Made in „banane“ Czech Republic

Made in „banane“ Czech Republic

Leden 27, 2022

To bychom nebyli v České republice, kdyby se takové věci neděly někde jinde. Čím dál více se ukazuje, že po více jak 30 letech budování demokracie jsme se dostali někam na úroveň banánových republik, které aspoň ale mají banány, na rozdíl od nás. My už nemáme téměř nic. Brambor je poskrovnu, uhlí musíme dovážet až z daleké Austrálie a k olympiádě v Číně se vyjadřuje kde kdo, hlavně pak naši čelní představitelé v Senátu nebo pravicová vláda. Člověk jen stěží chápe, jak je možné, že se do naší republiky po lodi přepravuje od protinožců uhlí, kterého máme poměrně dostatek. Hlava to určitě mnohým z vás (stejně jako mě) nebere, protože dovozem uhlí z tak vzdálené země vzniká silná uhlíková stopa a republika nemyslí ani ekonomicky, ani ekologicky. Ať žije zákaz plastových brček a kelímků, které jsou bravurně nahrazeny dovozem uhlí z dalekých končin.
Člověk by to vše pochopil, kdyby se naše země nacházela v ekonomické a hospodářské krizi. Jenže my se v žádné takové krizi nenacházíme. Nacházíme se však v silném společenském marasmu, který je často utvářen vládnoucími politickými a jinými elitami. Od boje s pandemií, až po olympiádu v Číně jsou naši někteří zákonodárci schopni vymyslet i nevymyslitelné. Například Senát se usnesl, že je nutné zahájit tvrdý bojkot olympiády v Číně, protože se tam prý porušují lidská práva. A Senát šel nakonec tak daleko, že olympijské hry v Číně přirovnal k bojkotu her v Berlíně roku 1936 a Moskvě roku 1980. Nevím, co tím chtěli básníci říci, ale na obou dvou zmíněných olympiádách mělo Československo své zástupce. Bojkotování olympijských her v Číně roku 2022 mi přijde hodně zahranou a leccos to naznačuje o duševním zdraví senátorek a senátorů, ale je to jejich rozhodnutí. Začínám mít obavu, zda v Senátu sedí svéprávní lidé.
Dost dobře nechápu, proč se kolem současné olympiády, což je svátek všech sportovců, dělá takový ideologický humbuk. Když se ale podíváme do minulosti, tak onen humbuk je nám dosti vlastní. Ostatně jako odplatu jsme v roce 1984 bojkotovali olympijské hry v Los Angeles. Navíc jsme se vždy přikláněli k těm, kdo v dané chvíli měli ve světě navrch. To ale dnes neplatí. Neustále se přikláníme k politickým stanoviskům USA, ale ve světě existují i další dvě velmoci, které začínají USA rázně převyšovat. Jednou z oněch velmocí je Čína a proto se vede nová ideologická válka, která má za cíl pozici Číny oslabit. No a naše politické elity ochotně poslouchají. Přetvářejí tak naši suverénní republiku v ryze banánovou republiku, která bude plně v područí USA.
Nacházíme se na předělu. Po více jak 30 letech od konce studené války se na mám na obzoru rýsuje studená válka 2.0. Vše do sebe pěkně zapadá od konfliktu na Ukrajině, který je podobný střetu v době kubánské raketové krize, přes ideologickou přestřelku ohledně konání olympijských her v Číně, která je podobná bojkotu her v Moskvě roku 1980, až po nesmyslné dovážení uhlí z Austrálie, což v našich dějinách nemá obdoby. Ve všech případech sloužíme jako ochotní pěšáci v nové studené válce a to jen díky tomu, že se naše politické elity nedokázaly rázně oddělit od pupeční šňůry vítězů předchozí studené války – USA.
 

Prošetřit se k chudobě

Prošetřit se k chudobě

Leden 26, 2022

Vládnoucí pravicoví politici, kteří už oznámili škrty například v podpoře jízdného pro studenty a seniory, předstírají, že problém chudoby neexistuje. To je ovšem jen zdání, zvláště v současné situaci, kdy na Českou republiku podobně jako na většinu zemí světa dopadla pandemie a její ekonomické a sociální důsledky. Nedávno zveřejněná čísla Českým statistickým úřadem to jasně dokazují. V roce 2021 se na hranici příjmové chudoby ocitlo více jak 900 tisíc lidí. Co je to příjmová chudoba? Pro jednoho člověka je to taková částka, kdy měsíčně pobírá něco málo přes 14 000,- Kč. To je číslo, na které nedosahuje mnoho seniorů, matek samoživitelek a dalších nízkopříjmových osob. Nechť si každý sám za sebe řekne, zda ho ohrožuje příjmová chudoba.
Z rostoucích cen, inflace a zdražování energií lze usuzovat, že příjmová chudoba nadále poroste a zasáhne patrně i střední třídu, která je pilířem naší společnosti, protože jsou na ni nejvíce uvaleny daně. Místo toho, aby se daně zvýšily nejmajetnějším lidem, osobám s největšími příjmy a korporátním gigantům, raději se škrtne příspěvek těm nejslabším.
Velkým problémem v nárůstu příjmové chudoby je vliv exekucí. I zde stát výrazně zaspal, byť se minulá vláda snažila tento problém řešit, stejně jej nedořešila. Žijeme v dluhové společnosti, kde vše je na dluh a to na úkor budoucích generací.
Jak tedy snižovat příjmovou chudobu a nerovnost obecně? Z logiky věci zásahem státu. Stát by zde měl výrazněji zasáhnout například do bytové výstavby, kdy by reguloval výše nájemného a samotnou prodejní cenu nemovitostí. Tím to ale zdaleka nekončí. Velkým problémem bude nárůst cen energií, který se zatím v peněženkách lidí neprojevil. To nejhorší teprve přijde ve chvíli, až jim dorazí vyúčtování.
Jak je zcela zjevné, tyto věci neviditelná ruka trhu nevyřeší a ani nemůže, protože v její logice bohatství přitéká k těm, kdo akumulují (vlastní) kapitál a nikoliv k těm, kdo jej vytváří (pracující). To je paradox dnešní doby. Stát by měl mít primární zájem dělat zásahy do ekonomiky ve smyslu regulace například nadnárodních korporací jejich výrazným zdaněním, za daňové úniky je tvrdě trestat, rovnoměrně přerozdělovat výnosy i mezi chudší regiony a v neposlední řadě zestátnit základní kritickou infrastrukturu a to včetně vody, energetiky nebo nerostného bohatství. Zároveň je nutné zrušit daňové ráje, v prvním kroku alespoň v Evropské unii. Jinak bohatší ještě více zbohatnou a chudí ještě více zchudnou. Současná vláda, která je vedena pravicovými stranami, zná však jen primitivní asociální přístup: škrty pro nižší a střední třídu. V letošním roce lze očekávat další zásahy vlády ve smyslu tvrzení Miroslava Kalouska „prošetříme se k prosperitě“, což znamená prošetřit se k chudobě.

Aktuální situace české levice v kontextu levice v Evropě

Aktuální situace české levice v kontextu levice v Evropě

Leden 25, 2022

V rámci diskuzních čtvrtků, které probíhají v Brně, proběhla dne 20. 1. 2022 velice zajímavá diskuze, kterou pořádal Společnost pro evropský dialog z. s. společně s MěV KSČM v Brně, brněnskou pobočkou Masarykovy demokratické akademie, Klubem společenských věd a Institutem české levice s podporou Transform!Europe na téma aktuální situace české levice v evropském kontextu. Hosty byli Jiří Málek ze Společnosti pro evropský dialog, Jan Klán z Institutu české levice a sociolog a Ján Mišovič z Klubu společenských věd, sociolog. Úvodní slovo přednesla Anna Štofanová z Klubu společenských věd, historička.
Jiří Málek se ve svém vystoupení zaměřil na současný stav levice v celé Evropě. Poukázal na problém sociální demokracie v Německu, která v posledních volbách zvítězila, ale bohužel radikální levice reprezentovaná stranou Die Linke tratila. Spadla pod 5%, ale nakonec ji zachránily tři přímé mandáty, protože německý volební systém je od naše odlišný. Rovněž poukázal na fenomén Grazu, kde zvítězila Rakouská komunistická strana se svoji důslednou sociálně demokratickou politikou a to zejména zřízení fondu na pomoc řešení bytové otázky, kam přispívají komunističtí zastupitelé určitou částkou. Rovněž zmínil současný stav levice v Dánsku, kde rovněž uspěla v některých větších městech.
Sociolog Ján Mišovič představil výsledky sociologické analýzy, která se týkala postojů levicových lidí, kteří ve výzkumu řekli, že se nějakým způsobem hlásí k levici. Bylo zjištěno, že nejvíce levicových lidí se rekrutuje s nižším středním až úplným středním vzděláním. Tito lidé nejvíce volí radikální levici. Ostatní se různě přiklánějí k dalším levicovým stranám – například ČSSD nebo Straně zelených. Z výzkumu dále vyplynulo, že voličská struktura KSČM se nejvíce skládá z lidí starších 60 +.
Jan Klán, sociolog z Institutu české levice představil svůj příklad, jak oslovovat a permanentně působit na sociálních sítích pomocí virálů. Tuto možnost radikální levice stále moc nevyužívá. Na svém příkladu virálu ukázal jaké dosahy a oslovení může zajímavý příspěvek způsobit. Poukázal i na to, že mnohá nová média nabízí možnost komentovat příspěvky, což musí radikální levice využívat. Je potřeba být neustále vidět a pohybovat se ve veřejném prostoru. Jestliže kapitalistická média umožňují sdílet a dávat na své stránky a FB profily komentáře, tak radikální levice musí neustále veřejný prostor skvotovat. Bez toho se neobejde, protože devadesátky skončily. Již dávno je pryč oslovování občanů pomocí letáků a výlepů plakátů, ale musí se neustále působit v nových médiích.
Po úvodních příspěvcích probíhala bohatá diskuze, kde mimo jiné zazněla kritika České televize, které má nevyvážené zpravodajství a mnohdy i účelové pořady proti KSČM. Padlo i mnoho otázek, které se týkaly voleb v Ruské federaci.
 

Americké obsazení Ukrajiny

Americké obsazení Ukrajiny

Leden 25, 2022

Poslední dobou houstne atmosféra kolem Ukrajiny, kdy vláda USA a spřízněná pravicová media děsí svět, že Rusko chce anektovat celou Ukrajinu. Realita je ale taková, že USA a kolaborující země, většinou členské státy NATO, militarizují Ukrajinu dodávkami zbraní a příslušníků ozbrojených sil. Vytvářejí napjatou atmosféru, kterou nějaký slabý lidský článek může snadno zneužít a vyvolat vojenský konflikt. Ostatně ukrajinští vojáci se už nechali slyšet, že k válce stejně dojde, a že jsou připraveni bojovat.
Ukrajina je silně rozpolceným státem a to už od doby svého vzniku ve 20. letech 20. století. Reprezentanti tohoto státu se v dějinách zmateně přikláněli na tu či onu stranu. Za druhé světové války někteří Ukrajinci vítali nacisty jako osvoboditele od Stalina, banderovci a další kolaborovali a někteří byli dokonce najímáni jako dozor v koncentračních táborech. Současná Ukrajina je již de facto rozdělena na dvě části, kdy východní část se integruje do Ruska a západní část koketuje s USA a dalšími členy NATO.
Vláda USA se snaží do sporu zatahovat právě NATO. Tento údajně obranný pakt se po roce 1989 změnil v pakt prapodivně akční, který posiluje své vojenské jednotky po světě, včetně hranic s Ruskem, a snaží se o to, aby Ukrajina byla také jeho členem. Jenže ono to není tak jednoznačné. Zde si musíme říci několik jasných faktů.
Za prvé: Ukrajina do NATO nemůže. Její členství totiž není možné bez vyřešení jejích hranic. Současná vláda přitom nemá dřívější ukrajinské území pod kontrolou, konkrétně Luhanskou a Doněckou republiku, a už vůbec ne Krym.
Za druhé: Tento zamrzlý konflikt vyhovuje Rusku, neboť je překážkou vstupu Ukrajiny do NATO. Ruský ministr zahraničí uvedl, že Rusko o získání Ukrajiny nemá zájem, neboť kdo by chtěl ekonomicky a intelektuálně vykastrovanou zemi. USA by sice nejraději Ukrajinu do NATO začlenily, ale ani zamrzlý konflikt pro ně není špatný jako druhá nejlepší varianta. Kvůli obnovení války na Donbasu by přes Ukrajinu netekl plyn do Evropy a USA jako zachránci by ten svůj neekologický a drahý mohly ve velkém dovážet pomocí tankerů. V Polsku a Litvě se už nachází LNG (zkapalněný zemní plyn) terminály. Čím déle bude konflikt na Ukrajině trvat, tím více na tom budou USA vydělávat. Navíc pokud se Ukrajina bude zmítat v chaosu, ke kterému často přispívá tamní politické vedení, bude to v regionu posilovat Polsko, anti-ruský blízký spojenec USA. Polsko se už dříve osvědčilo, například když na svém území věznilo zajatce z amerických ilegálních válek.
Za třetí: zástupce velitele NATO pro evropské bojiště je vždy člen EU. To už ale nejsou Britové, ale Němci, kteří do NATO přispívají stejnou výši finančních prostředků (tzv. cost–share) jako USA a to pro období let 2021 – 2025. To však ještě mnoho neznamená, neboť Německo je od druhé světové války okupované americkou armádou a tudíž není suverénní zemí. Z tohoto důvodu Německo k situaci na Ukrajině opatrně mlčí. Přitom se v současné době snaží s Ruskem domluvit na podmínkách, které se točí hlavně kolem dodávek ruského zemního plynu do Německa a Evropy obecně. Kvůli tomu, že zatím není zprovozněn plynovod Nord Stream 2, pro cenu této komodity bude rozhodující vývoj na Ukrajině a Německo to velmi dobře ví. Navíc chce s Ruskem kooperovat jako dosud i v řadě dalších oblastí. Realisticky situaci vyjádřil Kay-Achim Schönbach, německý viceadmirál, když na adresu Ukrajiny řekl: „Krymský poloostrov je pryč, už se nevrátí“. O prezidentu Putinovi přitom dodal, že by bylo vhodné „mu projevit úctu, kterou skutečně vyžaduje – a pravděpodobně si ji také zaslouží.“ Jelikož se ale takové výroky v západních zemích netolerují, viceadmirál už je mimo službu.
Za třetí: pokud by měla Ukrajina do NATO skutečně nakonec vstoupit, přístupovou smlouvu musí ratifikovat všechny členské země NATO, což je při současném počtu 30 různorodých členů – jak je zjevné již z uvedených faktů výše – prakticky nemožné. Navíc nikdo nechce dotovat destruovaný a zkorumpovaný stát. Jak řekl Jaap de Hoop Scheffer, bývalý šéf NATO: "V dohledné ani ve vzdálenější době se Ukrajina členem NATO nestane. To dřív peklo zamrzne."
Dění kolem Ukrajiny je ukázka síly NATO pod vedením USA, respektive zkouška rozložení sil v samotném paktu, kdy nové země mají cost–share, příspěvek na činnost paktu, jen přibližně 10%. USA s dalšími země NATO svými zbraněmi, vojenskými poradci a dalšími armádními zdroji Ukrajinu už fakticky obsadily. Běžných ukrajinských občanů je mi skutečně líto. Byli na tom dlouho špatně kvůli táhnoucí se ekonomické krizi od rozpadu SSSR, museli ve velkém emigrovat a v dohledné době to bude jen horší.
Jak si s tím poradí česká politická reprezentace? Nepůjde jen o ministryni obrany a premiéra, ale také o další vládnoucí „elity“, které zrovna neoplývají schopnostmi. Jak už to tak bývá, lidé, kteří jsou nekompetentní, bývají o to více ideologicky fanatičtí. Co jiného jim také zbývá než opakovat prázdné fráze. Známe to už nějaký čas u českých Tchajwanců Vystrčila nebo Hřiba. A nově k nim přibylo několik dalších osob, které se souhrou náhod stali loutkovými českými ministry: dva nevzdělanci Lipavský a Langšádlová. A to už vůbec nemluvím o předsedkyni Sněmovny, která se rychle stala královnou prostoduchosti. Skutečná reprezentace odborníků, jak nám ji před volbami pravicové koalice slibovaly! Není proto třeba příliš sledovat výroky aktuálně vládnoucích politiků. Stačí si tedy přečíst, co říká americká vláda. Čeští místodržící pudlíci ji budou poslušně následovat.
 

Hadi v oblecích

Hadi v oblecích

Leden 16, 2022

Naší politickou scénou zmítá jeden skandál vedle druhého. Čím dál více začíná být jasné, že korporace, které před volbami podporovaly různé pravicové strany, chtějí nějakou odměnu. V systému legální korupce se tento jev vyskytuje tím způsobem, že jsou politické strany korumpovány dary od soukromých korporací, čemuž se eufemisticky říká politický sponzoring. Tato deformace politického systému následně vede k tomu, že se v politice objevují zástupci oněch korporací, kteří posléze prosazují soukromé zájmy na úkor zájmu veřejného. Oni zástupci se pak neštítí vůbec ničeho – občané, voliči jsou jim kdesi v zadní části těla a zkouší, co veřejnost vydrží. Od chvíle, kdy byla jmenována nová pravicová vláda Petra Fialy, se to vše začalo jasně ukazovat v jasných barvách – ostatně podobně jako za minulých pravicových vlád Nečase a Topolánka.
Nejdříve se nám na scéně objevil Jan Farský, který si odletí na studium do USA a vůbec se nestydí si ponechat mandát poslance, včetně financí na svůj plat, plat na asistenta, placení kanceláře apod. To je vrchol drzosti, podlosti, pohrdání voliči a nedůstojnosti, ale co čekat jiného od zástupce STAN, pravověrné odnože TOP 09.
Pak zde na scéně máme pana Víta Rakušana, předsedu hnutí STAN, kterému nesmrdí žádné peníze. Dokonce ani ty, které pochází od prapodivných firem kdesi z Kypru nebo od firem, které jsou v bankrotu. Vzhledem k tomu, že u obou výše uvedených pánů je základním jmenovatelem kapitál – u Farského přinejmenším kapitál na studium v USA a u Rakušana a celého jeho politického sdružení podivné peníze, oba dva pány bychom mohli nazvat "hady v oblecích". Tento příměr si lze vypůjčit od psychologů Paula Babiaka a Roberta Hare, kteří jsou autory knihy: Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce. Uznávaní psychologové zkoumali korporátní svět, což se dobře hodí na pravicové strany, které jsou silně ovlivňované korporátními firmami. Jako modelový příklad nám v tomto případě poslouží pánové Jan Farský a Vít Rakušan. Je zajímavé, že i největší "had" všech dob, Miroslav Kalousek vyzval Jana Farského k rezignaci, což nasvědčuje jasnému štěpení vládní pravice.
Výše uznávaní psychologové definují hady v oblecích následovně: "psychopati mohou ze začátku působit jako vycházející hvězdy či spasitelé firem, záhy se však ukáže, že obratně zneužívají důvěry kolegů, manipulují nadřízenými a na pracovišti po sobě zanechávají spoušť." Tolik citace z knihy. Když věc přeneseme na naši politickou scénu, i výše uvedení pánové působí jako vycházející hvězdy, ale nakonec se vůbec neštítí manipulovat veřejností a zneužívat důvěry kolegů.
V případě hnutí STAN to bylo také zneužití důvěry (naivních) Pirátů, když s nimi kandidovali v rámci volební koalice. Piráti poté byli ve volbách téměř "zlikvidováni" kroužkováním, což jim zajisté patří, protože i oni mají ve svých řadách několik hadů. Jedním z největších je ministr zahraničí Jan Lipavský, který nejen, že není odborně vyzrálý, ale je silně ideologicky zaujatý vůči některým státům i lidem. Už začíná vyvolávat spory, což se ukazuje například v jeho postoji směrem k českému velvyslanci v Číně. Doufám, že si voliči budou nejen tyto věci ve všech dalších volbách pamatovat, ale že také pochopí, že byli podvedení hady v oblecích a že jim již nikdy žádnou důvěru nedají.

Tohle ani nechcete číst!?

Tohle ani nechcete číst!?

Leden 14, 2022

Je to jisté. Pravicová vláda dostala v Poslanecké sněmovně důvěru. Ostatně se to dalo očekávat. Čekají nás zajímavé časy, které jsou pokračováním vlády z roku 2013. Nicméně je několik věcí, které je nutné si připomenout a dále rozvinout. Je s podivem, že se jaksi vytratila grilovací taktika redaktorů České televize. Najednou je ta tam. Ale všechno si to pěkně shrňme. O níže uvedených věcech si šuškají běžní lidé na ulicích, hospodách a řetězových e-mailech a já jako skutečný levicový politik chci vyzvednout jejich hlas, aby byl slyšet a nezanikl ve vřavě klasických médií.
Kdy se někdo zeptá pana premiéra na to, jak to bylo s milionovými dotacemi pro jeho neziskovou organizaci CDK, které tam přitekly za různé žvásty. Kdy se ho někdo zeptá, jak to bylo a je s teplým místečkem pro jeho synka, které ony žvásty produkuje? Proč se Petra Fialy nikdo nezeptá na jeho „kámoše“ z Řeporyjí Novotného, který je starosta za ODS, přestože je několikrát trestně stíhaný a dokonce je dvakrát odsouzený? Proč si Česká televize nebo Český rozhlas, které si „téměř“ všichni platíme za objektivní zpravodajství, nepozve ministra spravedlnosti, profláknutého don Pabla Blažka a nezeptá se ho na jeho trestní stíhání v řadě kauz? Budou se veřejnoprávní média ptát ministra sociálních věcí, bývalého ministra zemědělství, Mariána Jurečky, na jeho obří střet zájmů, když žádal a přijímal dotace jako ministr zemědělství pro svoji firmu, kterou posléze rychle přepsal na svoji ženu? Zloděj křičel, chyťte zloděje, když pranýřoval Andreje Babiše! Proč si Česká televize nepozve ministra financí Zbyňka Stanjuru, který je svým technickým vzděláním zcela jistě typickým odborníkem na oblast financí a nezeptá se ho na to, jak to bylo, když v roli primátora Opavy získával dotace pro firmu Eskon ve které měl třetinový podíl? Kdy začnou veřejnoprávní novináři pátrat, zda noví vládní činitelé mají patřičné vzdělání a někde neopsali diplomku nebo zda v ní špatně necitovali? Kdy začne hon? Nebo se snad nic dít nebude? Bude snad ticho po pěšině? S největší pravděpodobností asi ano, protože veřejnoprávní média jsou ovládána lidmi z pravicové politické sféry.
Tím ale nekončíme. Kdy se začnou prověřovat „špinavé“ peníze, které přistály na účtech hnutí STAN, kterému šéfuje ministr vnitra Vít Rakušan? Co se bude dít kolem studenta a cestovatele Jana Farského, který si odlétá na studijní pobyt do USA a ponechává si mandát poslance? Jak to tedy všechno bude? Zamete se všechno pod koberec, nechá se to vyhnít? A co se bude dít s rusofobem Janem Lipavským, který nedokázal nic jiného, než málem vyhlásit válku Rusku a Číně? Kdy média začnou cupovat šéfku sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (typická hysterka) za to, že se akorát dokázala vměšovat do vnitřních záležitostí Maďarska? Kde je ta veřejnoprávní hysterie, která se před několika lety používala proti KSČM, ČSSD a hnutí ANO? Chci věřit, že se brzy objeví, protože jinak nabydu dojmu, že naše veřejnoprávní zpravodajství není objektivní. Což už si myslím dávno a zcela jistě nejsem sám.

Nastupující rok tygra

Nastupující rok tygra

Prosinec 29, 2021

Nadcházející rok 2022 bude v důsledku nakumulovaných problémů během pandemie pravděpodobně poměrně problematický až konfliktní. S koronavirem se bude muset vypořádat celý svět, přičemž zatím není lepší cesty než očkování co nejvíce osob. Jinak bude zbytečně umírat mnoho lidí a mnozí další budou mít těžký průběh nemoci. A státní rozpočty budou ještě více v deficitu. Opačnou cestou je výrazné progresivní zdanění firem s největšími zisky a osob s největšími příjmy a majetky, společně se zrušením daňových rájů.
Podle čínského kalendáře bude od 1. února probíhat nový rok ve znamení tygra, což může být symbolicky vnímáno jako nástup čínské ekonomiky na pozici číslo 1 v řadě oblastí. USA se budou více snažit zůstat na světové špici i za cenu eskalace napětí na mezinárodní úrovni. Ať už se bude jednat o vztah k Rusku nebo Číně.
Evropa se bude potýkat s nárůstem energetické krize, pokud Německo nepřehodnotí svůj vztah k jaderné energetice a pokud jednotlivé země neupřesní, jak se vyrovnat s New Green Deal. Jinak se této možnosti chopí USA, které již nyní zvyšují závislost Evropy na jejich zemním plynu, který dovážejí tankery. Zde je nutné podotknout, že jejich zemní plyn se také těží tzv. břidlicovou metodou, která ještě více ničí přírodu, než klasická těžba plynu. V této souvislosti hrozí, že USA udělají z Evropy svoji kolonii a právě proto neustále brojí proti plynovodu Nord Streem 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa mimo území Ukrajiny. Plynovod nechce dokonce zprovoznit nová německá vláda z obavy závislosti na Rusku. Jenže co je lepší? Být závislým na Rusku nebo USA? Kdybych si měl vybrat, tak budu za dobře s Ruskem, které má nejvíce nerostných surovin na světě na svém vlastním území. Naproti tomu USA jich mají poskrovnu a často musí za surovinami expandovat, případně pod rouškou demokracie uskutečňovat ilegální války v zemích, které jsou nějakým způsobem bohaté na nerostné suroviny typu ropa nebo zemní plyn.
Na domácím poli bude nastupující rok ve znamení politiky nové vlády, která je pokračováním asociální a zkorumpované vlády z roku 2013, tentokrát jen v silnějším neokonzervativním nátěru. Nová pravicová vláda má v sobě navíc mnoho lidí, které jsou vysloveně bezpečnostním rizikem (Lipavský, Langšádlová, Rakušan a další) pro naši zemi pro své antiruské a antičínské postoje. To bude do budoucna ohrožovat stabilitu mezinárodních vztahů.
Pokud půjde o řešení energetické krize na našem území, je nutné, aby na příště existoval jen jeden výhradní (státní) dodavatel a rovněž je nutné pod stát převzít i základní kritickou infrastrukturu - vodu, uhlí, silnice, železnice atd. Rovněž je třeba neideologicky podpořit rychlou výstavbu nových jaderných bloků, protože jedině tak se jako civilizace i republika posuneme dále.
Bude skutečně co řešit. Rok tygra bude výzvou!

Olympiáda v Číně jako sportovní svátek nebo nenávist?

Olympiáda v Číně jako sportovní svátek nebo nenávist?

Prosinec 28, 2021

Zimní olympijské hry v Číně se už blíží, proběhnou 4. až 20. února 2022.  Český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík se v této situaci zachoval velice profesionálně diplomaticky a moudře. „Prezident (Zeman) mi řekl, že pokud se nebude moci zúčastnit zimních olympijských her, tak mě prosí, abych z pozice velvyslance vynaložil všechny své síly na podporu zimních olympijských her“ uvedl velvyslanec v novinách Beijing Daily. Čínský tisk informoval, že prezident Miloš Zeman na zimní olympijské hry kvůli svému zdravotnímu stavu sice bohužel nemůže osobně přijet, ale olympiádu podporuje. Ostatně proč by měl olympiádu ideologicky zatěžovat, když je to sportovní svátek, kde se setkávají sportovci z mnoha zemí. Olympiáda přispívá ke spolupráci lidí z mnoha zemí a přináší nezapomenutelné sportovní a estetické zážitky. Přestože bývá v posledních desetiletích až příliš spojována s reklamou, řada organizujících zemí se snaží hlavně o podporu sportu a mezinárodní kooperace.

Bohužel se velvyslanec dostal pod palbu kritiky pravicových politiků, kteří jsou natolik nenávistní, že je možné, že budou chtít olympiádu politicky bojkotovat podle svého amerického vzoru. Budou se chtít jako pudlík lísat k noze svého pána. Však to již známe z minulosti. Dosti to připomíná dřívější éru, kdy se jednou rozhodly olympiádu bojkotovat nejprve USA (1980 v Moskvě) a poté recipročně SSSR (1984 v Los Angeles). Vracíme se zpět v čase do doby studené války? Bohužel se asi dnes dostáváme do fáze, kterou můžeme nazvat studená válka 2.0.

Nový ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti), který platí za nedouka a dogmatika, a poslušní sinofobní pudlíci ze Sinopsis (což je umělý projekt, který je finačně podporován z USA), kteří jsou placeni ze zdrojů USA, se obvykle snaží o vyvolávání žabomyších sporů s Čínou. Předpokládám, že si brzy z teplíčka svého domova za pecí statečně přisadí i proti olympiádě. Také čeští Tchajwanci jistě nezůstanou pozadu: udatný primátor Prahy Hřib, který obdivoval rusobijce a velekultivovaného řeporyjského starostu Novotného, spolu se senátorským Napoleonem Vystrčilem se určitě velice brzy vyjádří pro bojkot olympiády. Ostatně co jiného čekat od ideologických zaslepenců a dalších podivínů, kteří nechápu hrozby současného globálního světa a jen opakují staré chyby studenoválečné konfrontace.

Mnoho lidí si ale nenechá sportovní svátek zkazit. Už se spolu s nimi těším, až budu olympiádu na své obrazovce sledovat.

Reinkarnace vlády z roku 2013

Reinkarnace vlády z roku 2013

Prosinec 21, 2021

Nová vláda pod vedením Petra Fialy je velice podobná vládě, kterou vedl jiný Petr, kde byl současný Petr ministrem školství. Ano, možná tušíte, že se jednalo o vládu Petra Nečase, který neblaze skončil v roce 2013 po aféře s odposlechy a „kožichy plus kabelkami“ své tehdejší šéfky Úřadu vlády Jany Nagyové, kterou si později vzal za ženu. Když se na to podíváme retrospektivní optikou, tak zjistíme, že několik lidí již tenkrát zasedalo ve vládě, která byla od začátku proslulá svými korupčními skandály, a ten největší ukončil její činnost. Krom již zmíněného Petra Fialy ve vládě zasedal i Zbyněk Stanjura, ale také Don Pablo – Petr Blažek co by ministr spravedlnosti. Zároveň mnoho současných ministryň a ministrů bylo již tenkrát v Poslanecké sněmovně a podporovalo vládu Petra Nečase. Můžeme tedy tvrdit, že nastává jistý evergreen a vracíme se obloukem tam, kde jsme v roce 2013 vlastně skončili. Začíná nové dějství, které je povýšeno na vyšší metu tím, že se ve vládě na oko vyskytují Piráti, kteří svým spojenectvím s pravicovým hnutím STAN Víta Rakušana byli ze sněmovny doslova vypráskáni kroužkováním. V tu chvíli si zcela jistě mnozí z hnutí STAN zpívali písničku: „Hráli jsme kroužkovanou, vždyť to znáš, kamaráde, já jsem vyhrával. Vždyť přeci víš, jak ta hra končívá“. Ale zpět k současné nemotorné vládě, která začala úřadovat.
Hned při svém prvním pracovním týdnu začala dělat divy bankovní úřednice (to je její původní povolání) na ministerstvu obrany – Jana Černochová. Mnozí vojáci z ní musí být za jisté vedle. To ale je jen začátek. Ministr vnitra Vít Rakušan musel hned několik dní po svém uvedení do úřadu vysvětlovat, jak se na účtu hnutí STAN ocitlo mnoho peněžitých darů od záhadných kyperských firem. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zase přišel s myšlenkou, jak zatočit bez zákazů s pandemií koronaviru – necháme tomu volný průběh a budeme na lidi apelovat stylem „lidé bděte, neblbněte“. Výsledek se brzy dostaví. Když ale nahlédneme do minulosti, kdy vládnul Petr Nečas, tak mnoho jeho ministrů muselo již tenkrát řešit různé skandály – počínaje plzeňskými právy, až třeba po kauzu Nagyová. Tehdejší vláda byla natolik nestabilní, že ji při životě udržoval jen Miroslav Kalousek, který dnes sice v politice již není, ale aktivně ovládá svoji stranu TOP 09. Současná vláda je té poslední pravicové podobná de facto ve všem – v tom, co chce udělat a jak to chce udělat. Hned na samém počátku měl na post ministra průmyslu a obchodu nastoupit Věslav Michalik, ale ten raději ani nenastoupil, když se provalily jeho záhadné vazby na Kypr ve spojení s jeho firmou. K tomu se navíc přidal nekompetentní Jan Lipavský od Pirátů, který začal být nebezpečný svým postojem k Rusku a Číně. V těsném závěsu za tímto pánem vykukuje další nekompetentní osoba, která svými antiruskými postoji doslova děsí už od roku 2010 – Helena Langšádlová, která je ministryní pro vědu, výzkum a inovace. Ano, ta samá paní, která v roce 2015 prohlásila, že jaderná válka s Ruskem by byla bojem za svobodu. Od jejích výroků se tenkrát její rodná strana TOP 09 vůbec nedistancovala, takže si každý můžeme udělat obrázek o současné vládě. Jedná se o vládu, která nás zažene do ještě většího marasmu a havlovského prohlášení že „naše země nevzkvétá“.
 

Hrůzovláda Petra Fialy

Hrůzovláda Petra Fialy

Prosinec 17, 2021

Vláda Petra Fialy, kterou v pátek 17. 12. 2021 jmenoval prezident Miloš Zeman je od samého počátku nejméně stabilní vládou. Nejen, že s jejím nástupem dochází k obnovení neoliberální politiky podobné té, která tady byla za Miroslava Kalouska a vlád ODS, ale dochází k silné destabilizaci i na mezinárodní úrovni. To, že se ministrem zahraničí stal člověk (Jan Lipavský, Piráti), který zaváděl diskriminační zákony – lex Dukovany - a nevybíravě vystupoval proti Rusku a Číně, dává tušit, že naše republika bude ještě větším vazalem USA a spojenců NATO, kteří by se nejraději vrhli do války s Ruskem, když NATO chtějí rozšířit na Ukrajinu. Tím to ale zdaleka nekončí. Už samotná postava předsedy vlády dává tušit, že se ve vládě bude skrývat mnoho podivínů, kterým nejde o stát, občany, ale pouze o své dobro.
Petr Fiala (ODS) je totiž silně „zaháčkován“ v neziskové organizaci (paradoxem je, že ODS je silným kritikem neziskových organizací, které dle jejich ideologie deformují volný trh. Ale proč se v nějaké té neziskovce nepřiživit, že?) s názvem Centrum demokracie a kultury (CDK) a má silné vazby na sudetoněmecký Landsmanšaft. Do budoucna tedy hrozí zrušení Benešových dekretů. Mezi další podivíny patří i předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který bude ministrem vnitra. Ten nejenže patří mezi rusfoby a bojovníky s Čínou, ale už nyní musí vysvětlovat podivné finanční dary pro své hnutí STAN, kdy na jejich účtu přistály statisícové dary od kyperských firem. Nicméně už na začátku sestavování této „hrůzovlády“¨, kdy se na post ministra průmyslu a obchodu hrnul Věslav Michalik (STAN) se zjistilo, že s jeho firmou to není zrovna úplně růžové a po zjištění, že si půjčoval na Kypru (odkud přišly podivné dary hnutí STAN) ze své nominace raději odstoupil. Pěkně se nám začíná vybarvovat současná vláda, které bude tvořena zástupci „pětikolky“. Troufnu si tvrdit, že ještě budeme vzpomínat na jiné vlády, protože vláda legalizované korupce, což je takový typ vlády, kdy firmy mohou legálně korumpovat svými finančními dary politické strany, nenávisti vůči Rusku a Číně, velkého semknutí s vojenským paktem NATO a USA z naší země udělá směšně štěkajícího ratlíka, který bude ňafat na všechny strany. Nová pravicová vláda, je krokem zpět do neoliberální politiky 90. let 20. století, která prošla skandály hospodářské kriminality.
Prezident Miloš Zeman má ke vzniklé vládě mnohé výhrady. Dokonce se nejprve rozhodl, že nejmenuje do funkce ministra zahraničí Jana Lipavského, ale později od toho ustoupil, což je v očích nejen jeho voličů vnímáno jako zklamání. Ať už prezidenta k tomuto kroku vedlo cokoliv, tak je jasné, že Jan Lipavský je bezpečnostním rizikem pro naši republiku za jeho postoje k Rusku a Číně. Prezident však nemá výhrady jen k ministrovi zahraničí, ale také k dalším ministryním a ministrům v této pravicové vládě. Jak bylo napsáno výše, tak vláda je již od prvních dní lemována náznaky korupce a v budoucnu se může stát, že některé její členy bude prověřovat hospodářská kriminálka. To je více, než jisté. Společnost si očividně musí projít novými devadesátkami – v jedné písničce se zpívá „vraťme zpátky devadesátky“ – akorát nové devadesátky budou od těch starých mírně odlišné. Jestliže v těch minulých se hospodářská kriminalita točila kolem rozkrádání státního majetku a bourání státu jako takového, tak v nových se bude jednat o fenomén legalizované korupce, kdy jsou politické strany financovány (rozuměj korumpovány) soukromými firmami s podivným vlastnictvím a sídlícími kdesi v dáli za horami. Z tohoto propojení je jasné, že zde nejde o blaho lidí a státu, ale o blaho firem, které se chtějí „přisát“ na státní rozpočet a jak jinak to udělat, než jedině přes nějaké ty politické strany, které k tomu mají největší sklony – zajímavé je, že se tyto věci dějí nejčastěji za pravicových vlád. Stačí si vzpomenout na vlády ODS Mirka Topolánka nebo Petra Nečase a nová vláda Petra Fialy v této tradici pokračuje.
 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuální problémy