBMK a nikoliv VVER. Naproti tomu ve Fukušimě vlnu tsunami „nepřežily“ reaktory typu PWR. Nebudu zde objasňovat rozdíly mezi těmito reaktory, ale pro náš účel postačí, když si řekneme, že v posledních 5 letech se na světě postavilo nejvíce reaktorů typu VVER a buď je přímo stavěla ruská společnost Rosatom nebo stavba probíhala v nějakém konsorciu. Když si to celé shrneme a podtrhneme, tak nám musí vyjít, že dostavu našeho jaderného bloku by měl realizovat Rosatom. K tomu ale bohužel nedošlo, protože naši zákonodárci vytvořili precedent nazývaný „lex Dukovany“, kdy se přímo do zákona vsunulo ustanovení, že jadernou elektrárnu Dukovany nesmí dostavět Rusko a Čína. Zde je nutné podotknout, že to bylo přijato na nátlak řady senátorů a české pravice, které do odborných věcí motají ideologii a co více, jak Senát ve svém současném složení, tak česká pravicová scéna se staly líhní bezpečnostních rizik.
Poslední dobou mně přišlo poměrně úsměvné (spíš to bylo k breku), když z toho, že dvě světové jedničky na poli jaderné technologie se nesmějí zúčastnit tendru o dostavbu Dukovan, mají největší radost zástupci TOP 09, STAN, ODS a Pirátů za přizvukování některých zástupců z ČSSD a SPD. Všichni chtějí mít přístup k energii, ale již je nezajímá, kolik to bude stát a na jaké úrovni ona technologie bude. Ruku v ruce k tomu přišla mediální masáž, když se ve veřejném prostoru objevila informace, že tendr bude s největší pravděpodobností přidělen „strýčkovi Donaldovi“ a jeho společnosti Westinghouse, která byla nedávno v bankrotu a na území USA reaktory demontuje, než montuje. Logicky uvažující člověk musí pochopit, že v případě „nedostavby“ Dukovan sehrála roli ideologie, hysterie a nenávist některých pravicových politiků, kterým bohužel podlehla i samotná vláda Andreje Babiše a je to právě vláda, která se v tomto případě podílela na vzniku jednoho z největších bezpečnostních rizik moderní doby.
Na závěr si to tedy celé shrňme: díky tlaku pravicové opozice se vytvořil zákon „lex Dukovany“, což je precedent, protože příště si můžeme dát do zákona, že na našem území nesmí nic stavět Francie, Německo atd. Je to celé postavené na hlavu. No, a jelikož jsme tedy z tendru vyloučily dvě světové jedničky, tak se projekt Dukovan výrazně prodraží a s největší pravděpodobností ani nerealizuje. Tím pádem už rozumím tomu, proč zde má být společnost Westinghouse přítomna. Až budeme totiž naše jaderné elektrárny zavírat a likvidovat, tak budeme potřebovat jejich pomoc, protože oni jsou na to za poslední dobu ryzí experti. Díky tomu, že nám posléze vypadnou dva nejstabilnější zdroje energie, tak se staneme přímo závislými na dodávkách energie ze zahraničí. Ano, to je bezpečnostní riziko. České pravici nejde o to, kdo dostaví tu či onu elektrárnu, ale jde jí o to, abychom se stali přímo závislými na někom jiném. Doufám, že si to lidé při volbách uvědomí.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuální problémy